Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Search Results for 'Voorwaarts' ↓

Voorwaarts!? Meters en Peters

Share

Begin 2000 konden honderden nieuwkomerskinderen in Antwerpen niet terecht in een school. Toenmalig gemeenteraadslid Marleen Van Ouytsel nam het initiatief hen tijdens de vakantiemaanden vast kennis te laten maken met onze taal en cultuur, zodat ze het volgende schooljaar niet onvoorbereid zouden moeten starten. De betrokken vrijwilligers waren zo enthousiast, dat beslist werd het initiatief […]

Voorwaarts!? Payoke

Share

In de jaren tachtig daalde in ons land de welvaart. Binnen de stuurgroep ‘Herwaarderingsgebied Sint Paulus’ nam Patsy Sörensen, toen leerkracht in het kunstonderwijs, in 1987 het initiatief om soep te gaan uitdelen aan behoeftigen uit de buurt. Op die manier kwam ze in contact met sekswerkers. Het jaar daarop startte ze samen met Yolande […]

Voorwaarts!? YWCA-IVCA

Share

YWCA, the Young Women Christian Association, heeft uitzonderlijk diepe wortels. De organisatie ontstond in het Engeland van halfweg de negentiende eeuw, en telt intussen zo’n 25 miljoen leden in meer dan 120 landen, waar overal de actieve participatie van meisjes en vrouwen in de samenleving gepromoot wordt. Het hoofdkwartier is sinds 1930 in Genève gevestigd, […]

Voorwaarts!? Trage Wegen

Share

In 1999 verscheen van Paul Maes de toeristische gids Langs Trage Wegen, met als annex een oproep om het verdwijnen van binnenweggetjes allerhande een halt toe te roepen. Die tendens, gestart met de opkomst van de auto na WO II, was niet enkel jammer voor het natuurschoon en bijbehorende recreatieve wandel-, speel-, fiets- en paardrijgenot. […]

Voorwaarts!? deBuren

Share

Na een aantal andere samenwerkingsverbanden ter bevordering van de uitwisseling binnen het Nederlandstalig gebied, en met het belang van de Europese context in het achterhoofd, stichtten in 2004 de Vlaamse en Nederlandse regeringen in Brussel het Vlaams-Nederlands Huis voor Europa, na een naam-verzin-prijsvraag herdoopt tot deBuren. Opdracht: ons ons leren kennen, Europa ons leren kennen, […]

Voorwaarts!? VIA

Share

Nog eens een organisatie die wortels blijkt te hebben in de nooit-meer-oorlog-sfeer van na WO I (één, dus). In eerste instantie werd de Service Civil International opgestart om Duitse en Franse burgers middels gemeenschappelijke heropbouwprojecten dichter bij mekaar te brengen. Al snel werd het doelpubliek verder uitgebreid, in de hoop door internationale uitwisselingen een vredescultuur […]

Voorwaarts!? Voedselteams

Share

Vanuit het vormingsaanbod rond de landbouwproblematiek groeide midden jaren negentig bij Elcker-Ik Leuven de drang om een alternatief te creëren voor het overheersende grootschalige landbouwmodel. Inspiratie vond men bij de Japanse Seikatsu-clubs, in de jaren zestig na een kwikschandaal opgericht door verontruste burgers die voortaan 100% zeker wilden weten waar hun voedsel vandaan kwam. En […]

Voorwaarts!? Kindervreugd

Share

“We zorgen voor het geestelijk, lichamelijk en zedelijk welzijn van de Antwerpse schoolkinderen.” Met deze slagzin ging Kindervreugd van start in 1937, een tijd waarin men het noodzakelijk achtte dat bleekneusjes uit de stad af en toe eens een flink buitenluchtbad kregen. Dat kon residentieel, tijdens een vakantiekolonie van twee weken, of op dagbasis, op […]

Voorwaarts!? BioForum

Share

Zo’n vijftien jaar geleden schaarde een aantal verenigingen uit de biosector zich onder de noemer BioForum, mede op aandringen van toenmalig landbouwminister Vera Dua, die graag één bio-aanspreekpunt voor de overheid wilde. In elk Europees land is er wel zo’n bio-koepel, maar uniek bij ons is dat daarin echt de hele sector vertegenwoordigd is, zowel […]

Voorwaarts!? GAIA

Share

Voor individuele gevallen van dierenmishandeling bestaat al sinds jaar en dag de dierenbescherming, maar Ann De Greef wilde ook iets ondernemen tegen georganiseerde dierenmishandeling: het als louter ge- of ver-bruiksvoorwerp behandelen van vee, proefdieren, pelsdieren, exotische gezelschapsdieren … Bij Greenpeace bleek daarvoor geen ruimte, dus ging ze eerst als vrijwilligster aan de slag bij Veeweyde. […]

Voorwaarts!? RCN Justice & Démocratie

Share

Na de genocide in Rwanda in 1994, waarbij op drie maanden 800.000 mensen omkwamen, ging een delegatie van vier NGO’s (waaronder Artsen zonder Grenzen en Amnesty International) bij de Rwandese overheid vragen hoe ze zich nuttig konden maken. Er bleek een grote nood aan het snel heropbouwen van het gerechtsapparaat, zodat er uitspraken gedaan konden […]

Voorwaarts!? PROTOS

Share

Het fenomeen van de maatschappelijk geëngageerde jong-gepensioneerde is niet nieuw. Toen zakenman Antoon De Pesseroey (° 1917) in 1976 door een fusie zijn burgemeesterschap van Deurle beëindigd zag, ging hij zich inzetten voor een aantal door paters geleide projecten in Haïti door aan onze universiteiten technische ondersteuning voor hen te zoeken. Heel wat bijna of […]

Voorwaarts!? Dokters van de Wereld

Share

In 1979 dobberden talloze Vietnamese bootvluchtelingen rond op de Chinese zee. Onder de dokters van Artsen zonder Grenzen die hen te hulp kwamen, ontstond een fundamentele discussie: journalisten mee aan boord om de wereld te laten zien wat daar gebeurde, of niet? Mede-oprichter Bernard Kouchner vond van wel, en startte daarom een nieuwe NGO, Dokters […]

Voorwaarts!? Sam Adams Associates for Integrity in Intelligence

Share

Een prijs voor integriteit en morele moed voor mensen werkzaam bij inlichtingendiensten, dat was het idee waar een paar ex-CIA-werknemers al een tijd mee speelden. Met het uitreiken van zo’n prijs wilden ze er jaarlijks de aandacht op vestigen dat wie de pijnlijke waarheid naar buiten brengt geen landsverrader is, maar juist een ware patriot, […]

Voorwaarts!? Samenhuizen

Share

Eén van de nieuwe woorden in de Van Dale dit jaar was ‘samenhuizen’, een term die in 1999 gebrouwen werd door de oprichters van de gelijknamige vzw. Het doel: informatie verspreiden rond alle mogelijke gemeenschappelijke woonvormen, nieuwe groepen helpen opstarten, en beleidsbeïnvloeding. Daartoe kwam er, na vele jaren zorgvuldig voorbereidend werk, in 2006 een eerste […]