Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

het Wapentransportdebat en de ingedommelde Gemeenteraadsvoorzitter

Share

foto: RC

Het derde debat over de Antwerpse wapendoorvoer naar Saoedie Arabië draaide uit op een vertoning waarbij de voorzitter in slaap gedommeld was en niet leek door te hebben wat zijn havenschepen aan het zeggen was.

Een gesprek met Ilse van Dienderen (Groen) en Sam Voeten (CD&V) over wapentransporten maar vooral over regels en omgang op de Antwerpse gemeenteraad.

Ilse van Dienderen: “Ik heb gemerkt dat de Voorzitter van de Gemeenteraad onderuit zakt in zijn zetel van zodra de oppositie vragen begint te stellen.”

Inhoudelijk blijft van het debat vooral de uitspraak bij van   havenschepen De Ridder (N-VA) dat ‘ het wel duidelijk is dat de Haven van Antwerpen geen  betrokken partij is’  bij de wapentransporten die vanaf haar kaaien vertrekken richting Saoedie Arabië.

Sam voeten: “Bij de start van een legislatuur wordt er vaak een nieuw reglement gestemd. Men kan perfect het initiatiefrecht en de vrijheid van de oppositie inperken met een gewone meerderheid.”

De respons kwam er op vraag van Peter Mertens (PVDA) nadat deelpremier Jan Jambon (N-VA) tijdens een recente parlementaire zitting erkend had dat de Vlaamse wetgeving alle partijen die weet hebben van wapentransporten naar oorlogsgebied verplicht omdat te melden. Net van die meldingsplicht probeert schepen Annick De Ridder zich al sedert het eerste debat in mei  te onttrekken om de wapentrafiek vanuit FN Herstal naar Saodie Arabie niet te bemoeilijken.

Naast Peter Mertens  stelde ook Ilse van Dienderen vragen over hoe de Haven van Antwerpen al dan niet overlegt met andere instanties die weet hebben van de wapentransporten. Op die vragen kwam helemaal geen respons van schepen De Ridder en toen van Dienderen haar vraag herhaalde werd ze door de raadsvoorzitter (De Wever) de mond gesnoerd.

RC: Ilse van Dienderen, we hebben u dit stuk van het debat laten herbeluisteren waarbij De Ridder zelfs de schijn niet wil geven om op uw vragen te antwoorden en raadvoorzitter De Wever daarop het debat gewoon afbreekt en over gaat naar het volgend punt op de agenda. Was hij in slaap gedommeld en wist hij niet wat De Ridder geantwoord had, of was hij er zich wel degelijk van bewust van dat de schepen niet geantwoord had?

Ilse van Dienderen: “Het leek er inderdaad op dat hij niet wakker was. Ik heb gemerkt dat de burgemeester in zijn stoel onderuit zakt en geweldig ongeïnteresserd is zodra het initiatiefrecht (de vragen van de oppositie, nvdr) aanvangt . Een burgemeester moet als voorzitter van de raad de raad ook organiseren. ”

RC: Men zou het hem kunnen vergeven dat hij niet doorhad dat De Ridder op al uw vragen niet de minste respons gaf. Het is niet ongewoon dat bewindvoerders ontwijkende antwoorden geven, maar kan het wel dat er gewoon geen antwoord gegeven wordt?  De regel die De Wever hanteert is dat jullie een vraag stellen, er komt een antwoord van de schepen waarna jullie nog een repliek kunnen geven, daarop moet de schepen dan niet noodzakelijk reageren. In dit geval kwam er gewoon geen antwoord.

Ilse van Dienderen: “We krijgen vaak geen antwoord. Dat protocol van vraag, antwoord en respons is trouwens  zelfs niet de regel. Die regels gelden enkel voor Informatieve Vragen. Hier waren we in een debat verwikkeld over de wapentransporten en het huishoudelijk reglement begrenst het debat helemaal niet. ”

Sam Voeten: “Ik zit zelfs pas sedert januari in de gemeenteraad. Je start met enthousiasme en je probeert je rol als oppositielid goed te spelen en goede vragen stellen. Het klopt dat wat Ilse van Dienderen zegt. Ze antwoorden wat ze willen, maar vaak krijg je helemaal geen antwoord. En als le een kuitenbijter ben zoals wij dan volgt er soms een stilte of wordt er neen geknikt naar de voorzitter waarbij ze aangeven dat ze niet wensen te antwoorden. Dat is een teken van democratische controle.”

RC: Hier gaat het bestuur toch ver. Daarnet hadden we het over de doorlichting adviesraden die schepen De Ridder geheim wil houden maar wel gebruikt om die adviesraden af te schaffen. Ze dreigt er zelfs mee om de gemeenteraadsleden de inzage te ontzeggen. Als wat u hier zegt klopt dan worden de regels van de gemeenteraad verbogen  om inspraak van de oppositie te kortwieken. Valt dit niet aan te vechten?

Sam voeten: “Bij de start van een legislatuur wordt er vaak een nieuw reglement gestemd. Men kan perfect het initiatiefrecht en de vrijheid van de oppositie inperken met een gewone meerderheid. Dat is enorm frustrerend. Eerst wordt een voorstel gedaan waarin nog veel verder gegaan wordt, dan volgt een onderhandeling en landt men op een iets betere versie met iets minder beperkingen maar men legt de lat zodanig hoog dat de oppositie minder marge krijgt om haar werk te doen.”
“Een reglement is een handleiding om de vergadering te organiseren maar mag niet gebruikt worden om de democratische controle aan te tasten.”

Ilse van Dienderen: “We hebben op de eerste gemeenteraad gezegd dat we het geen goed idee vonden dat de burgemeester ook voorzitter is van de gemeenteraad.  Hij zit daar met twee petjes maar kan niet op een onafhankelijke manier de raad leiden. Een andere persoon, ook van de meerderheid, zal op een betere manier de rechten van de raadsleden respecteren.”

RC: Allemaal goed en wel. Maar het is geen uitvinding van Bart De Wever om zowel voorzitter van de Raad als burgemeester te zijn. Dat was ook al het geval onder Patrick Janssens, ook met Groen erbij. Bovendien is de situatie wat ze is en zal ze de komende vijf jaar niet veranderen dus dan kan je als minderheid toch niets anders dan terugvallen op het regelement.

Ilse van Dienderen: “Toen Groen mee in het stadsbestuur was moest de burgemeester ook de voorzitter van de gemeenteraad zijn. En wat betreft het reglement was de regel die De Wever hier toepaste hier volgens ons niet van tel.”

Link: Reglement organisatie stad en OCMW (BOSA)

0 Comments on “het Wapentransportdebat en de ingedommelde Gemeenteraadsvoorzitter”

Leave a Comment