- Redactie Radio Centraal - https://redactie.radiocentraal.be/Home -

Wet tot oprichting Veiligheidscellen gestemd

Er werd een wet gestemd tot het oprichten van lokale ‘veiligheidscellen’. De bedoeling is om terrorisme te beteugelen door radicalisering op het terrein tijdig te detecteren.

Lene van Vredesactie geeft toelichting: “Een burgemeester kan een zogenaamde veiligheidscel oprichten. Daarbij gaan lokale actoren een zwarte lijst opstellen van mensen die moeten in de gaten gehouden worden.  Maar het is onduidelijk is wat de criteria zijn. We zouden het logisch vinden dat er een band is met terreur, maar die is er niet.  Er is een omzendbrief van 2014 die zegt wat zo’n cel kan doen. Die heeft het over ‘terroristische misdrijven  en ander inbreuken op openbare orde’. De veiligheidscellen zullen gebruik maken van die omzendbrief . Maar wat past er onder de noemer ‘andere inbreuken’?  ”

“Onze vrees is dat dit het mogelijk maakt om een groepen die maatschappelijke acties voeren het leven heel erg moeilijk te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld over vredesbewegingen, milieubewegingen, bewegingen die solidair zijn met asilezoekers…

Tijdens de afgelopen NAVO-top in Brussel kregen een aantal mensen op voorhand het advies om binnen te blijven, zonder enige aanleiding.  Het lijkt erop dat dit een toepassing was van deze omzendbrief. Mogelijks is het niet de bedoeling om een dictatoriale staat te creëren met big bother die toeziet en alle oppositie in de kiem smoort. Maar het begint er toch op te gelijken en daarom moeten we er aandacht aan geven.   “