Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts under ‘Antwerpen’

Plastik Bags: debuut-LP na 45 jaar

Share

Eind jaren ’70 waren Plastik Bags actief in de Antwerpse Punk/New Wave scene. Het bleef bij één singeltje dat uitgebracht werd in ’81, na de split. Bjorn Eriksson, de zoon van Bags-gitarist Karl ging aan de slag met cassetjes  teruggevonden uit de kelder en (re)construeerde er een dubbel LP uit die afgelopen dinsdag in De […]

Oosterweel update met Peter Vermeulen van Ringland

Share

Een Oosterweel-update met Peter Vermeulen van Ringland, dat op 14 februari zijn tiende verjaardag vierde. Op 22 apil is er een nieuwe Horta-avond. Peter Vermeulen: “De kranten staan de laatste jaren vol met negatieve berichtgeving over het openbaar vervoer: Besparingen, lijnen die geschrapt worden, personeelstekort enzovoort. Wij  zijn blijven ijveren voor het openbaar vervoer en […]

Een Reddingsplan voor de Antwerpse Chemie

Share

De Antwerpse  industrie zit in zwaar weer. Bart Martens, beleidsmedewerker van de Antwerpse schepen voor leefmilieu, heeft een witboek opgesteld met drie werven om de Antwerps en Europese industrie te versterken zonder in te binden op de klimaat- en milieudoelstellingen.     De eerste werf (vanaf 10 min 50 sec) gaat over een aanpak van de […]

De miljoenenfactuur van een ‘vrijhandelsverdrag’

Share

Een private rechtbank in Washington heeft beslist dat onze overheden zeventig miljoen euro plus rechtskosten moeten betalen aan een containerterminal-uitbater uit Dubai. Het Antwerpse havenbedrijf nam volgens de als rechter aangestelde advocaten een beslissing die de belangen van de firma uit het emiraat schaadt. De affaire is een direct gevolg van een verdrag dat België […]

Jan Vlegels, ABVV-delegee bij BASF.

Share

Jan Vlegels, ABVV-delegee te BASF, over de Declaration of Antwerp, het bezoek van Ursula Von der Leyen en de Industrial Deal die ze afsloot met het Europese chemiepatronaat.

Impact scheepvaart op de luchtkwaliteit in Antwerpen

Share

TNO voerde een studie uit naar de impact van de scheep- en luchtvaart op de luchtkwaliteit in de belangrijkste Europese havensteden. Daaruit blijkt dat de internationale scheepvaart verantwoordelijk is voor meer dan een derde van de stikstofoxides (NOx) in het centrum van Antwerpen. We spreken met Peter Coenen (TNO) die de studie in opdracht van Concawe […]

Stad investeert in civiele bouwwerken

Share

De stad heeft een plan opgesteld om haar portefeuille aan civiele bouwwerken zoals bruggen, kaimuren en tunnels structureel te beheren en onderhouden. We bellen de bevoegde schepen Erica Caluwaerts (onafhankelijk, ex Open-VLD). We vragen ook waarom ze de oproep om illegale wapentransporten door de haven te rapporteren niet ondersteunt.  Woensdag stelt Caluwaerts haar nieuwe partij […]

Groen: geen harde maatregels in verband met Gaza

Share

Binnen de nationale regering is Groen kritisch over de aanval van  Israël op Gaza  maar er is vooralsnog geen sprake van zware druk op het regime om de slachtpartij te doen stoppen.  We bellen Bogdan Van Den Berghe van Groen:  “We vragen met de regering een onmiddellijk staakt het vuren. We willen dat er maatregels […]

Impact aanleg fietsbrug Schelde op Kennedytunnel getest

Share

Er komt een fiets/voetgangersbrug over de Schelde ter hoogte van de Kennedytunnel. In aanloop naar de start van de bouw gaan vanaf 24 januari heiproeven gebeuren. Het inhameren van negen 54 meter lange palen dient om te testen of de aanleg van de brug met geheide palen geen risico inhoudt voor de Kennedytunnel.  De fietsbrug […]

Nieuw vervoersplan van De Lijn

Share

Vandaag treedt het nieuw vervoersplan van De Lijn in werking. Het groot pijnpunt blijft volgens klantenorganisatie Trein Tram Bus de voortdurende vermindering van de werkingstoelagen en van de investeringen door de Vlaamse overheid. Dirk Wiesé, voorzitter van de Werkgroep Antwerpen van TTB: “Er verandert heel veel: er verdwijnen buslijnen maar er komen er ook bij. […]

Code Rood-actie: “Er was geen sprake van het blokkeren van het verkeer.”

Share

Code Rood voerde vorige week actie in Antwerpen tegen de miljoenensubsidies voor de lokale luchthaven, waar vooral de private jets van profiteren.  Nog meer dan de actie zelf trok de repressieve respons van het Antwerps stadsbestuur de aandacht. De Antwerpse burgemeester kreeg honderden felicitaties op zijn bericht dat hij voorkomen had dat de actievoerders ‘het […]

Ook wapenleveringen aan Iran mogelijk onder Antwerpse radar (./?)

Share

Afgelopen maandag verwierp de Antwerpse gemeenteraad een motie die de stad oproept om wapentrafieken aan de bevoegde instanties door te geven.  De aanleiding waren de meer 250 ton wapens die vanuit de Antwerpse haven dit jaar naar  Israël verscheept werden. Meer dan een politieke voorkeur is de illegale trafiek volgens Mattijs Van de Bussche van […]

Deurne: Keerlus-debacle na verdwijning bezwaarschriften

Share

Op 8 december keurde de Vlaamse overheid de plannen voor een nieuw eindpunt/keerlus van de ingekorte tramlijn 4 goed. Een goede week later  trok het stadsbestuur de aanvraag weer in. Dat gebeurde nadat  buurtbewoners erop uitgekomen waren dat het stadsbestuur het merendeel van de bezwaarschriften niet doorgegeven had aan de dienst die de vergunning moest […]

de Natiebuurt

Share

Op de koffie met Jiri De Laet, van buurtcomité de natiebuurt. Over het reilen en zeilen in de buurt rond het St. Jansplein. De uitdagingen van het samenleven, mogelijke oplossingen en obstakels.

Pleinenplan voor Antwerpen

Share

Luk Vanmaele doet het Antwerps Pleinenplan uit de doeken. Het plan toont hoe een hertekening van de mobiliteit binnen de Antwerpse ring er zou kunnen uitzien. “Het uitgangspunt is de leefbaarheid van de buurten.” Vanmaele stelde het pleinenplan al in 2021 op met Maarten Vrebos van Stramien. Er  was ook inbreng door Peter Vermeulen, bekend […]