Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Agro-ecology met Voedsel-Anders

Share

Ingrid Pauwels van Voedsel-Anders vertelt over agro-ecology.

Velt en Voedsel-Anders organiseren in 2021 een online editie van hun jaarlijks publieksfestival, Kiemkracht. Van februari tot begin april staan tal van workshops en lezingen op de agenda.

Voedselsoevereiniteit en voedselzekerheid

De Voedsel Anders beweging streeft naar eerlijke en duurzame voedsel- en landbouwsystemen met een verantwoord beheer van bodems, landschap, planten, dieren en water. Een voedsel- en
landbouwsysteem waarbinnen boeren en burgers meer zeggenschap hebben met eerlijke, kostendekkende prijzen voor de boer in alle delen van de wereld en genoeg en gezond voedsel voor iedereen.

Het landbouwbeleid, met zijn nadruk op productiviteit en specialisatie, stimuleert wereldwijd vooral monoculturen, gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, en transport over grote afstanden. De situatie is verslechterd sinds de neoliberale hervormingen in de jaren 90, toen landbouw onderdeel ging uit maken van vrijhandelsverdragen. Burgers en boeren hebben steeds minder te zeggen over wat ze produceren en consumeren. In feite beheersen zo’n twintig transnationale bedrijven nu het mondiale landbouw- en voedselsysteem. Met name onder zaadbedrijven, internationale graanhandelaren, verwerkende bedrijven en supermarktketens zijn het slechts enkele multinationals die het grootste deel van de markt in handen hebben. Met de wereld als werk- en afzetgebied hebben zij belang bij open grenzen en zo min mogelijk regelgeving. Hun economische én politieke macht bepaalt in grote mate landbouw- en voedselmarkten, maar ook de richting van onderzoek, het landbouwbeleid en de wetgeving.

In de praktijk is Voedsel Anders vooral actief op vier gebieden: agro-ecologie, regionale voedselsystemen, een rechtvaardig handels- en landbouwbeleid en tenslotte landrechten en grondpolitiek (land governance). Ingrid legt uit.

0 Comments on “Agro-ecology met Voedsel-Anders”

Leave a Comment