- Redactie Radio Centraal - https://redactie.radiocentraal.be/Home -

PFOS/Oosterweel-update met Peter Vermeulen (Ringland)

PFOS, auteur: Leyo via wikipedia

In een gezamenlijk bericht pleiten Ringland, stRaten-Generaal en Ademloos ervoor om de Oosterweelwerken niet stil te leggen. We bellen Peter Vermeulen van Ringland.
Peter Vermeulen: “De meest vervuilde grond van de Oosterweelwerf op linkeroever wordt teruggestuurd naar 3M, die het zal moeten saneren. De perceptie dat 3M ontsnapt aan de opruimkosten klopt dus niet. In principe blijft 3M ook verantwoordelijk voor alle vervuiling buiten de site.”

RC: Maar de overeenkomst tussen Lantis en 3M bevat een bijna symbolische limit van € 75.000 die 3M zou moeten betalen. Waar slaat die limiet dan op?
Vermeulen: “Dat is me ook niet helemaal duidelijk, ik ken het detail van de cijfers niet. ”

RC: Many Claeys (van stRaten Generaal) zit in de raad van bestuur van BAM/Lantis. Heeft hij geen inzage in de deal?
Vermeulen: “Toch wel, en ik heb er nog gisterenavond over gemaild en verwacht een antwoord. Wat ik wel denk is dat Lantis op de best mogelijke manier heeft gehandeld om het probleem onder controle te krijgen. De vervuilde grond wordt volledig ingekapseld op een manier die maakt dat ze zich niet verder kan verspreiden. Lantis heeft een waterzuiveringsinstallatie gebouwd die water loost dat 300 keer properder is dan wat 3M even verder loost en wettelijk mag lozen. De vervuiling in de lozingen van Lantis is niet meer waarneembaar. “

RC: Zitten we hier niet met een problematiek die gelijkenissen vertoont met kernafval: het afval wordt in zakken gestoken en begraven? Vroeg of laat komt het opnieuw naar boven.
Vermeulen: “Iedereen is er zich inderdaad van bewust dat het probleem blijvend is. Het is vandaag technisch niet mogelijk om de grond te zuiveren, en de vraag is dus wat we nu kunnen doen. Het is alleszins beter dat de vervuilde grond ingekapseld is dan dat dat niet zou gebeurd zijn. ”

“De huidige fase van de werken op linkeroever wordt over een drietal weken afgerond, dus heeft het weinig zin om die werken nu nog stil te leggen. De rest van de Oosterweelwerken is in voorbereiding en die werken starten volgend jaar, dus het is essentieel dat conclusies getrokken worden uit de ervaringen op Linkeroever.”

“Vlaanderen heeft zich (in 2017) ertoe geëngageerd om 1,25 miljard te investeren in de leefbaarheidsprojecten (de eerste gedeeltelijke overkappingen en de ringparken bijvoorbeeld). Recent hebben we bekomen dat Lantis gaat bekijken of de overkapping vollediger kan gemaakt worden, en dat zo snel mogelijk te doen. Dat initiatief wordt best niet stilgelegd.”

RC: Is het wel de taak van de burgerbewegingen om te pleiten om door te gaan met de Oosterweelwerken? Zou er niet beter gefocust worden op het verder verhogen van de druk op de Vlaamse overheid om te doen wat ze 4 jaar geleden al beloofde, namelijk het streven naar een volledige overkapping? Het Toekomstverbond van maart 2017 hield in dat de actiegroepen hun acties tegen het Oosterweelproject staakten in ruil voor een Oosteweel ‘light’, met minder baanvakken en het streven naar een volledige overkapping. Kort daarna verklaarde de overheid zich bereid om 1,25 miljard te investeren in de leefbaarheidsprojecten maar ondertussen zijn we 4 jaar verder en zijn er geen concrete engagementen genomen om de echte overkapping te realiseren. Een Oosterweel light komt er ook niet. Het lijkt er bijna op alsof de nu aangekondigde overkappingsstudie als chantagemiddel gebruikt wordt tegen de burgerbewegingen.
Peter Vermuelen: “Het feit dat we de Oosterweelplannen nu kritisch kunnen gaan bekijken is relevant. Tezelfdertijd maak ik me inderdaad dikwijls kwaad over het feit dat de zaken die afgesproken waren te traag vooruit gaan. Er wordt sedert 2017 aan de uitwerking van de plannen voor de 1,25 miljard gewerkt. De gesprekken om verder te gaan dan dat zijn met vertraging opgestart door corona, maar ze zijn wel degelijk opgestart. Nu is dus inderdaad beslist om te onderzoeken of niet alles kan overkapt worden.”

“Er is ook een werkbank financiering gestart, die alle maatregels moet onderzoeken. Overkapping maar ook haventracé en modal shift; hoe alles verantwoord gerealiseerd kan worden, ook rekening houdend met de mogelijke baten.”

RC: De 1,25 miljard werd destijds op tafel gelegd zonder enige plannen. Wordt het geen tijd dat er opnieuw gewoon een engagement genomen wordt voor verdere investering, eerder dan wat men nu van plan is, namelijk een werkgroep starten die de zaak eerst zal onderzoeken? Het fundamenteel probleem is toch het (gebrek aan) engagement om geld op tafel te leggen? 
Peter Vermeulen: “Ik blijf daaraan sleuren, om de overkapping zo snel mogelijk te realiseren. Naar mijn zin lukt dat te weinig. Anderzijds apprecieer ik wel het engagement van al de mensen die zich engageren voor wat er nu bezig is (de leefbaarheidsprojecten).”

We contacteerden ook Thomas Goorden voor een gesprek over het PFOS-debacle, maar die had geen tijd.