Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Feminicide in Guatemala

Foto: Flickr - SurizarEen Belga-bericht op donderdag 9 maart.

Bij een brand in een jeugdinstelling in Guatemala zijn meer dan 30 meisjes om het leven gekomen. Bijna 30 anderen raakten gewond. President Jimmy Morales vroeg tijdens een bijeenkomst een minuut stilte voor de slachtoffers. Intussen worden er drie dagen van nationale rouw gehouden in het Centraal-Amerikaanse land. Volgens een politiewoordvoerder is de brand aangestoken door jongeren in het tehuis.
Het volledige verhaal is zo mogelijk onthutsender. De brand werd aangestoken tijdens een actie die de meisjes voerden tegen de manier waarop ze werden behandeld door de politie bij een actie een dag eerder. Dat ze levend verbrand werden, keurden de wachters net niet expliciet goed.
In zulke opvanghuizen zoals die van Virgen de Asuncion worden meisjes en vrouwen mishandeld, gekleineerd, aangerand, … Niet dat het leven daarbuiten rooskleurig is. Ook op straat worden vrouwen lukraak vermoord, bedreigd, … Feminicide is schering en inslag in Guatemala.
Actiegroepen benadrukken dan ook dat de Guatemalteekse overheid schuldig is aan de dood van 43 meisjes en meer dan 100 gewonden. Diezelfde overheid schroefde na de recentste presidentsverkiezingen enkele maatregelen terug die vrouwen moesten beschermen, waaronder de wet rond de adoptiehandel waarbij kinderen bij hun moeder worden weggehaald en verkocht worden aan adoptiegezinnen.

In de studio ontvangen we twee gasten die samen met ons in gesprek gaan over het thema.

Carla Sandoval Carrillo: zelf van Guatemalteekse afkomst, opgegroeid in Antwerpen. Na haar studies Politieke Wetenschappen werkte ze gedurende 16 jaar in Guatemala met lokale vrouwenorganisaties en als deel van de vrouwen- en feministische beweging in haar geboorteland. Ze werkt nu bij Le Monde Selon Les Femmes, een feministische organisatie die rond gender werkt in ontwikkelingssamenwerking.
Ellen Verryt: mensen- en vrouwenrechtenactiviste, 10 jaar programmaverantwoordelijke Centraal Amerika geweest voor Wereldsolidariteit en blijvend actief in de Noord Zuidsector met o.m. Cifca (Europees netwerk rond mensenrechten met focus op Guatemala en Honduras)

Bosnië nog lang niet klaar voor EU-lidmaatschap

Boznië /Herzegovina is sedert één jaar kandidaat EU-lidstaat, en de EU-instanties vinden dat het proces goed verloopt.

Pieter Stockmans van MO sprak met journalist en ex-diplomaat Zlatko Dizdarević, en met Lejla Ibranović​ van Transparency International. Zij vertellen een ander verhaal.

“Ook de corruptie in andere EU-staten zoals Roemenië en Bulgarije wijst erop dat het belangrijkste leidende principe van de Europese Unie het afbakenen is van een geopolitieke invloedssfeer.”

Het land bestaat de-facto uit twee even corrupte delen, enerzijds de Kroatisch/Islamitische Bozniakken en anderzijds de etnische Serviërs van de Republica Serbska (niet te verwarren met de staat Servië). Naar de bevolking toe houden ze tegenover elkander een vijandig en nationalistisch discours, maar achter de schermen doen de politieke elites van de twee Bosnische deelstaten goede zaken met elkaar. Continue reading →

23 tot 25 maart: Wintereditie van Sterk Onversterkt festival

bron: http://sterkonversterkt.weebly.com/winterfestival.htmlOp zaterdag 25 maart gaat de finale door van de stroomloze muziekwedstrijd BJOOZS! in LO Pétillate in Broechem . Dan worden de groepen geselecteerd die ook op de zomereditie zullen te zien zijn.

Op donderdag 23 maart  spelen de  jeugdige onversterkten in  Sering in Borgerhout. Op vrijdag 24 maart is er een benefiet in CC De Kern in Wilrijk.

De wintereditie werd uit noodzaak uitgebreid: het district besliste om bijna 80% van de subsidies voor het festival te schrappen waardoor er noot was aan de benefietavond op vrijdag.

Tekst en muziek door organisatoren Sfen (Van Staeyen) en Karo.

Link: affiche en andere practische info Continue reading →

Parlementaire infodag over burgerslachtoffers bij militaire interventies

De infodag gaat aanstaande maandag 20 maart door in het Parlement van 12 tot 16 uur en wordt georganiseerd door Vredesactie en 11.11.11. We bellen Lene Jacobs van Vredesactie

“De infodag is nodig want het debat in België is tot nu toe weinig inhoudelijk.”

Er komen 4 sprekers: twee mensen van Airwars, de NGO die het aantal burgerslachtoffer opvolgt, een juriste gespecialiseerd in de rechten  van slachtoffers van militaire interventies. En ten slotte ook nog Christopher Kolenda, oorlogsveteraan, veiligheidsexpert en voormalig adviseur van het Amerikaans leger.

“Als het over de aankoop van gevechtsvliegtuigen of de militaire operatie in Syrie en Irak gaat dan valt het op dat er weinig kritische stemmen zijn. Niemand lijkt lessen te trekken uit de vorige operaties. ”
“De overheid weigert momenteel om in dialoog te gaan, wat zeer eigenaardig is. We kunnen het oneens zijn maar dat moet ons niet weerhouden om naar elkaar te luisteren. Momenteel blijft het langs de kant van de meerderheid wel heel stil.”

De infodag is op parlementairen gericht maar iedereen is welkom in de Leuvenseweg 13, ook al is de inschrijving afgesloten.

De idealen van Rojava en de rol van vrouwen

Interview met Gulbahar Hassan over de idealen van Rojava, het Westelijke deel van Koerdistan in het huidige Syrie. De strijd voor een Rojava dat zelfstandig is in een democratisch Syrie en de hernieuwde maatschappelijke rol van de vrouwen daarin. 

Gulbahar vertelt in het Kurmanji (vertaling Lilav) over de sociale revolutie in de praktijk. Het systeem van raden met een co-voorzitterschap man/vrouw, waar het beslissingsrecht van onderop naar boven werkt.  In de raden is een percentage van 40% minimum vertegenwoordiging voor vrouwen verplicht.  De vrouwenraad overstijgt het Koerdische, ze biedt ook ondersteuning aan niet koerdische vrouwen in de regio.  Zo is het nieuw dat een vrouw bijvoorbeeld een klacht kan indienen, wanneer haar rechten niet worden gerespecteerd. Voor vrouwen voor wie het minder evident is om voor hun rechten op te komen, wordt er dan bijvoorbeeld eerst met de familie gepraat om te proberen op deze manier het probleem op te lossen  Uiteindelijk moet er een mentaliteitswijziging komen. Door opvoeding en onderricht in jineoloji krijgt de vrouw meer inzicht. Hun ideologische leider Ocalan stelt ook dat de vrouw de ruggengraad is van de gemeenschap. Als de vrouw niet vrij is kan ook de gemeenschap dat niet zijn.

Debatwedstrijd

We hebben Fien en Lies, de twee jonge winnaressen van de Antwerpse Debatwedstrijd, in de studio. De finale gaat door op 18 maart in het Vlaams parlement.

“In publieke debatten onderbreekt men elkander teveel en is er onvoldoende aandacht voor wat de ander zegt. Er wordt onvoldoende gestreefd naar concensus.”

“Als je goed kunt debateren geraak je verder in alles wat je wilt doen.”

Doculatino 2017 van 20 tot 22 februari in de UA

Van 20 tot 22 februari loopt het documentair filmfestival Doculatino in de stadscampus van de UA in de Prinsstraat. Het festival wordt georganiseerd door CATAPA en de 3 films focussen op de gevolgen van goudmijnbouw in olieontginning in Peru en Ecuador.

Met Kim van CATAPA   overlopen we het programma.Wie er niet bij kan zijn in Antwerpen kan daarna ook nog tot 2 maart terecht in Brussel, Louvain-La-Neuve en Leuven. Gratis toegang!

Jonathan van CATAPA legt uit dat de organisatie niet langer enkel mijnbouwprojecten in Latijns Amerika opvolgt. In Griekenland focussen ze ook op een groot project in Halkidiki in het noorden van het land.

CETA goedgekeurd, maar niet helemaal

Het CETA-verdrag werd deze week door het Europees parlement goedgekeurd.
‘t Is te zeggen, grotendeels goedgekeurd, want de nationale en gewestelijke parlementen moeten wel  allemaal nog over de omstreden arbitrage-clausule stemmen.
Een gesprek met Bart Staes (Groen) over het dereguleringsverdrag en over voor en tegenstanders. Opvallend is de verdeeldheid onder de euroskeptici.

CETA wordt begin april van kracht, behalve wat nationale en regionale verantwoordelijkheid is. En dan gaat het vooral over de arbitrageclausule. Die laat toe dat buitenlandse bedrijven (deel)staten voor een supranationale rechtbank dagen als ze vinden dat wetten of acties hun private belangen schaden. Die ICS of ISDS clausule zal maar van kracht worden als álle parlementen die goedkeuren. Bovendien zou het ICS-systeem door de Belgische regering moeten voorgelegd worden aan het Europees hof van justitie die moet oordelen of het arbitrage-systeem wel voldoet aan de Europese wetgeving verantwoordelijkheid.

Bart Staes heeft geen probleem met de klassieke vrijhandelselementen van CETA,  de  vermindering van importtarieven en andere heffingen, maar hij gaat niet akkoord met de zogenaamde Regelgevende Samenwerking. Die stelt dat voorstellen van richtlijnenen en verordeningen eerst geëvalueerd zouden worden door ambtenaren.
Staes: “Het probleem is dat er alleen een evaluatie wordt gedaan over de impact op groei, investeringen, handel. Niet over de impact op het milieu, de duurzaamheid, het sociaal beleid, Continue reading →

Belgische regering weigert informatie burgerslachtoffers in Irak en Syrië vrij te geven

Sedert oktober 2014 is België mee actief in Irak en Syrië in een coalitie onder leiding van de VSA die strijdt tegen IS. Daarbij vallen ook burgerslachtoffers. De Amerikanen geven zelf toe dat gebeurt. De Belgische regering daarentegen blijft ontkennen en wil geen informatie vrijgeven.

De cijfers over het aantal burgerslacht ten gevolge van de bombardementen van de coalitie verschillen sterk. De VSA geeft zelf toe dat zij verantwoordelijk zijn voor 152 burgerdoden maar de NGO airwars schat het aantal slachtoffers die vielen door de coalitie tot eind 2016 in op 2205 alle aanvallen de coalitie.

Alles wijst erop dat ook bij de Belgische aanvallen doden vallen . Vredesactie vroeg in het kader van de wet op openbaarheid van bestuur naar “alle documenten die een overzicht geven van de controle op slachtoffers ten gevolge van Belgische wapeninzet in Irak & Syrie”. Continue reading →

Vlaams Klimaatbeleid of door gezinnen en KMO’s betaalde subsidiemolen voor industrie?

Eerst duurde het jaren vooraleer de drie gewesten overeen kwamen wie welk deel van het klimaatgeld zou krijgen. Nu blijkt Vlaanderen jaarlijks 40 miljoen van dat geld niet te gebruik voor klimaatprojecten maar voor de subsidiëring van de grote uitstoters van broeikasgassen.
Bond Beter Leefmilieu organiseert een petitie tegen het voeren van een industrieel subsidiëringsbeleid met klimaatgeld en richt daarbij haar pijlen op Exxon.

In principe moeten bedrijven die veel CO2 uitstoten emissierechten aankopen. Het geld dat ze daarvoor betalen komt in een pot terecht en dat potje moet dan confederaal verdeeld worden, ttz door de drie gewesten onderling. Het was over die verdeling dat meer dan 5 jaar lang gediscussieerd. Uiteindelijk werd vorig jaar dan toch een akkoord bereikt.

De volgende stap is de verdeling van het geld voor klimaatprojecten. Die verdeling is nu beslist en het blijkt dat bijna de helft van dat geld gebruikt wordt om de grote vervuilers te subsidiëren. De logica is dat ze moeten gecompenseerd worden voor de stijging van de kost van de elektriciteit die de stroomproducenten aan hen doorrekenen. Het gaat dus over de indirecte kost die de grote uitstoters ondervinden. Aan de directe kost ontsnappen ze ook want ze krijgen gratis uitstootrechten toebedeeld. Teveel zelfs.

Maar ook de indirecte elektriciteitskost wordt excessief terugbetaald: “Het probleem is dat ze bijna 4 keer meer terugbetaald worden dan de echte kost die ze ondervinden”, aldus Mathias Bienstman van de Bond Beter Leefmilieu.  De compensatie gebeurt door een vergoeding te betalen voor de CO2 uitstoot die het gevolg is van hun elektriciteitsverbruik. “Ze worden gecompenseerd alsof er 760kg CO2 uitgestoten  zou worden per verbruikte megaWatt-uur, terwijl in werkelijkheid maar 210kg per MWh uitgestoten wordt.” Het gaat over 40 miljoen €per jaar.

Volgens milieuminister Schauvliege is het Europa die dit compensatiesysteem voorstelt.  Dat klopt, maar het is wel de keuze van de Vlaamse regering, niet van Europa, om een veel te hoge compensatie te geven.

Exxon is niet de grootste slokop van de overcompensaties. Zo vangt ArcelorMittal jaarlijks zelfs 5,4 miljoen aan subsidies uit de klimaatpot. Ook Nyrstar, Inovyn, Vynova  (onder controle van IGIC)  en BASF krijgen jaarlijks elk 3,3 tot 3,8 miljoen € toegeschoven.

De subsidies worden betaald uit de klimaatpot die grotendeels gevuld wordt met geld dat door de elektriciteitsproducenten betaald word. Die rekenen de kost evenwel door aan de verbruikers, industrie, KMO’s en gezinnen. Aangezien de (groot) industrie overmatig gecompenseerd wordt zijn het dus de gezinnen en KMO’s die jaarlijks de 40 miljoen € subsidies ophoesten.

Maar waarom Exxon als doel van de campagne  als het bedrijf niet de grootste ontvanger is?
Mathias Bienstman: “Wie viseren Exxon in onze campagne omdat het bedrijf staat voor de industrie die jarenlang tegen het klimaatbeleid heeft gevochten. Op exxonknew.org wordt uitgelegd dat wetenschappers van Exxon al in de jaren ’70 wisten dat klimaatverandering reëel was maar dat het bedrijf erover loog. En nu heeft Trump Rex Tillerson, de voormalige CEO van Exxon, aangesteld als minister van buitenlandse zaken.”

Link: Lijst ontvangers klimaat-overcompensatie HIER

Burgerraad: tweede zitting van een experiment in politiek

Vragen over of interesse voor wat er op stedelijk politiek niveau gebeurt? Dan is de Burgerraad misschien iets voor u.

In de Burgerraad nemen geïnteresseerden maandelijks de agenda van de gemeenteraad door, bespreken die en formuleren vragen en opmerkingen die dan doorgegeven worden aan de Commissies van de Gemeenteraad.

Frederik Feys: “Het is een manier om te leren hoe een stad bestuurd wordt en om voeling te krijgen met wat dat echt is; de toogpraat voorbij.”

Het is niet de bedoeling dat iedereen in de burgerraad het met elkander akkoord is, de Burgerraad heeft geen standpunten.

Iedereen kan deelnemen aan een zitting van de Burgerraad. De zittingen gaan door in het midden van de maand, twee weken vóór de maandelijkse gemeenteraad. Inschrijven via burgerraad.be

Fascisme? Trump, zijn Vlaamse fans en islamofascisme

Bron: http://thestudioexec.com/mussolini-was-donald-trumps-grandfather/Met Donald Trump  aan de macht was voor Open-VLD senator en prof economie Lode Vereeck het moment gekomen om nog eens te overlopen wat fascisme eigenlijk is.

Vereeck somt 8 kenmerken op van een fascistisch regime. Hij benadrukt dat het niet volstaat om als fascist bestempeld te worden als slechts aan enkele van die eigenschappen voldaan is. Waakzaamheid blijft echter noodzakelijk.

Met een score van 7 op 8 voor Trump op de Vereeck-schaal is er geen reden om achterover te leunen. We bekijken ook eens hoe zijn Vlaamse fans het doen.

“Het gaat niet op om te zeggen ‘ Trump is democratisch verkozen, Erdogan is democratisch verkozen’. Hitler was ook democratisch verkozen.”

Continue reading →

Screenshake 2017

Bron: https://www.screenshake.be/Van 10 tot 12 februari gaat de vijfde editie door van het ‘indie’ gamefestival Screenshake, in Het Bos en het Felixpakhuis.

Bram Michielsen van organisator House of Indie komt vertellen wat er allemaal te beleven valt.

“We zijn een meer divers cultuurfestival, dat zich op een algemeen publiek richt.
“We hebben speelbare games maar ook games die verwerkt zijn in installaties. Er zijn ook uiteenzettingen, workshops, muzikale performances, een party, er wordt een documentaire vertoond … Een breed spectrum aan activiteiten dus.”
Link: Screenshake  kalender

Overeenkomst Slachthuissite opgesteld in functie van ontwikkelaar Land Invest?

De herontwikkeling van de Slachthuissite is het grootste vastgoedproject dat in Antwerpen momenteel op stapel staat. Het gaat over 2.000 nieuwe woningen voor 5.000 mensen. De site is eigendom van verschillende partijen, waaronder de stad Antwerpen.
Apache.be slaagde erin om inzage te krijgen in de geheime deal die de overdracht van gronden van de stad naar Land Invest Group (LIG)  regelt.  De nieuwssite  concludeert dat de deal op maat geschreven is van de bouwpromotor. Meer achtergrond door Tom Cochez van Apache.

De volledige site is  eigendom van drie partijen. De noordelijke ‘Zone A’ (Noordschippersdok) is in handen van de stad. Het meest zuidelijk deel, ‘Zone C’  is eigendom van de familie Druwel, die het zal verkopen aan Land Invest. De middelste ‘Zone B’ is al eigendom van Land Invest.
Continue reading →

#NoTrumpInBelgium

Misschien heeft u het al ergens gelezen: Donald Trump is sinds enkele weken president van de VSA. Talloze burgers over de wijde wereld trokken verontwaardigd de straat op om te protesteren tegen een beleid dat misogeen, discriminerend en zelfs onmenselijk is en dat verschillende mensen uitsluit.
Ook in België is er een breed platform gelanceerd dat focust op de Belgische context: wat kan België doen tegen Trumps ‘muslimban’ en wat kan ons land vooral anders doen om tot een open samenleving te komen? Middenveld, vakbonden en talloze verontwaardigde burgers onderschreven hun eisen in dit manifest op facebook (Link: HIER).
Op zondag 12 februari wordt voor de eerste keer hierrond geprotesteerd in Brussel. Yassine Boubout van Movement X en iemand van het middenveld geven uitleg.
U kan zelf het manifest ook tekenen.