Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts Tagged ‘Antwerpen Politiek’

Tjerk Sekeris (N-VA Deurne): “De Vlaamse administratie is hemeltergend traag”

Share

Van alle districten presteert Deurne het best als het gaat over het realiseren van de geplande investeringen. Het is niet vanzelfsprekend om als district een project uitgevoerd te krijgen en districtsvoorzitter Tjerk Sekeris wijst daarbij naar stedelijk en Vlaams niveau. “We zijn in het vijfde jaar van de huidige legislatuur nog altijd bezig met de […]

Fornuisgate: De Inhoud

Share

We hebben Tom Cochez van nieuwssite  Apache  in de studio naar aanleiding van zijn artikelenreek over de banden van het Antwerps stadsbestuur met projectontwikkelaar Erik Van der Paal. Van der Paal is  de spilfiguur achter Land Invest, de firma die de grote vastgoedprojecten aan het Kattendijkdok, Tunnelplaats en Slachthuissite toegekend kreeg door de stad.    […]

Burgerraad: tweede zitting van een experiment in politiek

Share

Vragen over of interesse voor wat er op stedelijk politiek niveau gebeurt? Dan is de Burgerraad misschien iets voor u. In de Burgerraad nemen geïnteresseerden maandelijks de agenda van de gemeenteraad door, bespreken die en formuleren vragen en opmerkingen die dan doorgegeven worden aan de Commissies van de Gemeenteraad. Frederik Feys: “Het is een manier […]

Het nieuw ‘Mastergebouw’ (politietoren): stand van zaken / Optima

Share

De Oudaan wordt van de hand gedaan en een nieuw prestigieus “Mastergebouw” moet verrijzen om de politiediensten onder te brengen. Dat komt waarschijnlijk tegen de ring op de locatie van het voormalig postgebouw Bcrchem-X, en liefst vóór de verkiezingen.  De kostprijs is onduidelijke maar loopt waarschijnlijk  op tot 200 miljoen. Joris Giebens (Groen) interpelleerde tijdens […]

Loopt Antwerpen 200 miljoen mis voor scholenbouw? (update)

Share

  Het Antwerps stadsbestuur slaagt er niet in een plan voor scholenbouw voor te leggen en dreigt daardoor  200 miljoen aan Vlaamse financiering kwijt te spelen. Dat meldt althans Leen Verbist van oppositiepartij sp.a. “In 2025 zullen er 15.000 extra plaatsen nodig zijn (in het lager en secundair onderwijs samen). Dat betekent dus extra gebouwen. […]

Summerfest/Laundry Day: de risico’s van de strategie van het laatste moment

Share

De auditeur van de Raad van State adviseert om de vergunning voor het organiseren van de Summerfest en Landry Day festivals op de groene Middenvijverzone op te schorten. De auditeur vindt het niet aanvaardbaar dat er enkel geluisterd is naar de kandidaat uitbater Dockingstation en niet met de omwonenden, aldus Greet Wilssens van bewonersgroep Red […]

Antwerps Politiekantoor Explodeert

Share

  De plannen voor het nieuw Antwerps politiekantoor worden steeds groter, met als gevolg dat de kost van het project ontploft. Terwijl een aantal maanden geleden sprake was van 40 miljoen zal de totale factuur voor de stad nu oplopen tot bijna 300 miljoen €. Toon Wassenberg (sp.a) bindt de kat de bel aan: “Er […]

Toon Wassenberg (sp.a): prioriteit voor mobiliteit op Turnhoutsebaan ipv Oosterweel

Share

sp.a Antwerpen vraagt aan de Vlaamse overheid om de ongebruikte premetrokokers en-stations in dienst te nemen op de as die vertrekt vanuit de Turnhoustebaan. De suggestie komt er nadat men tot de conclusie gekomen is dat de mobiliteitsknoop op de Turnhoutsebaan alleen maar ontward zal worden als de tram onder de grond gaat. Toon Wassenberg […]

Joris Giebens (Groen), Toon Wassenberg (sp.a) over Antwerpen en de campagne

Share

We hebben de 2 Antwerpse gemeenteraadsleden in de studio voor een gesprek over de afgelopen campagne en voor een stand van zaken van de Antwerpse gemeenteraad. Wassenberg kwam zelf niet op maar voerde campagne voor Kathleen Van Brempt, terwijl Giebens  op een onverkiesbare tiende plaats stond van de Vlaamse lijst maar wel de campagne in […]

Middenvijver: Groen vraagt nieuw Locatieonderzoek voor Laundry Day

Share

De Vlaamse overheid verleende in juni 2013 een concessie aan Laundry Day- organisator Dockingstation om festivals te organiseren op de Middenvijver op de Antwerpse Linkeroever. “Maar de concessie is pas verleend nádat er gesprekken waren geweest tussen de stad en Docking over een locatie voor Laundry Day. Die waren al aan de gang sedert 2011, […]

Gemeenteraad Budget en Meerjarenbegroting

Share

De gemeenteraad van november was een dikke boterham met vooral de meerjarenbegroting op de agenda. Op dag één deden de schepenen hun plannen uit de doeken en mocht de oppositie al een respons geven. Op dag drie was er tijd voor vragen van de gemeenteraadsleden en daarbij ging het vooral over  het advies en de […]

Volg #Gemra 28/05 LIVE

Share

Volg #Gemra 27/05 LIVE

Share

De Antwerpse staart van het Dexia-debacle

Share

  Het Antwerps stadsbestuur maakt 2,5 miljoen vrij  om een erfenis van het Dexia-fiasco af te handelen,  maar laat terzelfdertijd de belangrijkste Dexia-verantwoordelijken op post om de geïnvesteerde miljoenen te beheren. Op 25 maart  stemde de meerderheid van de Antwerpse  gemeenteraad ermee in om  2,5 miljoen€  te pompen in Publi-T. Publi-T is een holding van de Belgische gemeenten  en de […]

Daadkracht nieuw Antwerps bestuur: inperken bevoegdheden gemeenteraad en schrappen plannen heraanleg Lemanstraat

Share

Het nieuw college van Burgemeester en Schepenen  zette afgelopen week de toon van het nieuw mobiliteitsbeleid. Zo vroeg het College aan de Gemeenteraad afgelopen maandag om haar bevoegdheid over lokale verkeersmaatregels over te dragen; om sneller kleine, lokale aanpassingen te kunnen doorvoeren. Toon Wassenberg (SP.a) interpeleerde tijdens de Gemeenteraad afgelopen maandag over dit voorstel en legt uit waarom […]