Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts under ‘FrontPage’

Forum Humane Stad

Share

Filip en Willy van Geen 8 hoog in de studio. Ze vertellen eerst over hun eigen initiatief, waarbij de buurtbewoners van oud Berchem zich verzetten tegen plannen van de stad voor de bouw van een kantorencomplex in het kader van het masterplan Mariahof aan het De Villegaspark. Omdat ze beseften dat er veel gelijkaardige zaken […]

Pandemisten bezetten Vredeshuis in Gent

Share

In de jaren tachtig bezette een actiegroep een deel van het Caermersklooster in Gent, omdat de stad van plan was dat te verkopen.De actiegroep noemde zich ‘de Pandenisten’, omdat ze ‘het pand’ bezetten, en met een knipoog naar de Sandenisten. Dankzij hun actie kreeg het gebouw een maatschappelijk nuttige bestemming: er kwamen sociale woningen. Zo’n […]

T(w)o work – de weg naar werk

Share

Onder deze titel regisseerde Annabel Verbeke samen met vijf regisseurs van buitenlandse origine vijf documentaires die telkens één nieuwkomer volgen in haar/zijn moeizame traject om in ons land een job te vinden, en een aantal organisaties die daarbij ondersteuning bieden. We spraken eerste met Nina Payrhuber van Filmpact, die onder andere dit filmproject coachen om […]

Issam Benali: activeren en besparen

Share

Issam Benali, nationaal secretaris van het ABVV over de sociale impact van “activeren” en besparen. De sociale impact ervan. Mogelijke oplossingen en de weg voorwaarts.

Verslagje klimaattop – COP27

Share

Tom Seerden woonde voor de tweede keer de jaarlijkse klimaattop bij. Hij vertelt over het belangrijkste positieve punt: in de slottekst kwam dat er compensatie moet komen voor de grote slachtoffers van de klimaatverandering, helaas zonder veel concrete invulling. En dan het grote pijnpunt: er staat nog steeds niet in de slottekst dat fossiele brandstoffen […]

Falend beleid: Opnieuw & Co moet inkrimpen

Share

We spraken met Koen Goemans, directeur van Opnieuw & Co, over de beslissing om de winkel in Nijlen te sluiten. Waarom was dit nodig? Wat is er nodig om het hergebruik in ons land te doen stijgen?

Langs de piketten

Share

‘s Morgens in de vroegte reden we langs verschillende piketten in de haven om in gesprek te gaan met de stakende arbeiders en met anderen die daar ook uit solidariteit aanwezig waren. U luistert achtereenvolgens naar: Katrin van Climaxi in discussie met werknemers; Charissa (= Slons die van Ons) aan het Esso-piket over de staking […]

T-Buddy stelt zich voor

Share

Lena, één van de medeoprichters van T-Buddy, vertelt over dit project. Daarbij worden ervaringsdeskundige & opgeleide mensen gekoppeld aan wie nog aan het begin staat van de ontdekking / aanvaarding van het anders zijn dan de binaire gendernorm en de daarmee gepaard gaande sociale, medische, juridische … veranderingen.

Kleiputten bijna gered

Share

We belden met Frank Van Houtte van de actiegroep Red Onze Kleiputten, die door opzoekwerk rond de geplande werken in dit natuurgebied de hele PFOS/PFAS-zaak aan het rollen bracht. Kort: het ‘masterplan sanering Kleiputten Terhagen’ voorzag in de ontbossing van 55 ha natuurgebied, waarna daar 4,5 miljoen kubieke meter Oosterweelgrond gedumpt zou worden. Volgens de […]

Schrapping projectsubsidies cultuur in Antwerpen

Share

Drie mensen in de studio om het over deze zaak te hebben, plus als intro een kort interview vanop de actie bij het stadhuis. We spraken met Niel Staes, gemeenteraadslid (Groen), en studenten Tibbe Walckiers en Sem Wouters.

Refugee Walk

Share

In onze studio: Thomas Willekens van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Naar aanleiding van hun jaarlijkse sponsorloop, dit jaar op 25 september in Antwerpen, praatten we met hem bij over de huidige stand van het opvang- en regularisatiebeleid in ons land. Onthutsend feit: meer dan 1% van de wereldbevolking is momenteel vluchteling, en dat aantal groeit jaarlijks aan.

Wij betalen niet

Share

We spraken met Peter Terryn over de campagne Wij betalen niet, een reactie op de verwachte spectaculaire stijging van de energiefacturen.

Riksjarijden

Share

In onze studio: Luc, Paula en Vera, die vertellen over het nog jonge initiatief Riksjarijden van AXI vzw. Daarbij worden met tot nog toe 12 riksja’s door vrijwilligers minder mobiele mensen vervoerd. Het idee is dat verschillende centra – woonzorgcentra, buurthuizen … – één ‘wagenpark’ delen, zodat ze niet allemaal apart voor rollend materiaal, de […]

Internationale dag tegen mensenhandel

Share

30 juli is in 2013 door de VN uitgeroepen tot internationale dag tegen mensenhandel. Dit jaar komt het thema uitgebreid in onze media aanbod naar aanleiding van een spectaculair concreet geval: de ontdekking dat op de werf van Borealis in onze Antwerpse haven 55 slachtoffers van mensenhandel aan het werk waren. We belden met Klaus […]

Campagne tegen handel vanuit bezette gebieden

Share

We belden met Willem Staes, Midden-Oosten-specialist bij 11.11.11 en van daaruit betrokken bij Made in Illegality. Deze Belgische koepel ondersteunt de Europese campagne Stop Trade with Settlements, die binnen het kader van een Europees Burgerinitiatief wil aanzetten tot duidelijke Europese wetgeving om handel met illegale nederzettingen in bezette gebieden onmogelijk te maken.