- Redactie Radio Centraal - https://redactie.radiocentraal.be/Home -

Akkoord over CO2 uitstoot in de burgerluchtvaart: Hete Lucht

Op 6 oktober werd een akkoord bereikt over een aanpak van de CO2-uitstoot van de burgerluchtvaart. Maar het akkoord laat toe dat de CO2-uitstoot van de burgerluchtvaart ongelimiteerd verder stijgt en bepaalt enkel dat de stijging na 2020 gecompenseerd moet worden door een daling elders. Door aankoop van Hete Lucht dus…

Het initiatief werd genomen door de ICAO, wereld-burgerluchtvaartorganisatie van de VN, en kwam er nadat Europa de uitstoot van CO2 van burgerluchtvaart had opgenomen in haar emissiehandelssysteem. Na druk van de VSA en China kwam Europa grotendeels op  haar stappen terug en werden alleen vluchten die binnen Europa uitgevoerd worden in het emissiehandelssysteem (de EU ETS) opgenomen. Intercontinentale vluchten niet, met als voorwaarde dat de ICAO met een gelijkwaardig systeem voor de dag zou komen. Volgens Andrew Murphy van de NGO Transport & Environment is dat helemaal niet het geval. We hebben hem aan de lijn vanuit Montreal, waar hij de onderhandelingen volgde:

1)  Er zijn geen plannen vanuit de ICAO om de uitstoot van CO2 door de luchtvaart op welke manier dan ook te verminderen.

2)  In plaats daarvan wordt beloofd dat de stijging in uitstoot na 2020 zal gecompenseerd worden door een vermindering elders.

3)  Probleem is enerzijds dat de uitstoot onder het peil  2020 moet zakken.

4)  Anderzijds is tot nu toe gebleken dat het compenseren (“offsetten”) van CO2-uitstoot in de praktijk in veel gevallen niet of slechts gedeeltelijk gedaan wordt. Als een nieuw bos dat als compensatie dient voor uitstoot anders toch ook zou geplant zijn bijvoorbeeld, zelfs zonder de financiële steun die de luchtvaartindustrie leverde. Er is nu enkel overeengekomen dat ze gaan compenseren, maar niet hoe dat moet gebeuren.

5)  Bovendien is de overeenkomst vrijwillig. Ieder land kan eruit trekken, en kan dat bovendien relatief gemakkelijk, aldus Transport & Environment.

Wat moet er dan wel gebeuren volgens T&E?

Het komt erop neer dat de luchtvaartindustrie meer zou moeten betalen voor de milieukost die ze veroorzaakt. Nu is de luchtvaart juist gesubsidieerd, bijvoorbeeld door de kerosine vrij te stellen van BTW en andere taksen.

Dus de subsidies moeten weg en de kost van de CO2-uitstoot moet aangerekend worden. De luchtvaart helemaal opnemen in het systeem van Europese Emissiehandel (EU ETS) is ook een stap in de goede richting, maar ook onvoldoende zolang de prijs voor CO2 in dat systeem te laag is.

Andrew Murphy geeft toe dat de burgerluchtvaart nog niet koolstofvrij kan gemaakt worden, er bestaan nog geen  elektrische passagiersvliegtuigen. Een deel van de luchtvaartindustrie zoekt daarom naar biobrandstoffen als alternatief voor kerosine. Murphy: “We zijn voorzichtig als het over biobrandstoffen gaat. De luchtvaartindustrie heeft eerder al aangekondigd dat de oplossing in zicht is en dat niemand zich zorgen moet maken.Tot nu toe bleken biobrandstoffen helemaal niet minder CO2-uitstoot te veroorzaken. We sluiten niet uit dat biobrandstoffen eventueel een rol kunnen spelen, maar dat zal slechts een deel van de oplossing zijn.”