Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts under ‘Mobiliteit’

Leien geknipt: 18 maanden geen noord-zuid verkeer rond Operaplaats

In het kader van de heraanleg zullen de leien ter hoogte van het Operaplein en de Rooseveltplaats ondertunneld worden.De pleinen zelf worden ook heringericht en er komt een parking voor 380 auto’s. Om de tunnelwerken mogelijk te maken zullen de leien van 5 juni tot eind 2018  onderbroken zijn voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Fietsers zullen […]

Caroline Bastaens over Cultuur, Mobiliteit, Moskeeën, Radio en Kris Peeters

We spreken met Caroline Bastiaens ook over een aantal andere thema’s dan het Smart Cities project. Over: Cultuur:  “De rol van de stad bestaat ook uit het bijsturen van het Vlaams beleid opdat iedereen de kans krijgt om mee te participeren.” Mobiliteit: “We moeten nadenken over nieuwe investeringen  zoals wat we destijds in 2009 en […]

Stad presenteert 10 mobiliteitsprojecten

Op 13 januari  stelde de stad tien nieuwe mobiliteitsprojecten voor. Onder de noemer ‘Marktplaats voor Mobiliteit’ lanceerde  Antwerpen een oproep voor projecten die de overbelasting van het Antwerps wegennet moeten helpen verminderen. Van de 10 geselecteerde projecten zijn er 4 gericht op logistiek en 6 op personenmobiliteit. De problematiek van de Antwerpse mobiliteit kwam weer […]

Volksraadpleging BAM-tracé: een stand van zaken

Bij de start van de tweede inzameling van handtekeningen onder de bewoners van Antwerpen voor een eventuele nieuwe volksraadpleging over het BAM-tracé werd de mogelijkheid geopperd dat er in december een volksraadpleging zou kunnen doorgaan. Omdat de bouwaanvraag nog niet is ingediend, is die timing een eind opgeschoven. In de studio was Bea, vrijwilligster bij […]

NMBS en de liberalisering van het personenvervoer

In 2023 wordt het Belgisch spoor opengesteld voor buitenlandse concurrentie. Twee Luikse economen publiceerden een paper over de competitiviteit van de NMBS en concludeerden dat het er niet goed uit ziet voor onze nationale spoorwegmaatschappij. Jan Walraven van apache.be nam de paper door en geeft tekt en uitleg. De korte Luikse studie in de reeks […]

Uitbreiding speelplein in Borgerhout ter discussie

Het districtsbestuur van Borgerhout wil het speelpleintje aan de Joe Englishstraat, juist buiten de ring, uitbreiden. De tien parkeerplaatsen ernaast zouden daarbij sneuvelen. De N-VA, die in Borgehout in de oppositie zit, is bij monde van  raadslid Patrick Van den Abbeele niet tevreden. “Bij het districtsbestuur van Borgerhout is de anti-auto-ideologie belangrijker dan de gezondheid […]

Luchthaven Deurne nog niet van het infuus van de belastingsbetaler

Met Piet De Roeck van het burgerplatform Vliegerplein hebben we het over de financiële kant van de luchthaven van Deurne. Het verleden is gekend: afnemende passagiersaantallen en jaarlijks 5 miljoen belastingsgeld in een put die altijd even groot bleef. Om dat te stoppen werd uiteindelijk beslist om het luchthavenbedrijf in twee te delen, met een […]

Haal tijdig uw petitie

Ademloos, stRaten-Generaal en Ringland trekken verenigd de Antwerpse straat op, op zoek naar uw handtekening. Doel: 52.000 handtekeningen verzamelen om een volksraadpleging rond het BAM-Trace mogelijk te maken. We bellen hierover met Wim van Hees van Ademloos. Kan u zelf uw handtekening bijdragen? Ja, maar u hoeft daarvoor binnen de stad Antwerpen te wonen (Berendrecht […]

Liefkenshoektunnel: toch tolvrij?

De   Liefkenshoektunnel is wat in de vergetelheid geraakt door de discussie rond het Oosterweeltracé. Maar het enig stukje van de Antwerpse Grote Ring dat ooit gebouwd werd, is nog altijd onderbenut, terwijl  meer naar het stadscentrum de zaak vastloopt en er  miljarden uitgegeven zullen worden voor een nieuwe Scheldetunnel. Een onzinnige situatie volgens Paul Van […]

Fair Transport Europe

De European Transport Workers’ Federation vertegenwoordigt 231 transport-afdelingen van vakbonden in 41 Europese landen, waaronder alle 28 EU-lidstaten. Binnen die EU is zo’n 5% van alle werknemers, een 11 miljoen personen, tewerkgesteld in de transportsector. De ETWF lanceerde in september een Europees Burgerinitiatief, u weet nog wel, dat inspraak-kanaal voor EU-burgers. Men dient dan in […]

NMBS: te weinig inspanningen voor Limburg

Waar wij in de koekenstad verwend worden als het op treinverbindingen aankomt (*), is de situatie in de provincie Limburg helemaal anders: een beperkt aanbod, een verouderde infrastructuur, stations die niet inclusief zijn … Het meest tekenend voor deze malaise is het ontbreken van elektronische borden in alle Limburgse stations. Stefan ‘t Jolyn (ACOD Spoor […]

Inspraak Oosterweel: suggesties voor uw suggesties

Bij stRatenGeneraal en Ademloos maakte het opschrift ‘Heeft u nog suggesties?’ op de brochure over de inspraakronde project-MER Oosterweelverbinding uiteraard een hilarische indruk. Al tien jaar formuleren zij immers onderbouwde kritiek en alternatieven, waar dan vervolgens b.v. doodleuk een gevangenis bovenop komt te staan. Zijzelf krijgen vaak het label van hinderlijke dwarsliggers opgeplakt, die het […]

Verkering in A

Het roekeloos gedrag van fietsers moet aan banden worden gelegd, en ook voetgangers dienen zich meer bewust te zijn van hun plichten in het verkeer: dat is het uitgangspunt van de verkeerscampagne die dezer dagen ‘t Stad opfleurt. Zowat elke verkeerspaal is getooid met een stichtelijke boodschap die tot doel heeft de Antwerpse Fietser/Voetganger zijn/haar […]

De auto van de toekomst: gas, elektriciteit, bio of waterstof?

Europa legt de lidstaten op om tegen november 2016 een aktieplan op te stellen voor het promoten van alternatieve brandstoffen. In dit “beleidskader” moet bijvoorbeeld staan hoeveel oplaadstations  voor auto’s op gas en elektriciteit er tegen 2020 zullen staan en naar welk aantal auto’s op gas of elektriciteit gestreefd wordt. Daarbij “moet de technologieneutraliteit gewaarborgd […]

“Er is helemaal geen maatschappelijke consensus over het Saeftinghedok”

Dennis Malcorps van bewonersgroep Doel 2020 is minder enthousiast dan havenbestuurder Eddy Bruyninckx over het groen licht van de Vlaamse regering voor de bouw van het Saeftinghedok. De aanleg van het dok zou het einde zou betekenen van Doel. “Er is geen tekort aan ruimte voor containeroverslag en de vooropgestelde groeicijfers zijn te optimistisch. De […]