- Redactie Radio Centraal - https://redactie.radiocentraal.be/Home -

Waals-Antwerpse wapentrafiek naar Saoedie Arabië aan banden, voorlopig

foto: wikipedia

Vredesactie slaagde erin om de export van Waalse wapens naar Soedie Arabië aan banden te leggen. Het stilleggen van de wapenhandel is niet alleen een streep door de rekening van het Waals gewest maar ook van de Antwerpse haven en Katoennatie, die de export faciliteerden. De strijd is echter nog niet gestreden. 

We bellen met Bram Vranken van Vredesactie: ” De haven van Antwerpen is al een tijd de draaischijf voor de doorvoer van Belgische wapens naar Saoedi Arabië. In mei 2019 was er een eerste passage van de Bahri Yanbu. In januari zou het schip opnieuw Antwerpen aandoen dus we wisten dat de kans groot was dat er weer wapens zouden opgepikt worden. We hebben toen actie gevoerd aan de poorten van Katoennatie waar de wapens opgeslagen lagen. Door die druk heeft het schip de wapens niet kunnen oppikken.”.

Noot: Huidig havenschepen Annick De Ridder stelt geen weet te hebben van wapentrafieken naar Saoedie Arabie en weigert informatie op te vragen bij andere overheden. Annick De Ridder werkte van 2011 tot 2014 voor Katoennatie.

Bram Vranken: “De Antwerpse haven is betrokken partij bij de handel, want alle partijen moeten volgens de Vlaamse wapenwet melding maken van problematische doorvoer. Maar de haven geeft geen vergunningen voor export, dat gebeurt door het Waals gewest. ”

“Toen Elio Di Rupo aankondigde dat opnieuw vergunningen voor wapenexport naar Saoedi Arabië zouden afgeleverd worden, hebben Vredesactie  en andere organisaties bezwaar aangetekend en zijn de vergunningen op 9 maart geschorst door de Raad van State. Die vond dat het niet was aangetoond dat de wapens niet zouden gebruikt worden voor het schenden van mensenrechten en van het internationaal recht.”

Traditioneel gaat de Belgische wapenexport naar Saoedi Arabië over handwapens geproduceerd door FN Herstal, dat in handen is van de Waalse overheid. De Waalse jaarrapporten over wapenvergunningen die Vredeactie doornam tonen een sterke toename van de export vanaf 2017, van 300 miljoen per jaar naar 1 miljard in 2018.
“Dat komt door een megacontract van bijna 5 miljard euro van CMI Defence, voor geschutkoepels voor tanks bestemd voor Saoedi Arabië maar geassembleerd in Canada. We weten niet zeker hoe de export naar Canada zouden gebeuren, maar we vermoeden dat dat via de Antwerpse Haven is.”

De Raad van State heeft de exportvergunningen dus geschorst maar niet vernietigd.  Om die vernietiging te bekomen heeft Vredesactie een nieuwe procedure bij het hof moeten opstarten. Om de verdere juridische procedure te financieren lanceert Vredesactie een oproep tot steun.