- Redactie Radio Centraal - https://redactie.radiocentraal.be/Home -

Antwerpse wapenexporten- Yasmine Kherbache (sp.a)

foto: RC

Tijdens de gemeenteraad maakte havenschepen Annick de Ridder duidelijk dat ze de  Waalse wapenexporten vanuit de Antwerpse haven niet wil bemoeilijken. Tijdens het gementeraadsdebat in mei had Yasmine Kherbache (sp.a) er nochtans op gewezen dat Vlaanderen de bevoegdheid heeft om de doorvoer van wapens naar Soedie Arabie te bemoeilijken. We bellen Yasmone Kherbache voor een repliek.

“Vlaanderen kan met een wapenembargo de doorvoer van Waalse wapens naar Saoedie Arabie reguleren maar maakt blijkbaar liever geen gebruik van die bevoegdheid.”

Yasmine Kherbache: “Het Vlaams Wapendecreet heeft regels vastgelegd voor de doorvoer van wapens.  Sp.a had in 2017  een amendement ingediend om ook de doorvoer vergunningsplichtig te maken. N-VA, VLD en CD&V hebben dat toen weggestemd. Vlaanderen kan dus wel een meldingsplicht opleggen voor wapendoorvoer met overlading. ”
“Maar Vlaanderen voert best een wapenembargo in tegen Saoedie Arabië. Daarmee zou ook elke doorvoer  meldingsplichtig worden. Nu levert Vlaanderen geen exportvergunningen af maar met een formeel embargo zou ook doorvoer vanuit Wallonië of elders moeten gemeld worden.”

“Vlaanderen wil dat niet doen en verwijst naar Europa. België was in het verleden een voorloper als het over wapenwetgeving ging. De afgelopen jaren laat ons land die rol los. Maar nu heeft Vlaanderen een eigen bevoegdheid om dat embargo in te voeren. Vlaanderen alleen zal de wapentrafiek naar Saoedie Arabië inderdaad niet stilleggen maar we zouden er wel een signaal mee geven dat we tot een coalitie behoeren die een verschil maakt. Vlaanderen is snel om resoluties te stemmen over geweld tegenover de Catalaanse politici. Terecht. Terecht heeft men ook snel een signaal gegeven  na de Turkse inval in Syrië. Men zou dat dus ook moeten doen als het over wapenhandel met  Saoedie Arabië gaat.”

Yasmine Kherbache

Annick de Ridder op de gemeenteraad