Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Stabielere gemeentelijke financiering in zicht?

In augustus trokken de gemeenten aan de alarmbel toen bleek dat de nationale overheid niet begon met het doorstorten van de gemeentelijke belastingen. Afgelopen week kwam er echter een persbericht dat de Aa nvullende Personenbelasting 2 miljard opbrengt voor de gemeenten, bijna 9% meer dan vorig jaar.
De twee berichten zijn minder tegenstrijdig dan ze lijken.

Het probleem zit hem bij de manier waarop de gemeenten hun geld ontvangen. De gemeentelijk belastingen, de Aanvullende Personenbelasting, worden direct via de bedrijfsvoorheffing van de lonen afgetrokken  dor de federale overheid. De doorstorting naar de gemeenten komt echter maar een jaar later op gang, minstens drie maanden nadat belastingsaangiften binnen zijn. In deze tijden van nulrente is de directe financiële kost van die vertraging beperkt maar de achterstand en instabiele inkomstenstroom zorgt wel voor onzekerheid en administratieve overlast.

Jan Leroy van de VVSG pleit voor een systeem van directe doorstorting van voorschotten naar de gemeenten. Sedert de zesde staatshervorming is een dergelijk systeem in voege voor de gewesten maar tot nu toe kon dit blijkbaar niet voor de gemeenten.

Maar mogelijks is er verbetering op komst: enkele dagen geleden is er een gesprek geweest met medewerkers van financie-minister Van Overtveldt over een system van voorschotten. “De kans is reëel dat het er ooit eens van komt”, aldus Leroy.

Ecokot moet weer verhuizen

Uit de indignados-beweging in onze stad groeide een evenement dat zich Common Antwerp noemde, en waar allerlei sociaal geëngageerde organisaties bij betrokken waren. Daaruit ontstond dan weer de vzw Common Antwerp, die onder andere startte met het project Ecokot, in een groot leegstaand gebouw op de Kattenberg in Borgerhout. Daar was plaats voor allerlei initiatieven: volkskeuken, fietsreparaties, evenementjes … Toen dat gebouw vrijgemaakt moest worden, kon het Ecokot een ander pand betrekken, op het Moorkensplein. Daar kwamen een bijna-geef-winkel voor kleren, een boekencafé, en allerlei info-, discussie- en filmavonden, soms ook elders, zoals de vertoning van This Changes Everything komende maandagavond in Filmhuis Klappei. Op hun facebookpagina vindt u zo te zien de meeste informatie over wat er nog op het programma staat. Het Ecokot was ook de trekker van de oprichting van de intussen weer opgedoekte samentuin De Wasserette op een leegstaand perceel om de hoek.

Tot februari kan het Ecokot nog op de huidige lokatie blijven. Als u een idee hebt voor een nieuwe plek, dan horen zij dat graag.

Lege parlementszetels voor de banco stemmers?

Nog twee jaar tot de volgende verkiezingen maar de kieskoorts is er al. In de marge is er ook een debat over wat er moet gebeuren met de blanco stemmen. Paul Schietekat (ex Vivant, en LDD) pleit ervoor om de blanco stem ook effectief -lege- zetels toe te kennen.

De blanco stemmen worden nu verdeeld over de partijen maar  “bij de vorige verkiezingen haalde het aantal blanco stemmen ruim de kiesdrempel van 5% en toch werd er geen rekening mee gehouden in de zetelverdeling.” aldus Schietekat. “ Toen ik zelf politiek actief was heb ik gezien dat Continue reading →

Geen tijden om ziek te worden

De PVDA protesteert tegen de diverse maatregelen die Maggie De Block als Minister van Volksgezondheid neemt om het budget in evenwicht te houden. Zo worden geneesmiddelen duurder, worden langdurig zieken aangepakt en wordt er bespaard op de wijkgezondheidcentra. Dokter Dirk van Duppen, voorzitter van Geneeskunde voor het Volk dat 11 van zulke centra uitbaat, reageert scherp op de maatregelen van De Block.

UPDATE: Intussen heeft Minister De Block aangekondigd dat voor bepaalde patiënten maagzuurremmers en neussprays wel blijven terugbetaald.

Kevin De Laet (Vlinks): “Hoe kan je spreken over een sterk Vlaanderen als je alle instrumenten ervan verpatst?”

Wallonië en Brussel blokkeerden een tijd de ondertekening van CETA. De voorstanders van het verdrag stelden dat 3 miljoen Walen alleen stonden tegenover 500 miljoen Europeanen, en vooral Vlaanderen schade toebrachten. De progressieve Vlaams-nationalisten gaan niet akkoord met die framing. We hebben Kevin De Laet van Vlinks in de studio. 

“Magnette deed wat de Vlamingen nalieten, namelijk tegen de Belgische politieke constructie ingaan in het belang van de Waalse bevolking, en ook van de Vlamingen.”

RC: Waar situeert Vlinks zich?
Kevin De Laet: “De Vlaamse beweging heeft altijd al een linkse vleugel gehad. Vlinks neigt iets meer naar het centrum dan bijvoorbeeld Meervoud of de VSB.  Bij ons zitten Daensisten, groenen en aanhangers van de piratenpartij, een brede sociaal-progressieve beweging dus.
Continue reading →

Update Netwerk Stadslandbouw

Het Netwerk Stadslandbouw Antwerpen is intussen een paar jaar actief. Uit de door hen georganiseerde netwerkmomenten ontstonden al verschillende samenwerkingen, zowel op kleine schaal (bakfiets-distributeur x gaat het bio-vlees van schapenteler y rondbrengen) als op grotere schaal. We denken bij dat laatste dan b.v. aan Marta, de maandelijkse markt met kleinschalige producenten uit de buurt van Antwerpen. Ook verschillende Buurderijen in het Antwerpse kwamen hieruit voort. Verder tipt het netwerk alle leden als er landbouwgrond te koop staat. Zij constateren tevreden dat de term ‘stadslandbouw’ de laatste jaren aan een opmars bezig is en ook door beleidsmakers gebezigd wordt.

Curt Costrop, beleidsmedewerker van het Netwerk Stadslandbouw Antwerpen, en
Ann Verdoodt, bezieler van samentuin Dokske en pionier van de buurderij Merksem, beiden ook mede-oprichters van Transitie Merksem, kwamen hierover aan het woord in onze studio.

Op maandag 7 november om half acht ‘s avonds vertoont het Netwerk Stadslandbouw in filmhuis Klappei de ‘road movie’ 10 Billion – what’s on your plate?

CETA: “Het gaat niet over vrijhandel maar over Vlaamse en Europese soevereiniteit”

Op 18 oktober zouden alle Europese buitenland-ministers het CETA- dereguleringsverdrag met Canada tekenen. De Brusselse en Waalse regering weigeren echter, waardoor Didier Reynders het akkoord niet mag geven voor België. In Vlaanderen kwam er vooral vanuit liberale hoek protest maar de Waalse deelpremier Magnette mocht het vrijdag ook gaan uitleggen bij de Franse PS-president Hollande.

CETA wil, zoals zijn grote broer TTIP, buitenlandse investeringen bevorderen door risico’s en kosten te verminderen voor het buitenlands kapitaal. Dit gebeurt door regulering van de staten te bemoeilijken en uniformer te maken. Daarnaast bevat het akkoord – met  de vermindering van importtarieven – ook nog een klassiek vrijhandelselement.

“Sp.a is niet tegen vrijhandelsakkoorden. Maar dit gaat niet meer over handel, wel over Vlaamse en Europese soevereiniteit, over hoe we onze maatschappij organiseren, over wat we eten en inademen, over onze verkeersveiligheid. “

Güler Turan heeft zich ontpopt tot specialist ter zake bij sp.a. en is tegast in de studio:  “Na verloop van tijd bleken CETA en TTIP inderdaad Continue reading →

Tom Meeuws. Quo vadis sp.a Antwerpen?

Enkele weken geleden werd Tom Meeuws tot Antwerps sp.a-voorzitter verkozen. Na het Apache-debat spraken we hem over de tijdens het debat geformuleerde stellingen en visie.

“Met alle parkings die nu gebouwd worden hebben wij na 2018 andere plannen.”

Onderwijs: “De nationalisten staan voor een elitair onderwijs voor de happy few waar de rest van de bevolking geen toegang toe heeft. Onderwijs moet een emancipatiemachine zijn. De scholen moeten een afspiegeling zijn van de verschillende inkomensklassen van de buurt. ”
Continue reading →

Erfgoedbeleid onder druk

10 jaar geleden klaagde de Brugse erfgoedstichting Marcus Gerards bij UNESCO de bouwwoede aan in de werelderfgoedstad. In 2010 volgde een ‘visitatie’ van Brugge door UNESCO en een kritisch rapport dat bevestigde dat er problemen waren.

“Ook in Antwerpen speelt het probleem van afbouw en onderfinanciering van de diensten die zich met monumentenzorg bezighouden.”

Nu wordt opnieuw aan de alarmbel getrokken en stapt de stichting weer naar UNESCO met de vraag om tussen te komen.  We spreken met Dries Van den Abeele, oprichter van de Marcus Gerardsstichting in 1965. Van den Abeele is een Brugse personaliteit en was naast bedrijfsleider ook, onder andere, Brugs schepen van financiën.
Continue reading →

Haiti na Matthew. Wat nu?

Orkaan Matthew trok door de Caraïben en trof vooral het zuidwesten van Haïti.

“Laten we hopen dat hulporganisaties lessen getrokken hebben na de aardbeving van 2010 en deze keer de Haïtianen zullen betrekken bij de heropbouw.”

 Joris Willems doet verslag vanuit Port-Au-Prince:
“Transport is een groot probleem. Zo loopt er geen asfaltweg tot aan de zwaarst getroffen stad, Jérémie. Voor zover ik het zie, heeft de Haïtiaanse overheid haar werk gedaan in de zin dat ze de kustgemeenschappen heeft proberen verwittigen. Maar de sensibilisering bereikte waarschijnlijk niet iedereen, en bovendien waren er mensen die niet wilden vertrekken. Omdat ze bang waren dat er zou ingebroken worden tijdens hun afwezigheid, maar soms ook omdat ze rekenen op de goddelijke voorzienigheid.”

Ondertussen zijn er oproepen tot steun gelanceerd door hulporganisaties.
“Ik vrees ervoor dat de hulporganisaties mekaar weer voor de voeten gaan lopen en vergeten om Continue reading →

Distributienettarieven gelijk? Peter Vanvelthoven

De Eandis-deal met China sprong vorige week af omdat de Antwerpse intercommunale Imea niet wilde weten van verhoogde distributietarieven voor haar klanten. Die verhoging zou er onvermijdelijk moeten komen nadat Continue reading →

Begrotingstekort: de aangekondige mislukking van de ‘Taxshift’

België zit met een zwaar begrotingstetekort dat opgelopen is tot 4 miljard €.  De sp.a is niet mals met haar kritiek. We hebben kamerfractieleider Peter Vanvelthoven aan de lijn.

We contacteerden ook het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt voor een repliek op de kritiek maar kregen geen respons.

Peter Vanvelthoven: “We stellen vast dat iedere maatregel die de regering vorig jaar genomen heeft minder geld opbrengt dan gebudgetteerd. De accijnsverhogingen bijvoorbeeld: bier kost 6 centimes per fles meer, wijn 16, sterke drank kost zelfs bijna 3 €  per fles extra aan taksen. Die maatregel alleen al brengt 140 miljoen minder op dan gebudgetteerd, omdat Continue reading →

Akkoord over CO2 uitstoot in de burgerluchtvaart: Hete Lucht

Op 6 oktober werd een akkoord bereikt over een aanpak van de CO2-uitstoot van de burgerluchtvaart. Maar het akkoord laat toe dat de CO2-uitstoot van de burgerluchtvaart ongelimiteerd verder stijgt en bepaalt enkel dat de stijging na 2020 gecompenseerd moet worden door een daling elders. Door aankoop van Hete Lucht dus…

Het initiatief werd genomen door de ICAO, wereld-burgerluchtvaartorganisatie van de VN, en kwam er nadat Europa de uitstoot van CO2 van burgerluchtvaart had opgenomen in haar emissiehandelssysteem. Na druk van de VSA en China kwam Europa grotendeels op  haar stappen terug en werden alleen vluchten die binnen Europa uitgevoerd worden in het emissiehandelssysteem (de EU ETS) opgenomen. Intercontinentale Continue reading →

De vermarkting van de sociale sector: “Het gaat over macht”

Naar aanleiding van de uitbesteding van het inloopcentrum voor daklozen ‘De Vaart’ aan multinational G4S hebben we een gesprek met voormalig Antwerps OCMW-voorzitster Monica De Coninck (sp.a). De Coninck is gemeenteraadslid en interpelleerde tijdens de afgelopen gemeenteraad over de ‘vermarkting’ van de Antwerpse sociale sector.

“Ik vermoed dat G4S haar opdracht zwaar aan het onderschatten is, tenzij die er vooral uit bestaat om de daklozen van de straat te halen en daarmee uit.”

RC: U stelde op de gemeenteraad dat de procedure voor de uitbesteding van De Vaart amateuristisch is verlopen. Waarom?
Monica De Coninck: “De doelstelling moet zijn dat de daklozen goed opgevangen worden en hun problemen proberen op te lossen. Het mag niet de doelstelling zijn om eraan te verdienen. Er moet kwaliteit geleverd worden. Of dat het geval is, kan je aftoetsen door jezelf de vraag te stellen of je als dakloze zou vinden dat je daar goed behandeld wordt.”
“Mijn belangrijkste kritiek op de oefening die het OCMW gedaan heeft, is dat men een projectoproep gedaan heeft waarbij de kwantitatieve criteria niet goed omschreven zijn, bijvoorbeeld hoeveel mensen zullen geholpen worden per jaar.  Maar bovendien zijn de kwalitatieve criteria al evenmin omschreven. Men had eerst moeten evalueren wat er nu gebeurt door het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) en met hen gaan praten. Dan bepalen waar je naartoe wilt en dán vragen aan organisaties om voorstellen te doen.”
“De kans is groot dat G4S sterk is op gebied van veiligheid. Maar het begeleiden van mensen is een andere zaak. Je moet dus medewerkers hebben met ervaring, vooral oudere mensen met wat levenswijsheid. We zien in het juryverslag dat G4S geroemd wordt omdat het jonge medewerkers heeft en veel vrijwilligers, waardoor de personeelskost laag ligt. Uit het verslag blijkt dus dat de partijen die nu zeggen dat mensen moeten werken tot hun 67ste, dat niet menen, want die oudere werknemers kosten te veel.”

RC: Volgens schepen en OCMW-voorzitter Fons Duchateau heeft G4S  de laatste jaren wel degelijk goed gekwalificeerd personeel aangeworven. Continue reading →

Reel Injun!

Orlando Verde, stafmedewerker bij Kif Kif en meer specifiek één van de bezielers van de Kif Kif Filmblog, was in onze studio naar aanleiding van de vertoning maandagavond van Reel Injun (‘Nenechtenindiaan’) in Filmhuis Klappei. We begonnen met een kadering van wat Kif Kif doet, en daaruit volgde nog wat scherpstellen van een aantal veelvuldig maar niet altijd eenduidig gebruikte termen uit het multiculturele debat.

Terug dan naar de documentaire. Die gaat over de stereotiepe beeldvorming rond de oorspronkelijke bewoners van Amerika in Hollywood-films. Blijkbaar kwam deze bevolkingsgroep al van in de beginjaren van de film in beeld, maar de manier waarop evolueerde wel drastisch.

Na de film volgt nog een uiteenzetting over andere dergelijke gevallen van in de filmgeschiedenis. Orlando verwees zo b.v. naar de documentaires Reel bad Arabs
(hier volledig online) en Classified X  (over Afro-Amerikanen).

Maandag 3 oktober om 19u30: Reel Injun in Filmhuis Klappei