Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts Tagged ‘mobiliteit’

Toch geen Knip in de Voetgangerstunnel

De afgelopen weken circuleerden er persberichten van haven en stad waarin gemeld werd dat de Antwerpse Sint-Annatunnel, beter bekend als de Voetgangerstunnel,  vanaf 1 juli voor anderhalf jaar zou gesloten worden voor onderhoudswerken. Loos alarm zo blijkt …. De berichten over de sluiting van de voetgangerstunnel kwamen  kwamen er als  á propos bij het nieuw […]

Leien geknipt: 18 maanden geen noord-zuid verkeer rond Operaplaats

In het kader van de heraanleg zullen de leien ter hoogte van het Operaplein en de Rooseveltplaats ondertunneld worden.De pleinen zelf worden ook heringericht en er komt een parking voor 380 auto’s. Om de tunnelwerken mogelijk te maken zullen de leien van 5 juni tot eind 2018  onderbroken zijn voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Fietsers zullen […]

Stad presenteert 10 mobiliteitsprojecten

Op 13 januari  stelde de stad tien nieuwe mobiliteitsprojecten voor. Onder de noemer ‘Marktplaats voor Mobiliteit’ lanceerde  Antwerpen een oproep voor projecten die de overbelasting van het Antwerps wegennet moeten helpen verminderen. Van de 10 geselecteerde projecten zijn er 4 gericht op logistiek en 6 op personenmobiliteit. De problematiek van de Antwerpse mobiliteit kwam weer […]

De auto van de toekomst: gas, elektriciteit, bio of waterstof?

Europa legt de lidstaten op om tegen november 2016 een aktieplan op te stellen voor het promoten van alternatieve brandstoffen. In dit “beleidskader” moet bijvoorbeeld staan hoeveel oplaadstations  voor auto’s op gas en elektriciteit er tegen 2020 zullen staan en naar welk aantal auto’s op gas of elektriciteit gestreefd wordt. Daarbij “moet de technologieneutraliteit gewaarborgd […]

De strijd voor groen en grond in de Brugse rand

Open ruimte en groen staan onder druk in Vlaanderen. Niet alleen in Antwerpen (Haven, Oosterweel), ook in Brugge is er een strijd over grondgebruik aan de gang. Enerzijds zijn er verschillende  dossiers van  bomenkap. Anderzijds willen de Brugse voetbalfirma’s graag nieuwe stadia, liefst buiten de stad in poldergebied. Ook VOKA wil graag wat polders voor […]

Wouter Van Besien: “Ben Weyts vertelt leugentjes over Ringland-Intendant”

Niet de Vlaamse regering, ‘t Stad of BAM   komen met informatie naar buiten over hoe de heraangelegde ring er in hun plannen uitziet maar wel oppositiepartij Groen. Gisteren presenteerde de partij op een persconferentie een aantal slides die weergeven hoe breed de ring zal worden in het noord-oostelijk deel. Wouter Van Besien: “We hebben […]

het Ringlandcolloqium: info en hete patatten

Afgelopen dinsdag hield Ringland een colloquim waar de resultaten van de drie ringlandstudies nog eens gepresenteerd werden door de respectievelijke studiebureau’s. Het gaat over de overkapping van de ring maar ook over nog  veel meer:  het scheiden van lokaal en doorgaand verkeer , het overbodig maken van de ondertunneling van de R11 en het creëren […]

Foor, Park, Parking en Evenementenzone? Laat maar komen

De periode is afgesloten om bezwaar aan te tekenen tegen de plannen van het stadsbestuur om van de Spoor Oost-site geen park maar een parking en evenementenzone te maken. Via buurtbewonersgroep Park Spoor Oost (PSO) werden 170 bezwaarschriften ingediend. We bellen Michel Franssens van PSO. Ondertussen blijkt dat het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid stelde […]

Toon Wassenberg (sp.a): prioriteit voor mobiliteit op Turnhoutsebaan ipv Oosterweel

sp.a Antwerpen vraagt aan de Vlaamse overheid om de ongebruikte premetrokokers en-stations in dienst te nemen op de as die vertrekt vanuit de Turnhoustebaan. De suggestie komt er nadat men tot de conclusie gekomen is dat de mobiliteitsknoop op de Turnhoutsebaan alleen maar ontward zal worden als de tram onder de grond gaat. Toon Wassenberg […]

Meer nettoloon door verhogen dieselaccijnzen?

De aardolieprijzen zijn in vrije val waardoor ook de prijzen aan de pomp zakken. Diesel kost bij sommige pompen opnieuw minder dan één euro per liter. De milieuorganisatie Bond Beter Leefmilieu stelt voor om die daling (gedeeltelijk) ongedaan te maken door de accijnzen op diesel te verhogen tot het niveau van de accijnzen op  benzine. […]

Joris Giebens(groen): “de Scheldekaaien zijn van de Antwerpenaars, niet van de auto’s”

Het was de bedoeling om het met Antwerpens schepen  Rob Van de Velde over de heraanleg van de Antwerpse kaaien te hebben. Aangezien de schepen op het allerlaatste moment verstek liet gaan bellen we naar oppositielid Joris Giebens. Giebens is  niet tevreden met de aanpak van het stadsbestuur: “Het verschuiven van de zuidelijke kaaienparking naar […]

Stadsbestuur houdt Handelsbeurs-potje liever gedekt

Een krantenartikel vorige maand meldde dat  gemeenteraadslid Joris Giebens (Groen) klaagde  dat het stadsbestuur  informatie over de vastgoeddeal rond de  Handelsbeurs probeert achter te houden. Nu heeft Giebens zelf van schepen Rob Van de Velde een brief ontvangen waarin hij beschuldigd wordt gevoelige marktinformatie van AG Vespa gelekt te hebben naar de pers. We bellen […]

Ingrid Pira over de Vlaamse Kramp in het mobiliteitsdebat

Karel Apers van ATV vroeg zich af waarom het openbaar vervoer in Frankrijk zoveel beter is dan hier,  waarop Ingrid Pira -voormalig groene burgemeesteres van Mortsel- antwoordde dat dit komt doordat het openbaar vervoer bij ons gevangen zit in een links-rechts tegenstelling. Ingrid Pira: “Het mobiliteitsdebat rond openbaar vervoer zit in een geweldige ideologische kramp. […]

Oosterweel: Manu Claeys bereidt een bezwaarschrift voor

Tot 14 augustus liggen de Oosterweelplannen, in een zogenaamd ‘GRUP’ , ter inzage voor in het FelixArchief  en in de Antwerpse Districtshuizen. “Dit is het allereerste moment waar je  als burger je mening kan uiten over wat de regering heeft beslist” zegt Manu Claeys van stRaten Generaal.  Claeys legt momenteel de laatste hand aan een […]

Antwerpen krijgt eerste fietsstraat. Hoera?

Juicht, Antwerpen, juicht: we hebben een eerste fietsstraat! In de algemene raadscommissie van het district Antwerpen werd meegedeeld dat de Grote Hondstraat op Zurenborg vanaf de 2de week van september het decor is van een proefproject. Maar wat is een fietsstraat? In een fietsstraat mogen de fietsers meer plaats in nemen en  mogen de auto’s […]