Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts under ‘Zorg en sociale zekerheid’

J. Degreef: over wonen: bevoegdheden, grondwet

Share

Johan De Greef, Ruimtelijk planner in een vorig leven, geëngageerd door de uithuiszettingen in Essenhof (2060) over de verschillende bevoegdheden rond wonen. Van de Grondwet over Vlaanderen tot in ‘t stad. Uitholling van de woonzekerheid: meer voorwaardelijkheid voor minder sociale huurmarkt. Thema uitzending over wonen: woonkwaliteit, de woonladder versus housing first, woonbeleid & beeldvorming, perspectief […]

MER-gentrificatiestress – Johan De Greef

Share

Voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen. Wonen is een grondrecht. De Vlaamse overheid neemt echter onvoldoende initiatief om dit recht ook effectief te waar te maken.

Interview Tonny Van Montfoort

Share

Tonny Van Montfoort, belangenbehartiger gebruikers Antwerpen. “Het wordt stilaan tijd dat men ook in Antwerpen eens gaat nadenken over hoe waardig sterven zonder thuis.” Zorg op maat zou kunnen rekening houden met enerzijds gebruik, anderzijds ook mensen die dak of thuisloos zijn en die laatste levensmomenten graag delen met hun trouwe viervoeter.

Interview Yassin en Ward De Blick van Betonnejeugd

Share

Ward De Blick & Yassin (Betonne Jeugd) over en met  jongeren en hun recht op wonen. “Iedereen verdient een thuisvoordeel.”

Interview met Niek Everts en Benny

Share

Niek Everts, straatpastor ‘t vlot over waardig afscheid nemen van dak- en thuislozen.  “Naar aanleiding van het overlijden van Mike & Wesley in de parkeergarage onder het Centraal station in Antwerpen had het nuttiger geweest moest de stad eens geluisterd hebben naar waarom straatslapers niet altijd voor de nachtopvang kiezen dan daar een verbod in […]

Interview met Elly Van Reusel

Share

Dr. Elly Van Reusel, huisartsenpraktijk schijnpoort over de -slechte- relatie tussen woonproblematiek en gezondheid.

Terugblik op enkele decennia drugs- en daklozenbeleid met Tonny Van Montfoort

Share

Op de eerste dag van het jaar blikken we samen met Tonny Van Montfoort van de  Belangenvereniging Antwerpse Druggebruikers, activist en gebruiker, terug op enkele decennia drugs- en daklozenbeleid in Antwerpen. Er is nog heel wat werk aan de winkel. Sinds 1999 wordt er al gepleit voor het opzetten van gebruikersruimtes. In 2001 werd persoonlijk […]

Tiers Bakker (SP) over de Toeslagenaffaire die Rutte III ten val brengt

Share

Doordat daadkracht in het oog moest springen, werd de menselijke maat uit het oog verloren. Tiers Bakker (SP, Amsterdam) Het onderzoeksrapport ‘Ongekend onrecht‘ windt er geen doekjes om: de belastingdienst was meedogenloos in het opsporen van zogenaamde fraude in de kinderopvangtoeslag. 26.000 ouders werden slachtoffer van de belastingdienst/toeslagen tussen 2013 tot 2019, velen van hen kwamen […]

Kan antidotum voor overdosis meer levens redden?

Share

Werner Bosschaerts, verbonden aan Free Clinic, vertelt over de juridische obstakels die nog van de baan moeten geruimd worden alvorens het medicijn Naloxon kan worden toegediend door niet-medisch-geschoolden. Want dat is in België bij wet verboden. In het geval van een overdosis wordt deze opioïde antagonist al jarenlang succesvol gebruikt door hulpdiensten, in ziekenhuizen, door […]

Toch Vlaamse besparingen in de zorg

Share

Na het applaus dat de zorgsector kreeg tijdens de lockdown vreest de sector getrakteerd te worden op nog maar eens besparingen. Dennis De Meyer, vakbondsafgevaardigde van de woonzorgcentra, en Ken Van den Heuvel, secretaris BBTK ziekenhuizen en ouderenzorg, zijn opnieuw te gast in onze studio om het over de zorgsector te hebben. De federale overheid […]

Financiering ouderenzorg: “Gaat men zorgverleners ontslaan omdat er ‘teveel’ lege bedden zijn?”

Share

De Vlaamse deelregering  wil de ouderenzorg anders  financieren: in plaats van de instellingen te direct te betalen voor de zorg die ze verlenen zullen ze een som ontvangen  van de bewoner die ‘een rugzak met geld’ krijgt.  Het principe van het zogenaamd Persoonsgebonden Budget. Ken Van den Heuvel en Dennis De Meyer van de BBTK […]

Woonzorgcentra in Corona-tijden

Share

Dennis De Meyer en Ken Van den Heuvel van de BBTK zijn actief in de ouderenzorg. “Sommige bewoners ken je al vele jaren en dan is er een sterke band. Op een bepaald moment waren er dagelijks vier overlijdens, veel collega’s gingen huilend naar huis. ” “We worden geconfronteerd met een ziekenhuiscontext en de mensen […]

VSA: voedselveiligheid overgelaten aan zelfregulering

Share

Derek Monroe doet het verhaal van zijn lokale supermarkt in de buurt van Chicago die het niet nauw neemt met de regulering op voedselveiligheid. De inspectie registreerde al tientallen klachten maar verder wordt er geen actie ondernomen. De kern van het probleem zit bij het feit dat de inspectiedienst niet gefinancierd wordt met belastingsgeld maar […]

Dirk Avonts (Groen): “Kris Peeters zal met betere papieren moeten komen”

Share

De poging eind vorig jaar om het inloopcentrum voor daklozen  De Vaart uit te besteden aan G4S liep vast doordat de procedures niet gevolgd werden. Het stadsbestuur geeft echter niet op en donderdag werd opnieuw beslist om De Vaart, het Zorghostel en Zorgaanbod door de multinational te laten uitbaten. Maar ook de tegenstanders laten de […]

Geen tijden om ziek te worden

Share

De PVDA protesteert tegen de diverse maatregelen die Maggie De Block als Minister van Volksgezondheid neemt om het budget in evenwicht te houden. Zo worden geneesmiddelen duurder, worden langdurig zieken aangepakt en wordt er bespaard op de wijkgezondheidcentra. Dokter Dirk van Duppen, voorzitter van Geneeskunde voor het Volk dat 11 van zulke centra uitbaat, reageert […]