- Redactie Radio Centraal - https://redactie.radiocentraal.be/Home -

Geen randvoorwaarden voor verkoop huis De Fraula

Het OCMW-pand in de Klappeistraat is uitgeleefd en de stad Antwerpen besliste onlangs om het te verkopen. Vandaag was er een kijkdag voor potentiële kopers. Tijd voor een stand van zaken met Carl Bresseleers, die een bewonersgroep opstartte die pleit voor een behoud van het patrimonium en de functie. Bezorgdheden waar vooralsnog geen rekening mee gehouden wordt, zo bleek onlangs.

De verkoopzitting  is gepland op 26 oktober.

De verkoop van het pand is niet echt logisch, aangezien het wel degelijk een kerntaak van het OCMW invulde, namelijk sociale huisvesting. Hoewel de buurtbewoners de verkoop dus voorbarig vinden, zijn ze niet mordicus tegen, maar Bresseleers vindt dat er randvoorwaarden moeten opgelegd worden om te verzekeren het patrimonium bewaard en publiek blijft, en om te voorkomen dat het pand in handen komt van huisjesmelkers.

“Het grootste probleem is het risico dat er iemand het pand koopt, er niet in investeert en het dan toch probeert te verhuren.”

De buurtbewoners krijgen het gevoel dat ze aan het lijntje gehouden zijn. Bresseleers: “Geen enkele van de door ons aangebrachte suggesties  kwam ter sprake op de OCMW-zitting van 24 september, met uitzondering van de opmerking dat de verkoop aan een huisjesmelker onmogelijk zou zijn. OCMW-woordvoerder Lescroart zei dat we er niet te zwaar aan moesten tillen en dat hij ons zou contacteren. We hebben niets meer van hem vernomen.”

Links:
Persbericht actiecomité “Behoud De Fraula”
Uitgebreid gesprek 19 september