Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Europa en de geflopte Haïtiaanse verkiezingen

Drie vertegenwoordigers van het Haïtiaanse middenveld  ontmoetten in Brussel vertegenwoordigers van de Europese instanties. De houding van zowel de Europese Commissie als parlementairen was “schokkerend” vertellen ze aan Radio Centraal.

Toelichtingen in de studio door Joris Willems, die een doctoraatsonderzoek doet aan de Ugent rond de rol van de internationale gemeenschap in de Haïtaanse verkiezingen.

In 2015 werden in Haïti eindelijk verkiezingen georganiseerd. Dat was niets te vroeg. Lokale verkiezingen moesten reeds in 2011 georganiseerd worden, maar voormalig president Michel Martelly verkoos om per presidentieel decreet de burgemeesters te vervangen. Begin 2013 en begin 2015 moest telkens één derde van de Senaat vervangen zijn geweest na verkiezingen, maar ook die werden nooit georganiseerd. Ook begin 2015 moest het parlement vervangen worden door nieuwe verkozenen. Het gevolg was dat het land ontdaan was van parlement, van verkozen burgemeesters en twee derde van de senaat. De enige verkozenen die op nationaal niveau bleven opereren was een derde van de senaat en voormalig president Martelly.

Als de verkiezingen eindelijk georganiseerd werden in augustus en oktober 2015 waren die besmet door geweld, intimidatie en ernstige onregelmatigheden. Het Haïtiaanse middenveld, politieke partijen en zowat alle sectoren uit de maatschappij eisten een verificatie en spraken over een electorale staatsgreep door president Martelly. Continue reading →

Digitale radio: geen kat geïntereseerd, dus waarom de push?

Al twintig jaar wordt digitale DAB-radio aangekondigd maar geen kat zit erop te wachten, de digitalisering komt dus niet van de grond.

Nu steekt de liberale regering de vrije markt een handje toe: in mei was er de conceptnota van minister Gatz die de stations van de mediagroepen een plaats garandeert op de DAB-band en de afbouw van FM voorziet. 

Op 6 juli keurden meerderheid en oppositie van het Vlaams parlement een resolutie goed die de regering in grote lijnen oproept om uit te voeren wat in de nota Gatz staat.

We bellen met.Bart Caron (Groen), voorzitter van de parlementaire mediacommissie.   We wilden ook Karin Brouwers (CD&V) aan het woord laten maar zij was niet bereikbaar.

“Het is veel meer dan een DAB-resolutie” stelt Caron. “Gans het landschap wordt  op orde gezet. Maar ja, de grote vernieuwing zit misschien wel in DAB+. We hebben in Vlaanderen een grote achterstand met het uitrollen van DAB+. Bijna niemand heeft een DAB ontvanger en alleen de VRT zendt op DAB uit.  We moeten absoluut overschakelen omdat we zo betere kwaliteit krijgen en omdat op die manier plaats kan gemaakt worden op de FM band voor lokale radio. Want dát is het problem met de FM-band: je krijgt er maar een beperkt aantal zendders op.”

RC: Het lijkt erop alsof de uitrol van DAB een (technische) manier is om de discussie over de FM band van de baan te krijgen. Een belangrijk element is dat twee van de drie gewestelijke private mediagroep-zenders (Joe FM en QMusic) eigendom zijn van Medialaan ( Persgroep / Roularta) en de derde, Nostalgie, van de combinatie  Corelio/Concentra. Nu is er een andere mediagroep die ook wel een radiootje wil hebben en daarvoor is geen plaats, dus….
Bart Caron: “Er is geen plaats voor die vierde landelijke (lees ‘gewestelijk’, nvdr)  van de SBS groep, de keten van TV zenders Vier, Vijf en straks ZES. Die wil ook een radio. Mediagroepen willen alle media combineren, dus TV, internet, radio, print… omdat dat hun commerciële positie versterkt. Dat is de realiteit. De vraag is hoe we dat regelen op een eerlijke manier. Idealiter komen we met alle gewestelijke radio’s op DAB+, en alleen op DAB+. Dan is er plaats voor al die zenders op DAB en ook op de FM band om alle andere radio’s de lokale en de netwerkradio’s te bedienen.  Netwerkradio’s kunnen later waarschijnlijk ook wel op DAB.  Dat is het idee. We kunnen die grote zenders wel niet direct van FM gooien. De mensen moeten eerst DAB ontvangers hebben. Mijn ideaal beeld is  hoogtechnologische, kwalitatieve radiozenders  en zo weinig mogelijk regeltjes. Laat die wereld vrij en laat wie radio wil maken ook radio maken, zoals het geval met sites op het internet.”

RC: Maar ondertussen zijn er wel regels nodig. Punt 3 van de resolutie stelt dat er ‘zo snel mogelijk uitsluitsel moet gegeven worden over mogelijkheid van een vierde landelijk (=gewestelijk)  commercieel radionet op de FM band’. Waarom is daar nog altijd gehakketak over?  Er zal wel wat lobbywerk aan de gang zijn achter de schermen van die derde mediagroep.
Bart Caron: “Er is een discussie tussen SBS en de overheid of er nog plaats is op de FM band.”

RC: Maar waarom zou dat moeten (die vierde zender)? Die zal, zoals de andere, geen kwalitatief goede radio brengen en geen enkele luisteraar vraagt erom. Het gaat gewoon om een mediagroep die er ook wat geld wil uitslaan.
Noot: Er wordt jaarlijks 270 miljoen aan geld uitgegeven voor radioreclame Continue reading →

Parlementen mogen hun zeg doen over CETA. Maar zal er geluisterd worden?

Bij velen doet  TTIP,  het dereguleringsverdrag tussen de EU en de VSA, al een belletje rinkelen. Minder bekend is CETA, een gelijkaardig verdrag tussen de EU en Canada. Minder bekend maar momenteel minstens even belangrijk aangezien de invoering van CETA voor de deur  staat. Op 22 september nemen de staten (via de Raad van ministers) een beslissing over CETA.

Op 5 juli erkende de Europese Commissie dat CETA wel degelijk geratificeerd moet worden door de nationale parlementen van de lidstaten. Aangezien er unanimiteit moet zijn is de kans groot dat het omstreden verdrag verworpen zal worden.  “De ratifiëring door de parlementen  is een goede zaak, zo lijkt het” aldus 11.11.11 in een persbericht, “ware het niet dat het akkoord al kan worden uitgevoerd VOOR de parlementen zich er over mogen buigen.”

“Met CETA installeert men een manifeste discriminatie van de eigen Vlaamse bedrijven en burgers tegenover de internationale bedrijven.”

We spreken met Marc Maes van 11.11.11 over CETA. 11.11.11.

Het ziet er naar uit dat Wallonië en Brussel tegen CETA zullen stemmen. De Vlaamse en National regering stemmen zo goed als zeker vóór, de leiding van N-VA is alvast zeer enthousiast  over CETA en TTIP.  Opmerkelijk want beide verdragen bevatten  een zogenaamde ‘” ISDS” clausule, die multinatonals toelaat om Vlaamse wetten aan te vechten voor speciaal gecreëerde hoven bevolkt door een select groepje rechters of mogelijks zelfs zakenadvocaten. “Met ISDS installeert men een manifeste discriminatie van de eigen Vlaamse bedrijven en burgers tegenover de internationale bedrijven.” aldus Maes.

Op 20 september, 2 dagen vóór de bijenkomst van de Raad van Ministers organiseert een coalitie tegen CETA en TTIP  een betoging in Brussel.

Luchthaven Deurne nog niet van het infuus van de belastingsbetaler

Met Piet De Roeck van het burgerplatform Vliegerplein hebben we het over de financiële kant van de luchthaven van Deurne. Het verleden is gekend: afnemende passagiersaantallen en jaarlijks 5 miljoen belastingsgeld in een put die altijd even groot bleef.
Om dat te stoppen werd uiteindelijk beslist om het luchthavenbedrijf in twee te delen, met een “ontwikkelingsmaatschappij” (LOM)  in handen van de gemeenschap en een geprivatiseerde exploitatiemaatschappij (LEM). Enkel het Frans bedrijf Egis deed een bod voor een uitbatingsconcessie van concessie van 25 jaar voor het terrein van 175 hectaren. Maar er is een probleem: publiek en parlementairen mogen niet weten wat overeengekomen is.

Met de privatisering is het aantal vluchten dan wel toegenomen, de financiële situatie blijft.  De details van de deal worden door politiek en administratie in de achterzak gehouden, met als verantwoording  dat het om ‘concurrentiegevoelige informatie’  zou gaan.  “Flauwekul”, zegt De Roeck. “De twee luchthavens die aangeboden werden, zijn beide door Egis overgenomen (Deurne en Oostende, nvdr). Er is geen concurrentie.”

Het is dus niet geweten wat Egis zal betalen aan Vlaanderen voor de uitbating van het domein van 175 hectare, maar echt geruststellend zijn de signalen niet: het rekenhof (dat de cijfers wel zag) schatte in dat de privatisering nog duurder zal uitvallen dan  het beheer vroeger door de overheid, zelfs als er rekening gehouden wordt met de bedragen die  de LEM (Egis) zal uitbetalen. De Roeck is ondertussen naar de Raad van State gestapt om de volledige inhoud van de concessie in handen te krijgen.

Niet alleen de concessievergoeding wordt niet vrijgegeven, ook de opzegvergoeding wordt achtergehouden. Moest het slecht aflopen en de Vlaamse overheid wil van het contract af, dan kan dat, maar het bedrag dat daarvoor moet betaald worden is voor publiek en verkozenen geheim.
Naast de concessieovereenkomst is er ook een subsidieovereenkomst, die wel openbaar is. Daarin engageert Vlaanderen zich om de komende jaren het personeel van de luchthaven te blijven te betalen. Vorig jaar liep die kost alleen al op tot bijna 4 miljoen euro. Daarbovenop verscheen nog eens 800 duizend euro aan subsidie in de boeken van 2014.
De opbrengsten die de luchthaven binnenkrijgt van bijvoorbeeld winkels en autoverhuurders, daarentegen,  zullen ten goede komen van Egis.

“Hier klopt iets niet. Deze deal zal de toets op goed bestuur niet doorstaan. En dan hebben we het nog niet over de overlast.”

De deal doet denken aan de overeenkomsten gesloten  door de nationale administratie met multinationals (700 miljoen belastingsvrijstellingen met illegale regeling, Excess Profit rulings), die door de Antwerpse haven met de containerbehandelaars (50 miljoen aan kwijtgescholden boetes) en die van de Vlaamse regering met BAM-tracé-bouwer NORIANT (40 miljoen opzeg betaald). Voorbeelden van door politici en administratie op een ontransparante manier afgesloten miljoenen-engagementen die slecht afliepen voor de gemeenschap. Verantwoordelijke politici probeerden dan de miljoenenverliezen aan het publiek te verkopen, bijvoorbeeld  als heuglijk nieuws  (Noriant), of als een inmenging door Europa die het investeringsklimaat in gevaar brengt (de 700 miljoen).

De Roeck: “Hier klopt iets niet. Deze deal zal de toets op goed bestuur niet doorstaan. En dan hebben we het nog niet over de overlast.

Vliegerplein wil alternatieven voor het terrein van 175 hectaren beginnen onderzoeken.

Openbaarheid van Bestuur? Peter Verhaeghe: “We zijn er nog niet”

Jarenlang beet Peter Verhaeghe van stRaten generaal zich vast in het Oosterweeldossier. Het was vooral hij die overheidsplannen technisch ontleedde en alternatieven uitwerkte.
In dat proces werd  hij onbedoeld ook ervaringsdeskundige in het opvragen van rapporten en verslagen aan de overheid. Een grondwettelijk recht dat niet altijd  even ernstig genomen wordt.

We hebben Peter Verhaeghe tegast voor een uitgebreid gesprek over Openbaarheid van Bestuur, de 22 jaar jonge Vierde Pijler van onze Democratie.


DEEL 1: Hannah Arendt, (Gebrek aan) Informatie en Extremisme

RC: Je was vroeger samen met Manu Claeys het gezicht van stRaten generaal maar tegenwoordig zien we hem publiek meer met anderen. Ben je nog aktief bij stRaten generaal?
Peter Verhaeghe: “Toen we startten met Oosterweel dachten we nooit dat dit de proporties zou aannemen die het aangenomen heeft. Ik was vooral technisch bezig en ben gaandeweg meer bezig geraakt met Openbaarheid van Bestuur. Openbaarheid van bestuur heeft in het Oosterweeldossier een belangrijke rol gespeeld in het teweegbrengen van de kentering. Het was toen Manu (Claeys) en ik beslisten dat het echt wel nodig was dat we de plannen van Oosterweel konden inkijken -in plaats van te blijven gissen- dat het keerpunt kwam. We hebben toen vastgesteld dat niemand in het Vlaams parlement de plannen ooit gezien had, niettegenstaande veel Vlaamse parlementsleden van oordeel waren dat ‘de tijd van de discussie voorbij was’. We hebben het altijd bevreemdend gevonden dat mensen kunnen oordelen dat een discussie voorbij is als ze nog niet eens de plannen gezien hebben.”

RC: Wanneer was dat?
PVh: “Dat moet in 2008 geweest zijn. We zijn met de plannen naar buiten gekomen en hebben toen gezien dat er veel pijnpunten waren. Vervolgens stelden we vast dat de intellectuele wereld in Vlaanderen die toen bezig was met ruimtelijke ordening en verkeerskunde de plannen óók niet kende en dat er weinigen waren die zich geroepen voelden om over de zaak publiekelijk een standpunt te gaan innemen. Een aantal mensen hebben dat dan wel gedaan en vervolgens heeft de Vlaamse regering beslist om opnieuw een alternatievenonderzoek uit te laten voeren door ARUP-SUM.“

RC: In 2008 ging Ademloos ook van start. Hun focus op de luchtkwaliteit kwam samen met jullie studiewerk en daardoor werd het verhaal dan opgepikt door de mainstream media. En daarna (18 oktober 2009) kwam de volksraadpleging…
Maar wat doe je nu nog voor stRaten generaal?

“We hebben het altijd bevreemdend gevonden dat mensen kunnen oordelen dat een discussie voorbij is als ze nog niet eens de plannen gezien hebben.”

PVh: “Nu zijn er veel anderen die de kar trekken in het Oosterweeldossier dus is er geen directe noodzaak meer voor mij om om de haverklap op de trein te springen van Diest naar Antwerpen. Ik kan me beter richten op de zaken waarin ik me ondertussen heb gespecialiseerd.
Continue reading →

Aanpak plastiek zwerfvuil: divergentie en bevoegdheidsconficten

Een Europese richtlijn legt op dat alle lidstaten tegen 2018 plastic zakjes moeten betalend maken of helemaal verbieden. In België voelen 4 verschillende ministers zich verantwoordelijk voor de zaak maar minder geneigd om afspraken met elkaar te maken. Het resultaat is dat Wallonië en Brussel de zakjes gaan verbieden (maar vanaf een verschillende datum), en dat Vlaanderen nog niets beslist heeft en zegt te willen overleggen met de andere regio’s. Begin deze week verklaarde nationaal minister Marghem dan dat ze de zakjes niet wil verbieden maar betalend wil maken, en dat het niet alleen moet gaan over plastieken, maar ook over papieren zakken.

“Papieren zakken meer  vervuilend als het gaat over giftige stoffen of klimaatimpact.”

Rob Buurman van de Bond Beter Leefmilieu: “Een aanpak van de plastiek zakken is nodig, maar het zou verkeerd zijn moest er een verschuiving komen van plastiek naar papieren zakken, die meer vervuilend zijn als het gaat over giftige stoffen of klimaatimpact. ”
“In Holland beginnen de modeketens over te schakelen op papieren zakken om aan de heffing op plastiek zakken te ontsnappen.”

“In België ligt de bevoegdheid op gebied van productcriteria op het federaal niveau (dus bij Marghem) maar de milieuwetgeving zit op het gewestelijk niveau. ‘t Hangt dus af van hoe je het bekijkt, en nu komen de ministers met elkaar in conflict. We hopen dat ze dat probleem op een ambitieuze manier oplossen en ook naar de papieren wegwerpzakken kijken.”

Ook wat betreft blikjes was er sprake van een heffing, “maar die invoering van statiegeld is door de industrie afgekocht eerder dit jaar”, zegt Rob Buurman. “Ze hebben 16 miljoen € op tafel gelegd en gaan die spenderen aan sensibilisering . In 2018 zal geëvalueerd worden of dat iets uitgehaald heeft. We zijn sceptisch en hebben weinig vertrouwen in de evaluatiemethodiek.”

7-10 juli: Belgica-tentoonstelling

De  Steenschuit bouwt momenteel een replica van de legendarische poolvaarder Belgica. Van 7 tot 10 juli organiseert de vzw in het Natiehuis (aan de Jordaenskaai) in Antwerpen  een tentoonstelling over de Belgica. De Belgica vertrok in 1897 vanuit Antwerpen.

Eddy Stuer van de Steenschuit geeft tekst en uitleg. Het is ook mogelijk om, op afspraak,  de werf met de  Belgica-replica te bezoeken in Boom. De tentoonstelling over de Belgica in het Natiehuis in Antwerpen is ook na 10 juli  nog te bezichtigen op afspraak.

Impact faillissement Optima op Antwerpse vastgoedprojecten onduidelijk

Het was Apache.be die als eerste deze week onthulde dat er lijken in de kast zaten bij de failliete Optima Bank. Tom Cochez van Apache brengt het verhaal.

Eén van de zaken die aan het licht kwam was dat Optima Bank grote sommen  doorsluisde  naar aandeelhouders en bestuurders alhoewel de Nationale Bank dat expliciet verboden had.
Maar al veel eerder zat er een geurtje aan Optima dat er in 2012 al van verdacht werd voor vermogende klanten via Luxemburg geld wit te wassen. Een onderzoek door de Bijzondere belastingsInspectie (BBI) werd toen afgeblokt nadat  een huiszoeking door de BBI bij Optima niet volgens de regels uitgevoerd was.

De Optima-zaak is vooraal pijnlijk voor sp.a. Voormalig sp.a kopstuk Luc Van den Bossche was jarenlang CEO van Optimabank. Verder was Herman Verwilst, ex kabinetschef van Willy Claes,  tot 2014 voorzitter van de raad van bestuur van Optima Bank.
Maar ook VLD deelt in de brokken met een kwalijke dubbele rol voor Geert Versnick. Optima Group-bestuurder Versnick had geld nodig voor zijn bank en liet Oost-Vlaams gedeputeerde Versnick nog in april dit jaar om 10 miljoen bedelen bij de provincie.

Optima Bank is geen geïsoleerde onderneming maar maakt deel uit van een een groep van bedrijven. Eén van de zusterondernemingen is Optima Global Estate, het vastgoedvehikel van Optima. Optima Global Estate heeft ook projecten lopen in Antwerpen. Eén daarvan is de Renaultsite aan de Tunnelpaats, een dossier dat  Apache eerder al grondig uitspitte (zie ook Redactietijd, augustus 2013).

Het “Lins Tower” project aan de Tunnelplaats wordt ontwikkeld door Land Invest, een groep met N-VA banden. Land Invest wordt gefinancierd door Ogeo-fund dat bestuurd wordt door PS-er Alain Mathot. Optima Global Estate is de derde speler, de verkoper van het vastgoed.
Het is niet duidelijke hoever de rol gaat van Optima in de Antwerpse vastgoedprojecten. Als het bedrijf enkel handelt als makelaar kan de schade van het faillissement van de bank beperkt blijven.  Maar Cochez sluit niet uit dat de gevolgen zwaarder zouden kunnen zijn “We vernemen  dat 40% van de activiteiten van Optima Global Estate gefinancierd wordt door Optima Bank. Als de bank wegvalt   dan dreigt het faillissement van de vastgoedpoot en dan is de vraag wat er gaat gebeuren met het geld van de mensen die via Optima hebben geïnvesteerd in een studio of appartement.”

Apache volgt het dossier verder op, met een nieuw artikel begin volgende week.

Sterven België en Antwerpen uit?

Afgelopen week publiceerde de FOD economie nieuwe bevolkingscijfers. Socioloog Jan Hertogen nam ze door en concludeerde provocatief dat Belgie aan het uitsterven is. Daarbij wees hij op het verschil tussen geboorten en sterften (het ‘natuurlijk saldo’) dat vorig jaar tot 11.000 teruggevallen was.

Mini Babyboom
Over een langere periode bekeken is de trend echter minder duidelijk aangezien het natuurlijk saldo tussen ’94 en 2003 niet hoger lag dan in 2015. Maar de kleine babyboom die rond 2004 startte  is duidelijk over haar hoogtepunt en de geboortecijfers dalen opnieuw sedert 2010. Jan Hertogen  verwijst naar toegenomen sterfte tengevolge van de veroudering maar dat lijkt vooralsnog niet de belangrijkste verklaring. In absolute cijfers bereikte de sterfte in 2015 inderdaad een piek maar, doordat de bevolking zelf ook toegenomen is, niet indien uitgedrukt als percentage van de bevolking.

Steden Redden Uitstervende Dorpen
Wel valt het op dat het de steden zijn die de balans vooralsnog positief houden.  Het zijn Brussel (+8.900),  Antwerpen  (+2,600) en in mindere mate Gent (+800) die ervoor zorgen dat de geboorte niet onder de sterfte zakt.  Anderzijds hebben Brussel en Antwerpen te maken met en chronisch negatief binnenlands emigratie saldo. In 2015 vertrokken nog altijd 2.819 meer mensen uit Antwerpen naar “den buiten” dan omgekeerd.

Antwerpen
Dat België allesbehalve uitsterft (de bevolking groeide de afgelopen 20 jaar van 10,1 naar 11,3 miljoen)  komt dus vooral door de internationale immigratie. Dit komt nog meer tot uiting in de bevolkingscijfers van Brussel en Antwerpen.  De volgende grafiek van Jan Hertogen toont in het donkerblauw de bevolkingsevolutie van Antwerpen sedert 1830.
Na een steile groel van 1870 tot 1930, gevolgd door een periode van stabilisatie begon de Antwerpse bevolking vanaf 1970 af te nemen om uiteindelijk met bijna honderdduizend inwoners te dalen tot 446.000 in 2000.

Daarnaast heeft Hertogen een inschatting gemaakt van de bevolkingsevolutie zonder migratie (bleekblauwe curve) . Die toont aan dat de Antwerpse bevolking in dat geval nu verder zou teruggezakt zijn tot 350, 000, het niveau van 1895.  Continue reading →

Haal tijdig uw petitie

Ademloos, stRaten-Generaal en Ringland trekken verenigd de Antwerpse straat op, op zoek naar uw handtekening. Doel: 52.000 handtekeningen verzamelen om een volksraadpleging rond het BAM-Trace mogelijk te maken. We bellen hierover met Wim van Hees van Ademloos.

Kan u zelf uw handtekening bijdragen? Ja, maar u hoeft daarvoor binnen de stad Antwerpen te wonen (Berendrecht en Hoboken zijn ok, Brasschaat en Edegem niet) en meerderjarig te zijn. U mag maar 1 keer handtekenen en niet voor iemand anders tekenen of u vliegt de cel in voor enkele jaren.

Druk zelf een petitielijst af om handtekeningen op te halen via deze link: http://www.ademloos.be/sites/default/files/nu/petitielijst-volksraadpleging.pdf

Liefkenshoektunnel: toch tolvrij?

De   Liefkenshoektunnel is wat in de vergetelheid geraakt door de discussie rond het Oosterweeltracé. Maar het enig stukje  van de Antwerpse Grote Ring dat ooit gebouwd werd is nog altijd onderbenut terwijl  meer naar het stadscentrum de zaak vastloopt en er  miljarden gaan uitgegeven worden voor een nieuwe scheldetunnel.

Een onzinnige situatie volgens Paul Van den Bossche van Burgerplatform Liefkenshoek die ervoor pleit om de tol in de Liefkenshoektunnel te schrappen. De groep roept via een petitie de overheid op om te testen wat de impact kan zijn van het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel. (Link naar de petitie HIER)

“Pas dan zal het echt duidelijk zijn of een nieuwe scheldetunnel nodig is. Die zal trouwens nog jaren op zich laten wachten. Bovendien moet het tolvrij maken gecombineerd worden met het sturen van het doorgaand vrachtverkeer naar de tunnel.” aldus Van den Bossche. Een studie door het Vlaams Verkeerscentrum uit 2009 op basis van simulaties concludeerde dat het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel tijdens de spits het verkeer in de Kennedytunnel wel vermindert maar niet in die mate dat het fileprobleem oplost wordt. In de berekening werd geen bijkomende sturing voorzien van het vrachtverkeer naar Liefkenshoek.

De politieke meerderheid in het Vlaams deelparlement verwierp in 2011 nog een resolutie om de Liefkenshoektunnel tolvrij te maken. Sp.a veranderde vorig jaar van mening, een half jaar nadat de partij in de oppositie beland was. In 2013 legde het Vlaams Blok ook nog een gelijkaardige resolutie voor in de Commissie Mobiliteit. Ook toen stemde de meerderheid tegen, Groen onthield zich.

Door de onderbenuttiging van de Liefkenshoektunnel  bleven ook de opbrengsten van de private uitbater beneden de verwachtingen. Maar de kleine lettertjes van de pps constructie bepaalden dat het risico toch bij de Vlaamse overheid lag. Die nam  de eigenaar van de tunnel, de NV Tunnel Liefkenshoek tunnel,  in 1995 over. Met in de balans ongeveer 200 miljoen schulden, gemaakt om de private eigenaars uit te betalen. Tunnel Liefkenshoek NV werd daarbij een dochter van BAM NV. Ook BAM staat volledig onder de controle van de Vlaamse overheid.
De Antwerpse mobiliteitsschepen en BAM-bestuurder Koen Kennis is sedert april 2015 bestuurder bij Continue reading →

Hoera cultuur?

De culturele sector kent onzekere tijden: de financiering en subsidies worden verminderd vanuit de overheid, en de oplossing die het Ministerie van Cultuur lijkt te bieden is: ”leer ondernemen”.  Zakelijk ondernemen in een creatieve sector, het lijkt wel een grap maar het is de harde realiteit volgens Minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) en zijn regeringspartners. Hoe verrassend dit discours ook mag klinken voor buitenstaanders, het past perfect in de logica die de regering hanteert en de verdere vermarkting van kunst in Vlaanderen en ver daarbuiten.

We ontvangen voor een gesprek filosoof Robrecht Vanderbeeken. Van zijn hand verscheen bij Uitgeverij EPO het boek ‘Buy Buy Art’, over de vermarkting van kunst en cultuur. Vanderbeeken werpt een kritische blik op het cultuurbeleid in Vlaanderen en overloopt de diverse middelen die Minister van Cultuur Sven Gatz uitspeelt. Continue reading →

Verzet tegen nieuw decreet sociaal-cultureel werk

Bond Zonder Naam is een van de socio-culturele organisaties die de petitie ondertekend heeft.

Nog voor het Vlaams Parlement op vakantie vertrekt, wil minister Sven Gatz het nieuw decreet sociaal-cultureel werk goedgekeurd krijgen. De socio-culturele organisaties bekijken dit met argusogen: zij wijzen erop dat het decreet de deur openzet voor commerciele organisaties om zelf subsidiedossiers in te dienen. ”Zelfs BNP Paribas kan plots een aanvraag doen”, benadrukt Filip de Bodt van Climaxi. Hij gidst ons door de wijzigingen die talrijk zijn en het beroep van de socio-culturele werker onzeker maakt.

Teken hier de petitie.

Vroeger nadenken over later

PSC Open Huis is al enkele decennia actief in de buurt rond het Stuivenbergziekenhuis. Eén van de thema’s waar zij rond werken, is woonvormen voor ouderen. We spraken met Timor en Clementine over een bijzonder project in de buurt.

PSC Open Huis organiseert rond dit thema op maandag 6 juni een avond in Filmhuis Klappei. Eerst wordt Home Sweet Home vertoond, een Belgische film uit de jaren zeventig over opstand in een bejaardentehuis. Daarna volgt nog een groepsdiscussie over ‘vroeger nadenken over later’.

Impact van certificaatgesjoemel op Antwerpse kerncentrales onduidelijk

Bron: http://www.powermag.com/Eerst waren er de ‘scheurtjes’ in Doel 3 (en Tihange 1), nu blijkt dat er mogelijks ook iets scheelt met onderdelen van de andere Antwerpse kernreactoren.

Drie weken nadat in de media kwam dat de Franse leverancier van de Belgische kerncentrales met de certificaten sjoemelde doet Electrabel er het zwijgen toe.

De bal ging vorig jaar al aan het rollen toen aan het licht kwam dat het reactordeksel van de nieuwe Franse kerncentrale in Flammanville niet voldeed aan de technische eisen. Het staal in een deel van het deksel bevat meer koolstof dan was gespecifieerd, wat een impact heeft op de hardheid van het materiaal. Maar daar bleef het niet bij: op 4 mei maakte de Franse nucleaire veiligheidsregulator ASN bekend dat staalfabrikant Creusot , de dochter van het nucleair consortium Areva die het reactordeksel produceerde, al decennia lang certificaten van goedkeuring aflevert zonder dat de geleverde stukken aan alle vereiste technische ASME specificaties  voldoen. Als een geproduceerd stuk niet aan alle specificaties voldoet moet het onderdeel afgekeurd worden; in plaats daarvan oordeelden de Creusot-ingenieurs zélf of het stuk al dan niet geschikt zou zijn voor gebruik en maakten ze geen melding van de irregulariteit in het certificaat dat ze aan de klant afleverden.

Of het reactordeksel van Flammanville al dan niet kan gebruikt worden is nog altijd niet duidelijk. 

De praktijk ruikt naar schriftvervalsing maar betekent niet a-priori dat de geproduceerde onderdelen niet bruikbaar zouden zijn. Nadat de zaak aan het licht kwam vroeg de Franse nucleaire veiligheidsregulator ASN  aan Creusot/Areva om een audit te doen van de 10.000 stukken die het bedrijf de afgelopen 50 jaar leverde. Areva bekende daarna aan ASN dat Creusot 400 keer had gemeld dat een onderdeel geschikt was terwijl het niet voldeed aan de in het lastenboek vooropgestelde normen. 240 van de 400 niet-conforme stukken gingen naar de nucleaire sector en 66 daarvan naar Franse kerncentrales en 180 waren voor het buitenland Continue reading →