Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts Tagged ‘Stadsontwikkeling’

Overeenkomst Slachthuissite opgesteld in functie van ontwikkelaar Land Invest?

De herontwikkeling van de Slachthuissite is het grootste vastgoedproject dat in Antwerpen momenteel op stapel staat. Het gaat over 2.000 nieuwe woningen voor 5.000 mensen. De site is eigendom van verschillende partijen, waaronder de stad Antwerpen. Apache.be slaagde erin om inzage te krijgen in de geheime deal die de overdracht van gronden van de stad […]

Tom Meeuws. Quo vadis sp.a Antwerpen?

Enkele weken geleden werd Tom Meeuws tot Antwerps sp.a-voorzitter verkozen. Na het Apache-debat spraken we hem over de tijdens het debat geformuleerde stellingen en visie. “Met alle parkings die nu gebouwd worden hebben wij na 2018 andere plannen.” Onderwijs: “De nationalisten staan voor een elitair onderwijs voor de happy few waar de rest van de […]

Hoera een nieuw park?

Het college van burgemeester en schepenen keurde vandaag het ‘voorontwerp voor de inrichting van de Konijnenwei’ in Antwerpen Zuid goed. Na het schrappen van de Konijnenwei en omliggende zone als parkgebied  heerste er lang  onduidelijkheid over wat er zou gebeuren met het gebied rond de zuidelijke spaghettiknoop. Het enige dat vaststond was de nieuwe  intentie […]

Blijven inzetten op stadsvernieuwing is een noodzaak, geen optie

Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen schreef in De Standaard het artikel Suburbia aan de Schelde. Daarin betreurt hij dat het Antwerps beleid momenteel de stadsvernieuwing als niet-prioriteit beschouwt. Vooral de zo-goed-als-afschaffing van de AG Stadsplanning en de op handen zijnde drastische inkrimping van het team van de Antwerpse stadsbouwmeester dreigen de mooie inspanningen van de laatste […]

Heraanleg Kaaien niet langer volgens Masterplan

Op 6 november was er een infoavond over de heraanleg van de Antwerpse kaaien. Die heraanleg is nodig omdat de kaaimuren versleten zijn maar ook omdat ze te laag zijn en onvoldoende bescherming bieden tegen overstromingen. Bovendien wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om ” het publiek  domein” (de brede strook tussen de kaaimuren en […]

Renaultsite: lucratieve deal en verrassende politieke connecties

Nieuwsagentschap Apache  zette zijn tanden in de deal rond de verkoop van de Antwerpse Renaultsite aan de  Tunnelplaats waar de Konijnepijp op de Leien uitkomt. De woekerwinst die Think Media met de verkoop opstreek en de onverwachte zakenconnecties tussen PS en N-VA gezinden maken dit een merkwaardig dossier. De exacte plannen van de nieuwe eigenaar met de […]