- Redactie Radio Centraal - https://redactie.radiocentraal.be/Home -

Nieuwe juridische aanval op de Wet Major

IvanHeyligen, TanjaDeprez foto: Leen

In de studio havenarbeiders Tanja Deprez en Ivan Heyligen. We luisteren naar enkele fragmenten van de gemeenteraad maandag 28 september, waar Peter Mertens(PvdA) een motie indient. SPA fractieleider Hicham El Mzairh reageert telefonisch. 

Annick De Ridder (N-VA), Schepen voor haven, is niet onder de indruk van de tussenkomst. ‘Het is niet aan de stad om te reageren.’ SPA vindt het pas nodig om in de Kamer in actie te komen rond de wet ter bescherming van de havenarbeid, PvdA zetelt daar ook. De scheiding der machten wordt aangehaald: in principe heeft iedereen het recht een juridische procedure aan te gaan. Het is niet aan de politiek om zich daarover uit te spreken.
De motie wordt verworpen. In het Antwerps bestuursakkoord werd wel reeds een engagement opgenomen ter bescherming van de wet-Major, hoewel dit eerder een federale aangelegenheid is.
Katoennatie (Huts) en Middlegate (Zeebrugge) vechten de wet-Major 2.0 wederom aan bij het Grondwettelijk Hof en de Raad van State in België die zich onontvankelijk verklaarden. Deze prejudiciële vragen liggen nu bij het Europees Hof van Justitie. Op 10 september jongstleden gaf Advocaat Generaal  van het Europees Hof Sanchez Bordona een negatief advies. Hoewel niet bindend, worden de conclusies van de Advocaat Generaal van het hof vaak gevolgd. De officiële uitspraak wordt over een tweetal maanden verwacht.
De pijlen zouden vooral gericht zijn op het gesloten aanwervingssysteem door de vakbonden en niet zo zeer op de wet-Major zelf. De bevindingen van Professor advocaat Eric Van Hooydonk ( Portius) die in feite strijdt aan de zijde van natiebaas Fernand Huts worden verschillende malen aangehaald in het rapport.

Het intrekken van de eerdere Europese ingebrekestelling rond de organisatie van havenarbeid ontstemt Huts en consoorten dusdanig dat zij geen moeite sparen de wet-Major opnieuw aan te vallen op specifieke elementen aan de hand van deze prejudiciële vragen.
Er waren reeds de politieke aanvallen op de wet-Major (Port Package 1&2) en de eerdere juridische aanval op het statuut van de havenarbeiders, die uitmondden in de Europese ingebrekestelling. Die werd uiteindelijk van tafel geveegd door een akkoord in de Europese Commissie dat ook bekomen werd na hevig straatprotest van de dokwerkers in Brussel. Dat akkoord had tot gevolg dat de wet-Major op een aantal vlakken aangepast werd. Zo werd het bijvoorbeeld mogelijk arbeiders aan te werven uit een tweede pool. Via een overgangsperiode die begon in 2016 was dit eerst enkel mogelijk indien men de tweede poolers aanwierf  met een vast contract van onbepaalde duur. Sinds 1 januari 2020 kan dit zelfs met dagcontracten. De veranderingen werden bekomen na een periode van intens sociaal overleg. Ook werd een referendum gehouden door de vakbonden waarbij men deze zaken voorlegde aan de havenarbeiders. Een hoop voorbereidend werk werd geleverd door toenmalig minister van werk, Monica De Coninck (SPA). De goedkeuring kwam er uiteindelijk onder Kris Peeters (Cd&v).
De hervormingen waartoe werd beslist, de zogenaamde wet-Major 2.0, worden constant gemonitord. In augustus nog werd een positief verslag uitgebracht door de federale overheid. Het is dan ook een zware slag voor de Antwerpse dokwerkers die dag in dag uit in weer en wind onze haven draaiende houden dat het statuut ter bescherming van hun job, dat reeds twintig jaar onder vuur lig, vandaag opnieuw wordt aangevallen. De oplossing zal uiteindelijk van de politiek moeten komen.