Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts under ‘Gemeenteraad’

Burgerraad: tweede zitting van een experiment in politiek

Vragen over of interesse voor wat er op stedelijk politiek niveau gebeurt? Dan is de Burgerraad misschien iets voor u. In de Burgerraad nemen geïnteresseerden maandelijks de agenda van de gemeenteraad door, bespreken die en formuleren vragen en opmerkingen die dan doorgegeven worden aan de Commissies van de Gemeenteraad. Frederik Feys: “Het is een manier […]

Conflictvrije kruispunten

Tijdens de gemeenteraad van september pleitte Freya Piryns (Groen) voor conflictvrije kruispunten, ofte: kruispunten waar fietser, voetganger en automobilist mekaar niet meer frustreren door bijvoorbeeld tegelijk te moeten vertrekken aan de verkeerslichten. Men verwees naar een studie waarin 38 ‘zwarte punten’ geïdentificeerd waren in Antwerpen. De motie haalde het niet, in tegenstelling tot een gelijkaardige […]

Wouter van Besien: ‘Dit ruikt naar schriftvervalsing’

Eerder dit jaar spraken we al met Wouter Van Besien (Groen) over Singel Noord,ofte het ‘BAM-fietspad’. Tijdens de gemeenteraad van september werd dit punt hernomen. Van Besien wees ondermeer op drie argumenten tegen deze heraanleg zoals ze voorlag: ten eerste gaf hij kritiek op de bypass met een fietspad waar men in twee richtingen mag […]

Burgerparticipatie over kerncentrales?

Doel op de gemeenteraad van Antwerpen? Doel is toch Antwerpen niet? Toch is het belangrijk om ook in Antwerpen de nucleaire instellingen te bespreken vindt Greenpeace. Zij eisten tijdens de Antwerpse gemeenteraad van september inspraak over de kerncentrale van Doel. Daar werden zij ondersteund door de sp.a-fractie, die een motie indiende om burgerparticipatie op gang […]

De Haven op de gemeenteraad

  Onlangs oordeelde Europa dat België op 23 oktober ten laatste de Wet-Major moet hebben aangepast. Volgens Europees Commisaris van Transport Violeta Bulc is het noodzakelijk dat België het ‘poolsysteem’ liberaliseert. Met dat poolsysteem, mogen enkel erkende dokwerkers met ‘een boek’ werk in het havengebied verrichten. Daarnaast werd de Haven van Antwerpen opgeschrikt door het […]