Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Spoor en binnenvaart als oplossing voor de extra containertrafiek?

We bellen met Tom Meeuws van sp.a en Jan Creve van Doel2020  over de containertrafiek op linkeroever. Om een verkeersinfarct door de stijgende containertrafiek te voorkomen roepen de sp.a afdelingen van Antwerpen en Waasland op om meer te investeren in spoor en binnenvaart. Voor Doel2020 moet er bovendien durven nagedacht worden aan een limiet op de containertrafiek. Tom Meeuws denkt dat de groei wél kan, maar trekt aan de alarmbel omdat de investeringsbudgetten voor het spoor de komende drie jaar bevroren zijn.

De discussie kadert in het alternatievenonderzoek rond het Saeftinghedok dat de Antwerpse haven en Vlaamse deelregering wilden laten graven op de plaats waar Doel nu ligt. Continue reading →

Caroline Bastaens over Cultuur, Mobiliteit, Moskeeën, Radio en Kris Peeters

Bron: carolinebastiaens.be/

We spreken met Caroline Bastiaens ook over een aantal andere thema’s dan het Smart Cities project. Over:

  • Cultuur:  “De rol van de stad bestaat ook uit het bijsturen van het Vlaams beleid opdat iedereen de kans krijgt om mee te participeren.”
  • Mobiliteit: “We moeten nadenken over nieuwe investeringen  zoals wat we destijds in 2009 en 2010 (in openbaar vervoer, nvdr) beslist hebben. We moeten allemaal aan één zeel trekken. Dat gaat over fietspaden en openbaar vervoer. Veel plaats voor nieuwe tramlijnen is er niet maar we kunnen wel het aanbod en de snelheid verbeteren. Daar waar de tram rijdt moet hij voorrang krijgen op de auto en soms ook op de fietsers.”
  •  de Moskeeën: “Ik ben een groot voorstander van erkende moskeeën. Van de 47 moskeeën in Antwerpen zijn er  maar Continue reading →

Lange Gasthuisstraat wordt Silicon Alley – Caroline Bastiaens

Bron: persbericht

Internet of Things/ Smart Cities is een initiatief van de stad Antwerpen, de Vlaamse overheid en technologiebedrijf Imec dat in de Lange Gasthuisstraat een cluster wil creëren van projecten die experimenteren met slimme technologieën die het leven in de stad aangenamer en duurzamer moeten maken. We hebben bevoegd schepen Caroline Bastiaens (CD&V) in de studio over het initiatief.

Een voorbeeld zijn Continue reading →

Stad presenteert 10 mobiliteitsprojecten

Op 13 januari  stelde de stad tien nieuwe mobiliteitsprojecten voor. Onder de noemer ‘Marktplaats voor Mobiliteit’ lanceerde  Antwerpen een oproep voor projecten die de overbelasting van het Antwerps wegennet moeten helpen verminderen. Van de 10 geselecteerde projecten zijn er 4 gericht op logistiek en 6 op personenmobiliteit.

De problematiek van de Antwerpse mobiliteit kwam weer volop in het nieuws deze week naar aanleiding van een studie die erop wees dat 20 tot 30.000 voertuigen uit de ochtendspits moeten gehaald worden om chaos te vermijden tijdens de geplande Oosterweel-werken.

We belden met verantwoordelijk schepen Koen kennis: Continue reading →

De groeicijfers van de Antwerpse luchthaven herbekeken

Op 3 januari meldde de Antwerpse luchthaven dat 2016 een recordjaar was, met 25% meer passagiers dan in 2015.  We hebben Bert Leemans in de studio van het burgerplatform Vliegerplein. In een beknopt persdossier maakt Vliegerplein brandhout van de positieve berichtgeving:

“Als je rekening houdt met de éénmalige doorschuiving van 23.000 passagiers van Zaventem naar Deurne na de aanslag dan kom je op hetzelfde resultaat uit als de jaren ’90. En de passagiercijfers tonen een structurele daling aan na mei.”

Bovendien stelt Leemans vragen bij de betrouwbaarheid van de gepubliceerde cijfers. “De cijfers vanaf april werden op het laatste moment plots aangepast. Een onafhankelijke partij moet die cijfers in het oog houden.”

De cijfers van januari en februari, dus vóór de aanslag op de Brusselse luchthaven,  waren ook veel beter dan in 2015.  Bert Leemans:  “Dat komt doordat de toeristische vluchten door TUI pas in april 2015 gestart zijn. Vandaar het laag aantal passagiers in januari – februari 2015.”
In 2016 ging VLM failliet, maar de impact daarvan is volgens hem beperkt. “Dat waren zakenvluchten, dat ging over 11.000 passagiers per jaar.”

Volgens Vliegerplein zal Deurne nooit commercieel leefbaar zijn. In tegenstelling tot Charleroi is Deurne Continue reading →

Fundament, een nieuw socio-cultureel initiatief in Antwerpen Noord

bron: maps.google.be

Er is een socio-cultureel, buurtgericht initiatief in de maak in Antwerpen Noord (2060).  De vrijwilligersvereniging Fundament ontstond toen de kerkfabriek de leegstaande kelder onder de  Sint-Amanduskerk in de Van Kerckhovenstraat aanbood.

Initiatiefnemer Benjamin De Bruyn legt uit. De 1250 m² grote ruimte zal verschillende bestemmingen krijgen: atelier, fietsuitleendienst, jeugd-cultuur rumte, café … en wordt dus vooral een ontmoetingsplaats. Er zijn  ook nog plannen voor een lokale TV-studio en een polyvalente ruimte. “Iedereen die inspraak wil hebben en wil meewerken is welkom om dat te doen.” Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via kelder2060@gmail.com.
Continue reading →

Kan / moet het project Slachthuissite beter?

Buurtbewoners positief over plannen Slachthuissite” was een kop in de brochure van de Antwerpse N-VA-afdeling. Schepen Rob Van de Velde meldt in zijn stuk dat de buurtbewoners bijzonder positief waren over het project tijdens het participatiemoment van 7 november.

De schepen zelf was niet beschikbaar voor een gesprek  want met vakantie.  Tekst en uitleg over het project, dat ook de zones van het  Noordschippers- en Lobroekdok bevat, door Dominique Vilain van de buurtbewonersgroep het Damcomité.

Het Damcomité zit in het projectoverleg met stad en eigenaars via een Stuurgroep en streeft naar een kwaliteitsvolle invulling van de bewoning op de site. Wat voorligt kan op een aantal belangrijke punten beter, aldus de bewonersgroep.
Continue reading →

Volksraadpleging BAM-tracé: een stand van zaken

Bij de start van de tweede inzameling van handtekeningen onder de bewoners van Antwerpen voor een eventuele nieuwe volksraadpleging over het BAM-tracé werd de mogelijkheid geopperd dat er in december een volksraadpleging zou kunnen doorgaan. Omdat de bouwaanvraag nog niet is ingediend, is die timing een eind opgeschoven. In de studio was Bea, vrijwilligster bij Ademloos. Zij vertelde dat het streefdoel 75.000 handtekeningen is, alhoewel een tiende van de Antwerpse bevolking (dus een goeie 50.000) wettelijk genoeg is. Dat is omdat er rekening gehouden wordt met ongeldige handtekeningen: onleesbaar, onvolledig, dubbel, of van ondertekenaars die niet in een Antwerps district wonen of te jong (onder de zestien) zijn.

Iedere maandag komt op de betreffende website het nieuwe totaal in beeld, maar in de Kerstvakantie liggen de tellingen even stil. Op maandag 9 januari krijgen we dus het nieuwe eindtotaal. Diezelfde avond brengt Ademloos ook een film met nabespreking in Filmhuis Klappei.

Lagarde schuldig maar blijft op post

IMF-directrice Christine Lagarde werd deze week schuldig bevonden aan nalatigheid in een zaak waarin ze als Frans minister van economische zaken in 2007 onterecht € 400 miljoen belastinggeld aan Bernard Tapie liet uitkeren. Ze kreeg echter geen straf opgelegd, meer nog, ze kan gewoon haar mandaat bij het IMF verder uitoefenen.

Freddy De Pauw schreef voor Uitpers een stuk over de zaak en doet dat bij ons uit de doeken. Het verhaal begint in 1990 maar is brandend actueel: ondernemer/ministers, arbitragerechters, fiscale paradijzen, draaideur-politiek en de corruptie van de politiek klasse, inclusief de sociaal-democratie, het zit er allemaal in. Continue reading →

NMBS en de liberalisering van het personenvervoer

In 2023 wordt het Belgisch spoor opengesteld voor buitenlandse concurrentie. Twee Luikse economen publiceerden een paper over de competitiviteit van de NMBS en concludeerden dat het er niet goed uit ziet voor onze nationale spoorwegmaatschappij. Jan Walraven van apache.be nam de paper door en geeft tekt en uitleg.

De korte Luikse studie in de reeks ‘regards économiques‘ werd gepend door economen Axel Gautier en Iman Salem. De  vergelijking  van enkele belangrijke financiële indicatoren met die van 4 buitenlandse bedrijven geeft aan dat de kosten van de NMBS hoog liggen terwijl de inkomsten (de gemiddelde tarieven) lager liggen.  Het gevolg is dat de NMBS  in vergelijking met Nederland, Oostenrijk, Zwitserland en Denemarken meer gesubsidieerd moet worden door de overheid, en dat de NMBS dus niet klaar is om de concurrentie aan te gaan met die bedrijven. De NMBS verloor eerder al een stuk van haar marktaandeel in de goederentrafiek toen die opengesteld werd voor concurrentie, aldus het rapport.

Er moeten enkele kanttekeningen geplaatst worden bij de cijfers. Continue reading →

Vuile diesel-export van Antwerpen naar Afrika

Vanuit de Antwerpse have wordt ‘vuile’ diesel geëxporteerd met een zwavelgehalte dat veel hoger is dan wat in Europa toegelaten wordt. Die zwavel zorgt voor meer fijn stof en zure regen.
Continue reading →

Doel: alternatieven to 18 januari ter inzage

Van 9 december tot 12 januari worden de alternatieven voor het Saeftinghe-containerdok en de definitieve vernietiging van het dorp Doel voorgelegd aan de bevolking.

Dit gebeurt in het kader van de nieuwe procedure ‘Complexe Projecten’, die er komt doordat de overheid er niet in slaagde om het woon- en landbouwgebied rond Doel op een legale manier om te zetten naar havengebied via een GRUP. Die omzetting was nodig om de bouw van het Saeftinghedok mogelijk te maken.

Omdat deelregering en haven de verdere groei van de containertrafiek willen verzekeren, werd de nieuwe procedure via een decreet (wet) in het leven geroepen. Die moet de procedure vereenvoudigen en versnellen, maar zou anderzijds ook de burger meer inspraak moeten garanderen.

“Er is al een selectie gemaakt van de voorgestelde alternatieven, momenteel schieten er nog vijf over. Een aantal van die alternatieven bekijken inbreiding, bijvoorbeeld door meer efficiënt gebruik te maken van de terreinen van het Deurganckdok, of een alternatief waarbij de terreinen op rechteroever worden gebruikt. ” Aldus Dennis Malcorps, inwoner van Doel.  De alternatieven zijn te vinden op extracontainercapaciteitantwerpen.be. Extra voorstellen kunnen tot 18 januari ingediend worden. Continue reading →

Uitbesteding daklozencentrum De Vaart geschorst – Wouter Van Besien

De schorsing kwam er om procedurele redenen: de Antwerpse OCMW-directie had in haar dadendrang om de Vaart uit te besteden aan G4S nagelaten om de OCMW-raad te betrekken. Voor Antwerps voorzitter Wouter Van Besien zijn er naast die procedurele ook twee inhoudelijke bezwaren.

Groen was één van de partijen die klacht indienden tegen de gunning aan G4S.  Inhoudelijk zijn er twee bezwaren: de criteria die tijdens de selectieprocedure werden uitgeschreven verschilden van de criteria die aangehaald werden in het uiteindelijk juryrapport. “Het feit dat de beoordelingscriteria veranderd werden tijdens de procedure duidt erop dat het OCMW-bestuur per se die zaak wilde gunnen aan G4S. ”
Continue reading →

‘Look Back in Anger’: Deus Ex Machina over Angry Young Wo/Men

Het was dit jaar 60 jaar geleden dat het iconische toneelstuk ‘Look back in anger’ voor de eerste keer werd opgevoerd in het Verenigd Koninkrijk. De Britse toneelschrijver, acteur en scenarist John Osborne schreef het stuk toen hij zelf nog een kwade twenty-something was. Denk: generatieconflicten, een boze man in een zetel, klassentegenstellingen en het doodgehypte begrip angry young man. Wat blijft er 60 jaar over van die sfeer van razernij en wanhoop?

Michiel Leen schreef voor het driemaandelijks literair tijdschrift Deus Ex Machina een essay over het stuk. Hij duidt bij ons de film en het bredere plaatje: de thematiek leidt ook tot maatschappijkritiek.

Look Back in Anger palmt eind december Cinema Zuid in met op dinsdag 27 december een opvoering van Look Back in Anger en op donderdag 29 december de vertoning van The Entertainer, een andere film die er keihard op inhakt. Meer info? Check de website van Deus Ex Machina.

Uitbreiding speelplein in Borgerhout ter discussie

Het districtsbestuur van Borgerhout wil het speelpleintje aan de Joe Englishstraat, juist buiten de ring, uitbreiden. De tien parkeerplaatsen ernaast zouden daarbij sneuvelen.

De N-VA, die in Borgehout in de oppositie zit, is bij monde van  raadslid Patrick Van den Abbeele niet tevreden.

“Bij het districtsbestuur van Borgerhout is de anti-auto-ideologie belangrijker dan de gezondheid van de kinderen.”

Van den Abbeele: “In 2012 kregen de Borgerhoutenaren nog te horen dat de bestaande parkeerplaatsen zouden geïntegreerd worden in het nieuw plan.  Nu blijkt dat de parkeerplaatsen toch geschrapt worden, reageert de buurt hevig. Een paar jaar geleden al werden in een mum van tijd meer  dan 100 handtekeningen opgehaald.”
Continue reading →