- Redactie Radio Centraal - https://redactie.radiocentraal.be/Home -

7 juni: Kathleen Van Brempt (SP-a)

We hebben Kathleen Van Brempt in de studio; lijsttrekker  EU-parlement voor  SP-a ,  lijstduwer op de Antwerpse lijst en Vlaams minister Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen.

Deel 1: Mobiliteit/ Doel
Deel 2: de achteruitgang van de sociaaldemocratie
Deel3: sociaal beleid (in Europa en Belgie)
Deel 4: Turkije, hoe democratisch is Europa en Verhofstadt

Deel 1: Mobiliteit / Doel
Kathleen Van Brempt geeft een repliek op de kritiek die Annick De Ridder (VLD) vorige week gaf in onze uitzending.”Vlaanderen heeft het dichtste wegennet van de EU. We willen de mensen alternatieven geven met openbaar vervoer. Heel bizar dat VLD de aanleg van een tramlijn in Mechelen niet steunt.”
“ Er is wel degelijk een duidelijke stijging van het aantal pasagiers van De Lijn. Maar het klopt dat we nog niet de omslag verwezenlijkt hebben voor woon-werk verkeer. Maar we hebben wel de stijging van de mobiliteit opgevangen met openbaar vervoer: in Holland is het aantal auto’s op de wegen de laatste jaren blijven stijgen, in Vlaanderen niet. “
“ Mijn beleid is niet aanbodgericht. Annick De Ridder zou er beter eens naar kijken, ik heb alleen vraaggericht gewerkt.”

Over Doel, waar de Vlaamse regering waarvan Kathleen Van Brempt deel van uitmaakt gewoon doorging met de afbraak (ondanks een eerder verleend woonrecht tot september 2009). De illegale afbraak werd 10 dagen geleden door de rechter verboden:
Kathleen Van Brempt zegt dat er verkeerde beslisingen genomen zijn in het verleden maar ontwijkt de verantwoordelijkheid van de regering waarvan ze deel uitmaakt en  verwijst de zaak door naar de volgende legislatuur.
“De SP-a is geen grote voorstander van mega-projecten zoals het Saeftinghedok. Er moet eerst een consensus gevonden worden over wat er met het Saeftinghedok gebeurt vooraleer we verder gaan met afbreken“.

Deel 2: de achteruitgang van de sociaaldemocratie
“De socialisten hebben veel gedaan om het liberal beleid af te remmen maar zijn er ook een stuk in meegegaan en we brachten niet echt een alternatief. Nu doen we dat wel . We zijn de enige fractie in het Europees parlement die een herstelplan op tafel liggen heeft. Mijn bijdrage aan dat zogenaamde PES-manifesto ging over de Noordzeering. Dat is een groot plan om voor de noordzeekusten een band van windmolenparken aan te leggen die met elkaar verbonden zouden zijn. Men kan daarmee Europa tegen 2050 energie onafhankelijk maken. Dat is economisch ongelooflijk belangrijk ,maar bijna ogenblikkelijk vond VLD minister Ceysens het nodig om dat als onhaalbaar te bestempelen (zie ook Deel 4).”

Over de opkomst van het populisme: “Je moet van mij niet verwachten dat ik de weg op ga van LDD om stemmen te ronselen. Als we maar 13% halen bij de komende verkiezingen dan krijgen we niet alleen een rechtse coalitie, maar vooral een onbestuurbaar Vlaanderen. Ik kan mij niet inbeelden dat CD&V samen kan besturen met LDD. LDD is niet alleen rechts en populistisch, er scheelt toch ook iets mee. “

Deel 3: sociaal Europa en sociale politiek in Belgie
“We zijn voorstander van nationale sociale zekerheidssystemen; maar we willen ook een Europese richtlijn over een minumumloon. Dat moet geen bedrag in cijfer zijn (daarvoor verschilt de rijkdom en levensduurte van de lidstaten te veel) maar een percentage van het gemiddeld inkomen.”
“Europa heeft een leidersrol opgenomen in de strijd tegen de klimaatwijziging, maar om echt geloofwaardig te zijn moet ze hetzelfde doen in de strijd tegen de armoede.”
In verband met het werkloosheidsbeleid: “ik vind dat in principe een jonge gast moet werken als hij van school komt en dat hij geen uitkering moet krijgen tot het einde van zijn dagen. Dat is het beste voor hem en ook de beste manier om solidariteit te organiseren. Maar er zijn jongeren die niet in staat zijn om werk te vinden als ze van school komen. Ook een alleenstaande moeder moet je niet dwingen om een job aan te nemen waardoor ze amper meer verdient en haar kinderen bijna niet ziet. Voor hen moet je een kansenbeleid voeren. En dat doen we door bijvoorbeeld kinderopvang (bijna) kostenloos te maken.”.
“Er waren wrijvingen tussen SP-a en de vakbonden na het afsluiten van het generatiepakt, maar nu zijn de plooien gladgestreken.”

Deel 4: Turkije, democratisch gehalte van de Europese instellingen en Verhofstadt
“In verband met Turkije zeg ik ‘ja, maar’. In principe ben ik voor maar er moet nog aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Het landbouwbeleid kan geen reden zijn om Turkije toegang te weigeren, het Europees landbouwbeleid is de afgelopen 10 jaar veel verbeterd. Het feit dat Turkije aan de rand van Europa ligt en bijvoorbeeld grenst aan Irak is wel een valabel argument.”

“Europa is absoluut niet ondemocratisch. Er is geen democratischer parlement in Europa dan het Europees. Maar het is bizar om te zien dat, hoe machtiger het Europees parlement wordt, hoe minder mensen gaan stemmen bij de Europese verkiezingen. “

“Wat Verhofstadt zegt over de investringen die in Europa moeten gebeuren zeggen wij al lang. Maar hij zegt niet genoeg: Hij zegt niets over armoede, niets over sociale zekerheid.”
“Verhofstadt is misschien wel geloofwaardig. maar de VLD is dat absoluut niet. Als ik zeg dat er moet geinvesteerd worden in de Noordzeering dan zegt Patricia Ceysens, mijn VLD -collega in de Vlaamse regering, onmidellijk dat Van Brempt zot is en dat het plan niet realistisch is.” “
Het is wel realistisch, ik zeg het al lang en Guy Verhofstadt zegt het nu ook.”