Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts under ‘FrontPage’

45 jaar Cinema Cartoons

Share

Interview met Hans Dyck, mede-uitbater van deze stadsbioscoop, naar aanleiding van de feestelijke jubileumviering. Info over het programma op hun website.

Zorgbedrijf Linkeroever sluit aan bij Riksjarijden

Share

Sinds een aantal jaar bestaat er voor alle gebruikers van riksja’s voor minder mobiele mensen een overkoepelend platform: ze gebruiken hetzelfde ‘wagenpark’, hetzelfde onderhouds- en herstelatelier, dezelfde groep vrijwilligers. We belden met buurtzorgmanager Thierry Severi van Zorgbedrijf Antwerpen over de recente aansluiting bij deze koepel van twee Antwerpse ‘zorgbuurten’, waarin geïntegreerd gewerkt wordt met diverse […]

Staatsbons

Share

We belden met Laura Clays van Testaankoop voor meer achtergrond bij de uitgifte van de laatste staatsbons. Ook het inkrimpen van het bankautomaten-netwerk kwam nog ter sprake.

Keerlussen in Deurne

Share

In 2006 was er voor het eerst sprake van een nieuwe keerlus voor trams in Deurne, op de Boekenberglei. De plannen werden concreter vanaf 2017. Vanuit de buurt kwamen er heel wat opmerkingen over de veiligheid, het wegvallen van de wekelijkse markt, de kap van bomen … en, in een breder kader, het beleid van […]

Tsjechië update

Share

Fred Stroobants in Praag stelt ons beeld bij over het Oost-Europees land: “Er is in het westen een heel  éénzijdige  en negatieve framing van de voormalige oostbloklanden. Er zijn  heel grote verschillen en ook binnen de landen is er nuance: Polen heeft een zeer katholiek-conservatieve regering maar het land is tot op het bot verdeeld. […]

Staatsgreep Niger

Share

We belden met Freddy De Pauw (Uitpers) over wat er in Niger en bij uitbreiding de hele Sahel- en Sahara-zone aan de hand is. In de gewone media komt er amper duiding bij de nuchtere geopolitieke belangen die achter ‘de bescherming van de veiligheid / democratie …’ zitten. Frankrijk, de VSA en ook Rusland willen […]

Doel: de toekomst blijft nog even de toekomst

Share

We belden met Denis Malcorps (Doel 2020) naar aanleiding van de komende Scheldewijding + Doelse feesten (zondag 27/8) voor een update over het ‘Verbond voor de Toekomst’ dat in april vorig jaar gesloten werd. Concrete acties ter bescherming van het erfgoed in Doel laten voorlopig nog op zich wachten. Een oude maalderij moest zo onlangs […]

Psychedelica voor therapeutisch gebruik

Share

We spraken met Lennart Cok, voorzitter van de Psychedelic Society Belgium, over de voorgeschiedenis en de huidige stand van zaken van het onderzoek naar & het gebruik van psychedelische middelen bij de behandeling van geestelijke aandoeningen.

Meer dan Goud

Share

… is de naam van een groepering van bezorgde burgers die sinds een paar jaar ijveren voor de stopzetting van de industriële activiteiten van Value Trading in de stationsbuurt. Naar aanleiding van een infoavond vorige maandag over de resultaten van een bodemonderzoek in de Jacob Jacobsstraat en omgeving spraken we met twee personen die in […]

Nieuwe wetgeving rond sekswerk in de maak

Share

We spraken met Els Traets van Violett naar aanleiding van de aangekondigde wetswijziging die werknemerscontracten voor sekswerkers mogelijk gaat maken.

Onze Chemische Industrie en Onze Gezondheid

Share

Onze havens doen de economie draaien, maar wat is hun impact op  milieu en gezondheid? Samen met de Hollandse collega’s van Follow The Money is nieuwssite Apache een journalistiek onderzoeksproject gestart. Tom Cochez (Apache): “Dat de havens de aorta van de economie vormen klopt zeker voor en stuk maar er wordt heel weinig over de […]

Update bouwproject Pelikaanstraat

Share

We belden met Peter Renard, één van de buurtbewoners in de diamantwijk die naar de Raad van State stapten nadat de stad een nieuw RUP goedkeurde dat toeliet de bouwplannen aan de Pelikaanstraat drastisch uit te breiden. Ook de diamantsector is het niet eens met de plannen zoals ze nu voorliggen De vereniging Buren voor […]

Riksjarijden in Antwerpen

Share

In augustus hadden we Luc, Paula en Vera van AXI vzw in onze studio te gast naar aanleiding van een crowdfunding voor de aanschaf van extra riksja’s voor hun initiatief voor minder mobiele medemensen. Vandaag belden we met Luc voor een update. Er zijn inderdaad vier extra riksja’s aangeschaft kunnen worden, wat het totale ‘wagenpark’ […]

75 jaar Nakba

Share

Op 14 mei, de 75ste verjaardag van de Nakba, stelden Eitan Bronstein Aparicio en Eléonore Nerza Bronstein de Engelse vertaling voor van hun boek Nakba, The Struggle to Decolonize Israel. We spraken met Eitan Bronstein over zijn vormingswerk rond de Nakba in Israël, en het initiatief De-Colonizer. .

40 jaar stortmonument

Share

De actiegroep Leefmilieu Rupelstreek ageerde al in de jaren zeventig tegen het dumpen van allerlei schadelijke afvalstoffen in de streek. Dat leverde resultaat op. In 1983 kwam er een heus anti-stort-monument te staan. Zaterdag 13 mei gaat daar in samenwerking met Climaxi en de actiegroep Red onze Kleiputten een herdenkingsevenement door: eerst een debat, daarna […]