- Redactie Radio Centraal - https://redactie.radiocentraal.be/Home -

Oostelijke tangenten, en niet BAM/Meccano, beste investering volgens mobiliteitsstudie

Omdat de Vlaamse regering na het bereiken van een politiek compromis  geen alternative mobiliteitsscenario’s voor Antwerpen wil onderzoeken,  gaf Forum2020 vorig jaar dan maar zelf opdracht aan het Leuvens studiebureau TML om dat te doen.
De conclusie was toen enerzijds dat het Meccano alternatief  meer doet voor de Antwerpse mobiliteit dan het BAM tracé/Masterplan 2020 en waarschijnlijk minder kost; maar anderzijds dat beide plannen te duur zijn voor wat ze opleveren.

In die berekeningen was nog niet meegenomen dat de Vlaamse regeringsplannen nu ook de aanleg van de A102 en de ondertunneling van de R11voorzien. Daarom vroeg Forum 2020 onlangs aan TML om te onderzoeken wat de impact is van de A102 aanleg en R11 ondertunneling. We hebben Griet De Ceuster van TML aan de lijn.

De resulaten zijn gelijkaardig maar het meest verrassende (of toch niet?) is  dat de aanleg van alleen R11 en A102, zonder bijkomende BAM of Meccano tunnel, tot een merkbare ontlasting van de Antwerpse ring zal leiden.   Op het zwaarst belaste stuk is de impact van de investering bijna dezelfde als van het BAM tracé/ Masterplan 2020  van de Vlaamse overheid, dat waarschijnlijk drie keer duurder zal zijn. De positieve impact is het gevolg van een van verkeerssturing die er voor zorgt dat de Liefkenshoektunnel gebruikt wordt.
Een consistente en volledige schatting van kosten en baten is nog niet gebeurd; en die is nodig om het beeld te vervolledigen.

Ondernemer Christian Leysen van  Forum2020  heeft er vertrouwen in dat het veel te duur Masterplan 2020 op het BAM tracé van de Vlaamse overheid, dat steun mist van zowel de bevolking als van de technische experts, het daglicht niet zal zien. Anderzijds vindt hij de discussie BAM versus Meccano secundair en stelt hij dat het belangrijker is om zo snel mogelijk te starten met de werken aan R11/A102.
LINKS: bijkomende TML studie, Presentatie bijkomende TML studie

1 Comment (Open | Close)

1 Comment To "Oostelijke tangenten, en niet BAM/Meccano, beste investering volgens mobiliteitsstudie"

#1 Comment By ir. ludo corluy On June 19, 2011 @ 7:38 am

In een studie van ca. 1980 , in opdracht van minister Chabert , scoorde de uitvoering van de A102 als meest prioritair in het ganse Belgische wegennet . Wat baat het studies uit te voeren als men ze nadien wegwerpt !!