- Redactie Radio Centraal - https://redactie.radiocentraal.be/Home -

U bent voor kernenergie want …

Koen Beylaert is Directeur Communicatie van het Nucleair Forum, dat de u-bent-voor-of-u-bent-tegen-campagne voert. Heeft hij zelf al kunnen beslissen? En hoe zit het met de andere leden van de vzw? Wat is precies de bedoeling van de campagne?