Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts Tagged ‘Dossier Doel’

Een Reddingsplan voor de Antwerpse Chemie

Share

De Antwerpse  industrie zit in zwaar weer. Bart Martens, beleidsmedewerker van de Antwerpse schepen voor leefmilieu, heeft een witboek opgesteld met drie werven om de Antwerps en Europese industrie te versterken zonder in te binden op de klimaat- en milieudoelstellingen.     De eerste werf (vanaf 10 min 50 sec) gaat over een aanpak van de […]

Havenuitbreidingsplannen op de helling: “Akkoord uit 2018 genegeerd”

Share

De plannen voor uitbreiding van de Antwerpse containertrafiek komen in het gedrang door een uitspraak van de Raad van State. Volgens Denis Malcorps uit Doel heeft de Vlaamse overheid dit aan zichzelf te danken. In juni 2018 kwamen overheid en verschillende groepen uit de streek tot een akkoord: er komt geen Saeftinghedok. Het dorp Doel […]

Doel: terug de loopgraven in

Share

In 2018 werd onder het beleid van Ben Weyts (N-VA) een plan gemaakt dat de gevraagde extra Antwerpse containercapaciteit zou realiseren zonder Doel en de omliggende polders te vernietigen. De bewoners en burgergroeperingen trekken nu echter aan de alarmbel. Vlaanderen en het Antwerps Havenbestuur zouden zich niet aan de afspraken en de wet houden. We […]

Kaaimuur haven Doel dringend aan onderhoud toe. Vlaanderen wil niet investeren.

Share

De kaaimuur van het haventje van Doel is bijna een eeuw oud en staat volgens Erfgoedgemeenschap Doel & Polder op instorten. Johan De Vriendt (Erfgoedgem. Doel/Polder): “De Vlaamse overheid is verantwoordelijk voor het onderhoud. We hebben hen twee jaar geleden al aangeschreven om te melden dat de kaaimuur overhelt maar kregen geen respons. We hebben […]

Doel mogelijk gered door nieuw voorstel van Ben Weyts

Share

Na een Vlaams beleid dat bijna twintig jaar erop gericht was om het polderdorp Doel te laten verdwijnen, presenteerde (het kabinet van) de bevoegde minister Ben Weyts (N-VA) vrijdag een alternatief voor de havenuitbreiding dat Doel wél behoudt. Er lagen 8 verschillende alternatieven op tafel om de jaarlijkse  containeroverslagcapaciteit van de Antwerpse haven met met […]

Meer containers, met of zonder Doel?

Share

Toen de Raad van State de plannen van de Vlaamse deelregering vernietigde leek het polderdorp Doel even gered. Daarna werd de procedure ‘Complexe Projecten’  ontwikkeld. De bedoeling van het Complex Project dat Doel aanbelangt is om de capaciteit aan containeroverslag te verhogen van 15 naar 18 tot 21 miljoen containers per jaar. De procedure kijkt […]

Spoor en binnenvaart als oplossing voor de extra containertrafiek?

Share

We bellen met Tom Meeuws van sp.a en Jan Creve van Doel2020  over de containertrafiek op linkeroever. Om een verkeersinfarct door de stijgende containertrafiek te voorkomen roepen de sp.a afdelingen van Antwerpen en Waasland op om meer te investeren in spoor en binnenvaart. Voor Doel2020 moet er bovendien durven nagedacht worden aan een limiet op […]

Doel: alternatieven to 18 januari ter inzage

Share

Van 9 december tot 12 januari worden de alternatieven voor het Saeftinghe-containerdok en de definitieve vernietiging van het dorp Doel voorgelegd aan de bevolking. Dit gebeurt in het kader van de nieuwe procedure ‘Complexe Projecten’, die er komt doordat de overheid er niet in slaagde om het woon- en landbouwgebied rond Doel op een legale […]

Openbaarheid van Bestuur? Peter Verhaeghe: “We zijn er nog niet”

Share

Jarenlang beet Peter Verhaeghe van stRaten generaal zich vast in het Oosterweeldossier. Het was vooral hij die overheidsplannen technisch ontleedde en alternatieven uitwerkte. In dat proces werd  hij onbedoeld ook ervaringsdeskundige in het opvragen van rapporten en verslagen aan de overheid. Een grondwettelijk recht dat niet altijd  even ernstig genomen wordt. We hebben Peter Verhaeghe […]

“Er is helemaal geen maatschappelijke consensus over het Saeftinghedok”

Share

Dennis Malcorps van bewonersgroep Doel 2020 is minder enthousiast dan havenbestuurder Eddy Bruyninckx over het groen licht van de Vlaamse regering voor de bouw van het Saeftinghedok. De aanleg van het dok zou het einde zou betekenen van Doel. “Er is geen tekort aan ruimte voor containeroverslag en de vooropgestelde groeicijfers zijn te optimistisch. De […]

Eddy Bruyninckx: “Fernand Huts is een groot ondernemer maar niet nauwgezet in het rekenen”

Share

Vorige week gaf de regering groen licht voor de bouw van het Saeftinghedok. Tijd voor een gesprek met Eddy Bruyninckx, gedelegeerd bestuurder van het Antwerps Havenbedrijf en tevreden met de beslissing. “Zonder het dok gaan we de voordelen missen van de containertrafiek maar wel de nadelen ervan ondervinden.”   RC: Had de regering niet al […]

Doel: update en film- en discussie-avond

Share

Als u alles over het Doel-dossier wil weten en daar graag een Doelse Dwarskop bij drinkt, kunt u maandagavond 6 april naar Klappei komen waar om 19u30 De Engel van Doel vertoond wordt, gevolgd door een discussie over het samengaan van polder en haven. Bij wijze van opwarming kwam Denis Malcorps, één van de nog steeds […]

Bewoonde huizen slopen wegens niet bewoond??

Share

De Derde Generatie is een vereniging van jongeren die zich inzetten voor het behoud van de polderstreek waarin Doel ligt, en die volgens de huidige plannen volledig havengebied zou worden. In afwachting van de goedkeuring en eventuele uitvoering van deze plannen zijn al heel wat woningen in het gebied onteigend of opgekocht door de Maatschappij […]

Voorwaarts!? Doel2020

Share

In de studio: Denis Malcorps, bewoner van Doel, en lid van de actiegroep Doel2020; en Brian Waterschoot van De Derde Generatie, een jongerenactiegroep in dat deel van de polder dat volgens de huidige plannen zou moeten verdwijnen. Het gaat in totaal, leren we meteen al, om zo’n 1.500 ha. Een stukje voorgeschiedenis. Nadat in 1978 […]

GRUP Havenuitbreiding gedeeltelijk geschorst – Van Peel suggereert nooddecreet

Share

De Vlaamse regering wil havenzone maken van de gemeente Doel en de omliggende gebieden. Vooraleer het zover is moet het gebied, dat nu als woonzone ingekleurd staat op de plannen, omgezet worden naar havengebied.   Voor de derde keer lukt dit niet. De auditeur van de Raad van State had in oktober een negatief advies gegeven voor de […]