Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Spoor Oost: parking, of toch nog een beetje Park?

Share

De plannen om een  park van 11 hectare  aan te leggen op de Spoor-Oost NMBS site gaan voorlopig niet door.   Tijdens de aanleg van de Oosterweelverbinding zal het sportpaleis parkeerplaatsen verliezen en de stad is nu van plan om de terreinen  van  Park Spoor Oost te gebruiken om dit op te vangen.
Er zal  parkeerruimte voor 2.300 auto’s vrijgehouden worden op de Spoor Oost site. Dit betekent niet dat er permanent 2.300 auto’s zullen geparkeerd staan. De voorziene parkeerruimte wordt aangepast in functie van de noden:    in januari zal 70% van het terrein publieke ruimte  zijn, maar in december, het hoogseizioen in het sportpaleis, is slechts 20% beschikbaar als publieke ruimte. (Spoor Oost, Presentatie stad : HIER)

Let wel: ‘Publieke ruimte’ en niet park,  want aangezien 80% van het terrein  beschikbaar moet blijven als parking en voor evenementen kan op dat gedeelte van het terrein geen park of park-infrastructuur aangelegd worden. Dat betekent dus geen bankjes, geen gras  maar tarmac enz…

Daardoor schiet er weinig over van het parkproject: alleen de donkergroen gekleurde vlakken in de figuur hieronder zijn permanent groen. Het gaat over enkele geïsoleerde stroken, geperst tussen de parkeerzone en de goederenspoorbundels.

Ironisch genoeg zal het parkingproject  de investering die moet gebeuren kleiner maken omdat de bestaande verharding kan blijven liggen. Ingeval van de aanleg van een park zou de grond eerst moeten gesaneerd worden. Toch is er nog altijd sprake van een kost van 6 miljoen euros voor de aanleg van de tijdelijke parking.

We hebben Michel Franssens van bewonersgroep Park Spoor Oost (PSO) tegast in de studio. PSO is niet gelukkig met de plannen en stelt als eerste stap voor om het aantal parkeerplaatsen op het terrein te minimaliseren. Daarvoor hebben ze een plan voorgelegd met voorstellen die de parkeernood zou reduceren met 1.000 plaatsen tot maximaal 1.300 (Persbericht. Kopie PSO plan:  HIER). Dat zou volgens PSO kunnen door bijvoorbeeld parkeerterreinen  van grote winkels te gebruiken, in combinatie met een betere aansluiting op het openbaar vervoer. Het plan doet 5 concrete suggesties naar het stadsbestuur en het sportpaleis.  Een maand geleden is er overleg geweest tussen schepencollege en de bewonersgroep.

Michel Franssens: “Er is een voorstel van het schepencollege om tot een samenwerkings-charter te komen waarbij zou overlegd kunnen worden over visie en compromis. Maar we gaan daar voorlopig niet op in omdat we eerst willen weten hoe de stad staat tegenover ons  plan. Als de stad meegaat, 1.000 plaatsen schrapt en gaat voor een alternatief beleid dan kunnen we verder vergaderen. Maar voorlopig is dat niet het geval en blijven we dus een luis in de pels.”

Links:
– Definitief plan (jan 2015) HIER (15MB)
– kop Schijnpoort  HIER
– Kop Hof Ter Loo HIER
– Zomerimpressie HIER

0 Comments on “Spoor Oost: parking, of toch nog een beetje Park?”

Leave a Comment