Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts Tagged ‘Woonbeleid’

Volksraadpleging voor betaalbaar wonen – 8 oktober Gent

Share

Op 8 oktober kunnen de Gentenaars zich uitspreken over het sociaal woonbeleid van de stad.  Een volksraadpleging met een mogelijke impact tot ver buiten Gent. We bellen mede-initiatiefnemer Johan De Troyer. “Na de afbraak van de  Sint-Bernadettewijk is vanuit de volksraad het initiatief ‘teduur.be‘ gestart. Daarna is het idee van een volksraadpleging verder uitgewerkt in […]

Bestand Antwerpse sociale woningen zakt onder de 22.000

Share

Na een persbericht van de PVDA vorige week over het falend Vlaams beleid in verband met sociale woningbouw trok ook Groen enkele dagen geleden aan de alarmbel over de toestand in Antwerpen. Ondanks de lange wachtlijsten heeft het stadsbestuur bij haar aantreden geen engagement gemaakt om sociale woningen bij te bouwen. Nu blijkt het sociaal […]

Bouwregels Pelikaanstraatwijk vastgelegd

Share

Het Antwerps stadsbestuur heeft de regels vastgelegd voor de heraanleg van de wijk aan de Pelikaanstraat. “Meer aandacht voor wonen en een flexibele invulling”, communiceert de stad. “We wapenen ons tegen de gevolgen van klimaatverandering en er komen groene hoven”. Volgens oppositiepartij Groen is het plan gemaakt op maat van de projectontwikkelaar Cordeel en houdt […]

Volksraadpleging voor steun sociaal woonpatrimonium

Share

Johan De Troyer trekt mee aan de kar voor het opzetten van volksraadplegingen op stedelijk en provinciaal niveau, geїnspireerd door het Duits model. “De grond van de zaak is de zaak van de grond. De privatisering van de sociale woningen die minister Diependaele (N-VA, nvdr) organiseert moet een halt toegeroepen worden. “. Johan De Troyer: […]

Wooncrisis: wordt het Berlijns grootgrondbezit aan banden gelegd?

Share

Bij een volksraadpleging in Berlijn eind september 2021 stemde bijna 60% vóór  het terug onder overheidscontrole brengen van 240.000 Berlijnse woningen. Dat moet gebeuren door het onteigenen van een dozijn grote private vastgoedgroepen. 85% van de Berlijners huurt. De stad heeft een traditie van een sterke publieke huurmarkt maar heeft ook een enorme schuldenlast. Om […]

Antwerpen: sociale woningen in de verkoop

Share

In het Antwerps  bestuursakkoord  staat dat de stad 5000 sociale woningen zal laten bijbouwen of renoveren. In Deurne, Borgerhout en Berchem worden geen sociale woningen bijgebouwd maar verkocht. Ondertussen start schepen Tom Meeuws met een nieuw sociaal huurbeleid zonder financiering onderhandeld te hebben binnen de coalitie. Daardoor dreigen andere sociale huurders op straat te komen. […]

Wooncrisis in Gent. De Sint-Bernadettewijk: grove borstel of gefaseerde aanpak?

Share

Enkele jaren geleden leidde de slechte toestand van het Gents sociaal woonbestand tot een politiek schandaal. Het stadsbestuur heeft van de sanering een prioritiet gemaakt maar in de bedreigde Sint-Bernadettewijk vinden ze dat er teveel met de grove borstel gewerkt wordt. Simon Clement maakt een documentaire over de wooncrisis in Gent en kwam zo terecht […]

Aandeel Sociale Huurwoningen in Antwerpen daalt

Share

De Cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen tonen dat er geen sociale huurwoningen bijkomen in Antwerpen. Het stedelijk bestuursakkoord van januari 2019 beloofde tegen einde 2024 minstens 5000 sociale huurwoningen te bouwen, of te renoveren. Het meetellen van renovaties ontdoet de belofte van ambitie: als het bestand aan woningen elke 25 jaar gerenoveerd […]

Sociaal Beleid op Gemeentelijk Niveau

Share

Om de nood aan een sociaal beleid op gemeentelijk niveau te onderstrepen voert “Ieder Stem Telt” aktie op 2 januari aan de Vlaamse en Brusselse stadhuizen, bij de installatie van de gemeenteraden. Ieders Stem Telt  is een verband van middenveldorganisaties waarin  onder andere Samenlevingsopbouw zit. Heidi Zwaenepoel van Samenlevingsopbouw is tegast in de studio. “De stijgende armoede in […]

Verkiezingen ’12: Debat Sociale Huisvesting

Share

Radio Centraal zendt in aanloop naar de verkiezingen van 14 oktober 6 thematische debatten uit. Vandaag bediscussiëren wij met onze gasten het thema van de sociale huisvesting. Aanwezig in onze studio: – Seppe de Blust (Stadslijst, sp.a) – Nadine Peeters (PVDA+) – Jan van der Vloet (N-VA) Volgende week krijgt u ons groot mobiliteitsdebat. Herbeluister […]

Duivenkot vliegt buiten

Share

De voor de Gouden Neus genomineerde vzw Het Duivenkot verliet iets vroeger dan voorzien de door hen gekraakte rijkswachtkazerne in de Korte Vlierstraat – en vooral op een iets andere wijze dan ze zich hadden voorgesteld. De twintig via een Beursvloer-match (foto) van de Kringwinkel verkregen bedden voor daklozenopvang én praktisch al hun privé-bezittingen (tandprothese!) […]