Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Search Results for 'biobrandstof' ↓

Biobrandstoffen: over de soorten, de Europese plannen en landbouw in Afrika

Share

Begin oktober hadden we het al over biodiesel, ondertussen zijn we wat verder de kennisladder opgeklommen. Tegen 2020 moet er 10% biobrandstof zitten in de Europese benzine en diesel zitten (zie EU site). Verder moeten de lidstaten ook een bepaalde doelstelling halen wat betreft het gebruik van hernieuwbare energie in het algemeen. Ze moesten tegen […]

Biobrandstoffen: vloek of toekomst?

Share

Marc Van Driessche van Greendiesel is te gast in de studio. Zijn bedrijf houdt zich vooral bezig met de handel in (grondstoffen voor) biobrandstoffen. Hij doet het onderscheid tussen de verschillende generaties biobrandstoffen uit de doeken. Het belangrijkste verschil is dat tweede en derde generatie brandstoffen geen gebruik maken van eetbare gewassen. Enerzijds minimaliseert hij de impact van de eerste generatie biobrandstoffen […]

Peter Tom Jones over biobrandstof

Share

Peter Tom Jones, klimaatpublicist (auteur van o.a terra incognita), verbonden aan de KU Leuven, over het gevaar van grootschalige productie van biobrandstoffen. VN-rapporteur Ziegler spreekt van het ‘recht op voedsel’ en wil een moratorium van 5 jaar voor de productie van biobrandstof. Inmiddels zijn er wetenschappelijke bewijzen dat biobrandstoffen van de 1ste generatie (uit voedselgewasen […]

Braziliaanse ontbossing in Belgische supermarkten

Share

Het voorbije decennium werden verschillende initiatieven genomen en charters ondertekend om een einde te maken aan ontbossing veroorzaakt door de vleesindustrie. Op het terrein is daar echter te weinig van te merken. Alleen al in Brazilië verdween tussen augustus 2019 en juli 2020 meer dan 11000 km² bos. De ngo Mighty Earth kwam recent met een nieuwe […]

Klimaatplan Vlaanderen: Verleiding

Share

Er is een akkoord voor Belgisch klimaatplan voor de reductie van de niet-indutriële CO2 uitstoot. Dat gaat dan vooral over de emissies door (weg)transport, verwarming van gebouwen en landbouw. “We zien vooruitgang  in het beleid voor de landbouwsector” aldus Sara Van Dijck van de Bond Beter leefmilieu. “Maar er is een tekort aan ambitie wat […]

Nationaal Klimaatplan: graag wat minder koterijen, meer overleg en meer resultaat

Share

Op de valreep dienden onze overheden op oudejaar 2018 een ontwerp van het Nationaal Energie-Klimaatplan (NEKP) in bij Europa. Dat plan zou moeten beschrijven wat Vlaanderen, Brussel, Wallonië en de nationale overheid zullen doen om de met de andere Europese staten overeengekomen klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. Recentelijk werden  er adviezen afgeleverd  op het plan […]

Mondiaal akkoord over reductie CO2 uitstoot scheepvaart

Share

Op 13 april werd een wereldwijd akkoord getekend over de vermindering van de CO2 uitstoot door de scheepvaart. Het doel wordt gesteld om de CO2 uitstoot tegen 2050 te verminderen met 50% ten opzichte van 2008. Bas Eickhout, Nederlands EU parlementslid van GroenLinks, volgt het dossier op. “een typisch geval van een half vol/ half […]

De ambitie van het Europees Energiebeleid -Bart Staes (Groen)

Share

“Tien jaar gelelden zeiden ze ook al dat de doelstellingen niet realistisch waren. Ondertussen  is gebleken dat ze ernaast zaten.”  Op 17 januari stemde het Europees parlement drie richtlijnen die het Europees energiebeleid tot 2030 uitstippelen. De eerste richtlijn gaat over Energie-efficiëntie, de tweede over het gebruik van hernieuwbare energiebronnen  en de derde over de […]

Akkoord over CO2 uitstoot in de burgerluchtvaart: Hete Lucht

Share

Op 6 oktober werd een akkoord bereikt over een aanpak van de CO2-uitstoot van de burgerluchtvaart. Maar het akkoord laat toe dat de CO2-uitstoot van de burgerluchtvaart ongelimiteerd verder stijgt en bepaalt enkel dat de stijging na 2020 gecompenseerd moet worden door een daling elders. Door aankoop van Hete Lucht dus… Het initiatief werd genomen […]

Voorwaarts!? Wervel

Share

De Nederlandse priester-politicus Herman Verbeek begeleidde in november 1989 in de abdij van Averbode een groep bezorgde landbouwers, consumenten, en vertegenwoordigers van de vredes-, milieu- en derde wereldbeweging die er zijn boek ‘In boerenhanden’ kwamen bespreken. Daaruit ontstond een feitelijke vereniging, de Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde landbouw, kortweg Wervel. In tegenstelling tot de […]

De Antwerpse Exxon-coker: milieuinvestering of -bedreiging?

Share

Een paar weken geleden mochten hoogwaardigheidsbekleders de eerste spade in de grond steken van de bouw van  wat verkeerdelijk aangekondigd werd als ‘de nieuwe raffinaderij van Exxon’. Het gaat over de bouw van een Delayed-Coker – eenheid in de bestaande raffinaderij. De coker zal het zwaarste produkt van de raffinaderij omzetten tot lichtere produkten zoals […]

Europees beleid en de derde wereld

Share

In 2005 publiceerde de Commissie van de EU de mededeling Samenhang in het ontwikkelingsbeleid. Daarin staat dat alle verschillende domeinen van het Europees beleid erop moeten letten niet tegen de doelstellingen van ontwikkelings-samenwerking in te gaan. Olivier De Schutter, Speciaal Rapporteur voor het Recht op Voedsel bij de VN, belicht een paar punten die wat […]

GGO-debat

Share

In de studio: Jonas Hulsen, campagnemedewerker Duurzame Landbouw bij Greenpeace Bart Martens, Vlaams Parlementslid (Sp.a) en lid van de Commissie Leefmilieu&natuur, landbouw&visserij en ruimtelijke ordening Aan de lijn: Patricia Ceysens, Vlaams Minister (openVLD) economie, ondernemen, wetenschap&innovatie en buitenlandse handel Vera Dua voorzitster Groen!, gemeenteraadslid en Vlaams volkvertegenwoordigster foto: a seed Volgens de doelstellingen van de […]