Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Jos D’Haese: “Jammer dat Kris Peeters een partij uitsluit die tweemaal zo groot is als de zijne”

RedFox, de PVDA -jongeren, organiseren op 30 april voor de derde keer het DiverCity festival. Het initiatief kwam er na de berber-uitspraak door Bart De Wever.

Jos D’Haese van PVDA/RedFox “Voor de meeste Antwerpse jongeren is diversiteit een evidentie, maar dat moeten sommige beleidsmakers blijkbaar nog leren.”

Ondertussen is Kris Peeters in Antwerpen gearriveerd en komt de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 op gang. Peters zou avances maken naar ‘links’, maar PVDA uitsluiten voor deelname aan een coalitie met CD&V.

D’Haese: “Kris Peeters bokst boven zijn gewicht. Het is jammer dat hij een partij uitsluit die dubbel zo groot is als de zijne.”

Divercity: 30 april, vanaf 14u, Park Spoor Noord

Bezorgde Duitsers leveren nucleaire brandstof voor scheurtjesreactoren

Na de kernramp in Foekoesjima van 11 maart 2011 besliste Duitsland tot een kernuitstap. De laatste centrale zal in 2022 stilgelegd worden. Maar de kernuitstap slaat blijkbaar niet op de rest van de nucleaire sector. Meer nog: Duitsland blijft nucleair materiaal leveren aan de Belgische centrales waarover ze eerder zeiden dat ze onveilig  waren…

Een Duitse dochter van het Frans nucleair concern Areva  gaat door met het verrijken van uranium voor kernreactoren die dan geleverd worden aan het buitenland.  Opvallend is dat er ook brandstofstaven geëxporteerd worden vanuit de Duitse Areva-fabriek, ANF in Lingen, naar de Belgische centrales waarover de Duitsers eerder hun bezorgdheid hadden geuit. Er zijn al 20 van de 50 aangevraagde transporten van brandstofstaven doorgegaan en dus nog minstens 30 verdere transporten gepland.

We bellen Marc Alexander van de 11 maart-beweging.  Hij heeft een brief gericht aan de Duitse nucleaire waakhond BAFA die toestemming moet geven voor de export naar België. In de brief wordt gevraagd om de verleende vergunning weer in te trekken. Afankelijk van de respons zullen er verdere juridische stappen overwogen worden.

Leien geknipt: 18 maanden geen noord-zuid verkeer rond Operaplaats

Bron: Persbericht Stad

In het kader van de heraanleg zullen de leien ter hoogte van het Operaplein en de Rooseveltplaats ondertunneld worden.De pleinen zelf worden ook heringericht en er komt een parking voor 380 auto’s.

Om de tunnelwerken mogelijk te maken zullen de leien van 5 juni tot eind 2018  onderbroken zijn voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Fietsers zullen moeten rondrijden tot eind 2017. Het pre-metrostation Opera gaat ook een jaar toe.

Er komt een aangepaste signalisatie en uitgebreide infocampagnes. Wat betreft de signalisatie wordt de stad in 3 zones opgedeeld: centrum Noord/Oost/Zuid. Schepen Koen kennis: “Het is de bedoeling dat de ring gebruikt wordt om je naar de andere kant van de stad te begeven”. Maar verder gaat de gelijkenis met Gent niet want van het beperken van de (sluik)verkeer tussen de zones is geen sprake.  “Dat is pesten van bewoners en handelaars”

Meer info over de impact op het tramverkeer en de aanleg van de nieuwe lijnen op de Site van De Lijn.
Meer info over de heraanleg en over het Noordelijn-tramproject op noorderlijn.be

Tramplan (april’17): HIER (bron: delijn.be)
Volledig plan openbaar vervoer (april’17): HIER (bron: delijn.be)

Het volledig Persbericht van de Stad:

Continue reading →

Moeizame CAO-onderhandelingen in de chemiesector

Foto: Jan Vlegels

Momenteel onderhandelen werkgevers en werknemers in de sector van de scheikunde over een nieuwe CAO . Hier moeten de wijzingen over landingsbanen en SWT’s worden opgenomen, die afgesproken zijn in februari in het Interprofessioneel Akkoord. In het IPA staat ook een loonmarge van 1,1 procent.

Werkgevers in de chemie staan echter niet te springen om de loonsverhoging toe te staan. Komt er nog bij dat de werkgevers niet erg happig lijken om echt veel toe te geven aan de werknemers, getuige een zeer dik document waarin hun eisen voor meer flexibiliteit, meer overuren, langere werkweken, enzovoort.

Deze week voerden de bonden actie bij werkgeversorganisatie Essencia. We bellen met Ivo Janssen, syndicaal delegue en lid van de ondernemingsraad voor ABVV bij BASF.

We verwachten hier later nog over te berichten. Onder voorbehoud van een goed akkoord hebben de bonden alvast een stakingsaanzegging van onbepaalde duur gedaan. Wordt zeker vervolgd.

Verslag van de actie en duiding vind je ook terug op de weblog van het ABVV-BASF.

Gebermte in Mortsel

In de voormalige spoorwegbermen van Mortsel gaat op 29/30 april week Gebermte door,  een cultureel evenement.

Organisator Bart Pluym noemt het geen festival maar ‘een parade’.  “Dat doen we om de schaal te kaderen. ‘Festival’ roept associaties op met groots opgezette  evenementen terwijl dit kleinschalig en tijdelijk wil zijn. ”

Voor de zeer diverse agenda zie gebermte.be. Gratis toegang.

Rajagopal op bezoek bij De Landgenoten

De Gandhiaanse activist Rajagopal (° 1948) wist met een aantal medestanders in de jaren zeventig een verzoeningsproces op gang te brengen in een gebied in India waar gewelddadige bendes de plak zwaaiden. Daarbij kwam hij tot het besef dat zo’n bendes uit noodzaak ontstonden, doordat de lokale bevolking beroofd werd van het land dat ze nodig hadden om te overleven. Sindsdien zet hij zich in voor landrechten.

De door hem opgerichte beweging Ekta Parishad organiseerde het afgelopen decennium twee marsen op Delhi met tienduizenden deelnemers, waarmee ze de Indiase wetgeving konden beïnvloeden. De huidige campagne van Ekta Parishad mikt op een wereldwijde participatie in 2020, en zet dus in aanloop naar dat jaar in op het smeden van banden met alle mogelijke actoren die overal ter wereld met landrechten voor de lokale bevolking bezig zijn.

In het kader daarvan is Rajagopal dit voorjaar op rondreis in Europa. Op zaterdag 15 april is hij te gast bij De Landgenoten, een Vlaamse organisatie die landbouwgrond verwerft voor bioboeren. Op het programma onder andere een panelgesprek met Rajagopal, Gie Goris (MO*) en Adje van Oekelen (De Landgenoten). Meer info over deze avond hier.

We spraken met Jacques Vellut, die sinds begin jaren zestig als ontwikkelingswerker in India actief was, Rajagopal daar leerde kennen en nog steeds bij diens werk betrokken is.

Islam, moderniteit en geweld

In Fast Food fatwa’s legt Jonas Slaats een aantal verbanden die zelden gelegd worden maar die noodzakelijk zijn voor een bredere kijk op de hedendaagse spanningen.

De auteur  is tegast bij ons in de studio voor een uitgebreid gesprek over Islam, Moderniteit en Geweld.

Van wie is de Ronde zei u?

Antwerpen betaalt jaarlijks 400.000€ om de Ronde van Vlaanderen te laten vertrekken.  Vanaf volgend jaar legt het provinciestadje Oudenaarde  hetzelfde bedrag op tafel om als aankomstplaats te functioneren.  Dat geld gaat naar Woestijnvis die Flanders Clasics bezit, de eigenaar van de Ronde en 5 andere Belgische koersen.

Het geld dat Flanders Classics krijgt is niet de enige kost: Voor de start van de Ronde van Frankrijk betaalde Antwerpen 350.000 aan organisator OSA maar de totale kost liep op tot 800.000€.

We spreken met Jan Walraven  van Apache.be die de cijfers opzocht en met enkele economen sprak. De meningen of de kost zinvol is zijn verdeeld.

Daarna gaan we dieper in op de internationale concentratie  in de koers en op de concurrentie voor Woestijvis door Studio 100 die een reeks koersen aan de kust kocht. Studio 100 maakt van haar koersen advertentiekaravaans  voor Plopsa en de andere Studio-100 producten.

Burgeroorlog in Jemen: 2 jaar Saoedische inmenging

Deze week was het zes jaar geleden dat de Jemenitische bevolking in opstand kwam tegen de hoge werkloosheid, economische malaise, corruptie. Het land is in een lang aanslepend gewelddadig en vergeten conflict verwikkeld geraakt. Op 25 maart was het 2 jaar geleden dat Saoedie Arabië er zich mee ging moeien.
We bellen met Ludo De Brabander die een artikel schreef over Jemen op vrede.be.

“De VSA leverden in 2015 voor 20 miljard $ wapens aan Sadie Arabië. Ook Frankrijk en het VK leveren wapens, in strijd met de Europese gedragscode waaraan Leveriungen aan Saoedie Arabië niet voldoen. Ook het Waals gewest gaf in 2015 een akkoord voor de levering van 600  miljoen euro wapens aan de Saoedi’s.” Die wapens worden vooral gemaakt door FN dat in handen is van Wallonië, wat het dossier genant maakt voor PVDA en de PS.

Door de oorlog is Jemen één van de 4 Afrikaanse regio’s waar hongersnood is uitgebroken met 7 miljoen mensen in acute hongersneed. “Er zijn 2,5 miljoen mensen op de vlucht. “

Feminicide in Guatemala

Foto: Flickr - SurizarEen Belga-bericht op donderdag 9 maart.

Bij een brand in een jeugdinstelling in Guatemala zijn meer dan 30 meisjes om het leven gekomen. Bijna 30 anderen raakten gewond. President Jimmy Morales vroeg tijdens een bijeenkomst een minuut stilte voor de slachtoffers. Intussen worden er drie dagen van nationale rouw gehouden in het Centraal-Amerikaanse land. Volgens een politiewoordvoerder is de brand aangestoken door jongeren in het tehuis.
Het volledige verhaal is zo mogelijk onthutsender. De brand werd aangestoken tijdens een actie die de meisjes voerden tegen de manier waarop ze werden behandeld door de politie bij een actie een dag eerder. Dat ze levend verbrand werden, keurden de wachters net niet expliciet goed.
In zulke opvanghuizen zoals die van Virgen de Asuncion worden meisjes en vrouwen mishandeld, gekleineerd, aangerand, … Niet dat het leven daarbuiten rooskleurig is. Ook op straat worden vrouwen lukraak vermoord, bedreigd, … Feminicide is schering en inslag in Guatemala.
Actiegroepen benadrukken dan ook dat de Guatemalteekse overheid schuldig is aan de dood van 43 meisjes en meer dan 100 gewonden. Diezelfde overheid schroefde na de recentste presidentsverkiezingen enkele maatregelen terug die vrouwen moesten beschermen, waaronder de wet rond de adoptiehandel waarbij kinderen bij hun moeder worden weggehaald en verkocht worden aan adoptiegezinnen.

In de studio ontvangen we twee gasten die samen met ons in gesprek gaan over het thema.

Carla Sandoval Carrillo: zelf van Guatemalteekse afkomst, opgegroeid in Antwerpen. Na haar studies Politieke Wetenschappen werkte ze gedurende 16 jaar in Guatemala met lokale vrouwenorganisaties en als deel van de vrouwen- en feministische beweging in haar geboorteland. Ze werkt nu bij Le Monde Selon Les Femmes, een feministische organisatie die rond gender werkt in ontwikkelingssamenwerking.
Ellen Verryt: mensen- en vrouwenrechtenactiviste, 10 jaar programmaverantwoordelijke Centraal Amerika geweest voor Wereldsolidariteit en blijvend actief in de Noord Zuidsector met o.m. Cifca (Europees netwerk rond mensenrechten met focus op Guatemala en Honduras)

Bosnië nog lang niet klaar voor EU-lidmaatschap

Boznië /Herzegovina is sedert één jaar kandidaat EU-lidstaat, en de EU-instanties vinden dat het proces goed verloopt.

Pieter Stockmans van MO sprak met journalist en ex-diplomaat Zlatko Dizdarević, en met Lejla Ibranović​ van Transparency International. Zij vertellen een ander verhaal.

“Ook de corruptie in andere EU-staten zoals Roemenië en Bulgarije wijst erop dat het belangrijkste leidende principe van de Europese Unie het afbakenen is van een geopolitieke invloedssfeer.”

Het land bestaat de-facto uit twee even corrupte delen, enerzijds de Kroatisch/Islamitische Bozniakken en anderzijds de etnische Serviërs van de Republica Serbska (niet te verwarren met de staat Servië). Naar de bevolking toe houden ze tegenover elkander een vijandig en nationalistisch discours, maar achter de schermen doen de politieke elites van de twee Bosnische deelstaten goede zaken met elkaar. Continue reading →

23 tot 25 maart: Wintereditie van Sterk Onversterkt festival

bron: http://sterkonversterkt.weebly.com/winterfestival.htmlOp zaterdag 25 maart gaat de finale door van de stroomloze muziekwedstrijd BJOOZS! in LO Pétillate in Broechem . Dan worden de groepen geselecteerd die ook op de zomereditie zullen te zien zijn.

Op donderdag 23 maart  spelen de  jeugdige onversterkten in  Sering in Borgerhout. Op vrijdag 24 maart is er een benefiet in CC De Kern in Wilrijk.

De wintereditie werd uit noodzaak uitgebreid: het district besliste om bijna 80% van de subsidies voor het festival te schrappen waardoor er noot was aan de benefietavond op vrijdag.

Tekst en muziek door organisatoren Sfen (Van Staeyen) en Karo.

Link: affiche en andere practische info Continue reading →

Parlementaire infodag over burgerslachtoffers bij militaire interventies

De infodag gaat aanstaande maandag 20 maart door in het Parlement van 12 tot 16 uur en wordt georganiseerd door Vredesactie en 11.11.11. We bellen Lene Jacobs van Vredesactie

“De infodag is nodig want het debat in België is tot nu toe weinig inhoudelijk.”

Er komen 4 sprekers: twee mensen van Airwars, de NGO die het aantal burgerslachtoffer opvolgt, een juriste gespecialiseerd in de rechten  van slachtoffers van militaire interventies. En ten slotte ook nog Christopher Kolenda, oorlogsveteraan, veiligheidsexpert en voormalig adviseur van het Amerikaans leger.

“Als het over de aankoop van gevechtsvliegtuigen of de militaire operatie in Syrie en Irak gaat dan valt het op dat er weinig kritische stemmen zijn. Niemand lijkt lessen te trekken uit de vorige operaties. ”
“De overheid weigert momenteel om in dialoog te gaan, wat zeer eigenaardig is. We kunnen het oneens zijn maar dat moet ons niet weerhouden om naar elkaar te luisteren. Momenteel blijft het langs de kant van de meerderheid wel heel stil.”

De infodag is op parlementairen gericht maar iedereen is welkom in de Leuvenseweg 13, ook al is de inschrijving afgesloten.

De idealen van Rojava en de rol van vrouwen

Interview met Gulbahar Hassan over de idealen van Rojava, het Westelijke deel van Koerdistan in het huidige Syrie. De strijd voor een Rojava dat zelfstandig is in een democratisch Syrie en de hernieuwde maatschappelijke rol van de vrouwen daarin. 

Gulbahar vertelt in het Kurmanji (vertaling Lilav) over de sociale revolutie in de praktijk. Het systeem van raden met een co-voorzitterschap man/vrouw, waar het beslissingsrecht van onderop naar boven werkt.  In de raden is een percentage van 40% minimum vertegenwoordiging voor vrouwen verplicht.  De vrouwenraad overstijgt het Koerdische, ze biedt ook ondersteuning aan niet koerdische vrouwen in de regio.  Zo is het nieuw dat een vrouw bijvoorbeeld een klacht kan indienen, wanneer haar rechten niet worden gerespecteerd. Voor vrouwen voor wie het minder evident is om voor hun rechten op te komen, wordt er dan bijvoorbeeld eerst met de familie gepraat om te proberen op deze manier het probleem op te lossen  Uiteindelijk moet er een mentaliteitswijziging komen. Door opvoeding en onderricht in jineoloji krijgt de vrouw meer inzicht. Hun ideologische leider Ocalan stelt ook dat de vrouw de ruggengraad is van de gemeenschap. Als de vrouw niet vrij is kan ook de gemeenschap dat niet zijn.

Debatwedstrijd

We hebben Fien en Lies, de twee jonge winnaressen van de Antwerpse Debatwedstrijd, in de studio. De finale gaat door op 18 maart in het Vlaams parlement.

“In publieke debatten onderbreekt men elkander teveel en is er onvoldoende aandacht voor wat de ander zegt. Er wordt onvoldoende gestreefd naar concensus.”

“Als je goed kunt debateren geraak je verder in alles wat je wilt doen.”