- Redactie Radio Centraal - https://redactie.radiocentraal.be/Home -

Kan antidotum voor overdosis meer levens redden?

foto: Leen

Werner Bosschaerts, verbonden aan Free Clinic, vertelt over de juridische obstakels die nog van de baan moeten geruimd worden alvorens het medicijn Naloxon kan worden toegediend door niet-medisch-geschoolden. Want dat is in België bij wet verboden.
In het geval van een overdosis wordt deze opioïde antagonist al jarenlang succesvol gebruikt door hulpdiensten, in ziekenhuizen, door dokters in Free Clinic, etc. Het zou nog meer levens kunnen redden moesten de mogelijkheden voor gebruik verruimd worden,  maar daar knelt het schoentje. Men kan het een beetje vergelijken met het euthanasiedebat, waar men wil vermijden dat mensen die euthanasie toedienen om menselijk lijden te beëindigen later strafbaar bevonden worden, hoewel zij ter goeder trouw handelden.
Zo zou Naloxon, mits de nodige vorming, prima kunnen worden toegediend door familie of partners van gebruikers, hulpverleners van daklozen en nachtopvang. In een heel aantal landen is dat ook al het geval. Zo kan men het in Frankrijk onder twee vormen verkrijgen bij de apotheker; als spray en voor intraveneus gebruik. Ook in Australië heeft men jaren positieve ervaringen met het toedienen van dit antidotum.
Ademhalingsonderdrukking is één van de meest bedreigende effecten van een hoge dosis opioïden. In nood kan bij een overdosis een intraveneuze toediening van Naloxon de ademhaling herstellen en de patiënt doen ontwaken.
De werkingsduur van Naloxon is redelijk kort in vergelijking met deze van sommige andere opioïden. Het dus  zaak mensen goed voor te lichten en er op te wijzen dat ze na het toedienen nog steeds de hulpdiensten moeten contacteren. Er moet juridisch nog heel wat uitgepluisd worden voor Naloxon effectief bij ons in de apotheker verkrijgbaar zal zijn. De wil is er alvast, enkel het juridisch kader laat nog op zich wachten.