Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts Tagged ‘Landbouw’

Zuid Spanje: Biofruit met een smaakje

Share

Een groot deel van het (bio)fruit en de biogroenten in onze supermarkten zijn afkomstig van de streek rond Almería in Zuid Spanje. Arbeiders worden echter amper betaald en niet gehuisvest. De krottenwijken die daardoor ontstaan, zijn slecht voor het imago. Daarom wil de overheid de kampen uitruimen. Zonder dat er andere woningen beschikbaar zijn … […]

Landbouw: de echte omslag – Groenboerenplan

Share

Achttien Nederlandse boerenorganisaties hebben een langetermijnvisie met tien actiepunten overhandigd aan de minister van landbouw. Het plan voorziet meer steun aan lokale productie en minder gerichtheid op industriële landbouw. Het Boerenforum roept de sector op om eenzelfde omslag ook hier in België/Vlaanderen te ondersteunen. Wim Moyaert: “Ook in Vlaanderen moet de boer weer een eerlijke […]

Europees Landbouwbeleid: de bloemenrand naast de kapotgespoten maisakker

Share

Dinsdag stemt het Europees Parlement een nieuw landbouwbeleid. Middenveld- en boerenorganisaties zien in wat op tafel ligt vooral de verdere ondersteuning van het industrieel beleid van de afgelopen decennia. “Wat nu op tafel ligt, is een verderzetting van het model van productiemaximalisatie met veel gebruik van pesticiden en petroleum. Er worden alleen een paar extra […]

Omslag landbouwbeleid: politiek op de rem

Share

Dinsdag stemde het Europees parlement de landbouwbegroting. Teleurstelling bij de Bond Beter Leefmilieu, omdat die vooral de klassieke industriële landbouw ondersteunt. De Europese Commissie had een meer verantwoord  Europees voedselbeleid ontwikkeld in de “Farm 2 Fork“-strategie. Die strategie moest daarna vertaald worden in verschillende beleidstakken waarbij Landbouw waarschijnlijk de belangrijkste was; het landbouwbudget vertegenwoordigt nog […]

Korte keten boeren in de lift door Covid

Share

Vijf jaar geleden startte Stef Janssen het initiatief Boeren en Buren in Bar Paniek. Inmiddels is Stef met de buurderij elke dinsdag een vast gezicht in de Permeke bibliotheek. Het is een korte keten-initiatief waar mensen via een digitaal platform wekelijks verse groenten en fruit kunnen bestellen en komen halen op het afhaalmoment. Tijdens de […]

Algemeen Boerensyndicaat: “We moeten voorkomen dat gans de sector in handen komt van enkele sterke groepen”

Share

De prijs die de boer krijgt voor van melk en vlees zijn gezakt tot onder de productiekost. Na Frankrijk kwamen ook in België de boeren de afgelopen week op straat. Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) nam het voortouw. Volgens ABS voorzitter Hendrik Vandamme is één van de problemen dat de andere partijen in de keten tussen […]

Valt het Europees klimaatbeleid nog te redden?

Share

  Het CO2 emissiehandelsysteem, de belangrijkste pijler van het Europees klimaatbeleid, zit aan de grond. “Er moet nu op korte termijn actie genomen worden en daarna moeten meer drastische stappen gezet worden. Als dat niet lukt, dan moeten we de emissiehandel maar vergeten en een CO2 taks invoeren. Nog beter een taks dan een markt die niet […]

Transitie in Antwerpen

Share

We praten met Stefaan Dieltjens van de Antwerpse Transitiebeweging. De Transitiebeweging  brengt mensen samen die willen voorbereid zijn op een wereld zonder goedkope aardolie. Op de eerste plaats gaat het over zelfvoorziening in voedsel via permacultuur. Verdere pijlers van de beweging zijn het vermijden van het gebruik van aardolie bij transport en de invoer van een lokale munt. Op […]

Landbouwgrond te huur in 3e wereld

Share

Sinds de voedselprijzen twee jaar geleden flink stegen, zijn landen die een gebrek hebben aan landbouwgrond op zoek gegaan naar partners in ontwikkelingslanden. In plaats van voedsel te kopen op de wereldmarkt, kopen of huren regeringen landbouwgrond in het buitenland, waarop ze voedsel produceren en naar het moederland verschepen. Maar verloopt alles wel eerlijk? Of […]

Nomadische volkeren en veeteelt in Niger

Share

Zes jaar geleden geraakte iez gefascineerd door de nomaden in Niger. Ondertusen is ze al elf keer naar NIger geweest waar ze vooral in de streek van In-Gall verblijft, in het noordoosten. In Deel 1 praten we over de Toeareg- en Woodabe-volkeren, de uraniumdelving en de Cure Salee. In Deel 2 hebben we het over nomadische veeteelt. Die vertegenwoordigt een belangrijk […]