Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts under ‘Maatschappij’

J. Degreef: over wonen: bevoegdheden, grondwet

Share

Johan De Greef, Ruimtelijk planner in een vorig leven, geëngageerd door de uithuiszettingen in Essenhof (2060) over de verschillende bevoegdheden rond wonen. Van de Grondwet over Vlaanderen tot in ‘t stad. Uitholling van de woonzekerheid: meer voorwaardelijkheid voor minder sociale huurmarkt. Thema uitzending over wonen: woonkwaliteit, de woonladder versus housing first, woonbeleid & beeldvorming, perspectief […]

MER-gentrificatiestress – Johan De Greef

Share

Voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen. Wonen is een grondrecht. De Vlaamse overheid neemt echter onvoldoende initiatief om dit recht ook effectief te waar te maken.

Interview Tonny Van Montfoort

Share

Tonny Van Montfoort, belangenbehartiger gebruikers Antwerpen. “Het wordt stilaan tijd dat men ook in Antwerpen eens gaat nadenken over hoe waardig sterven zonder thuis.” Zorg op maat zou kunnen rekening houden met enerzijds gebruik, anderzijds ook mensen die dak of thuisloos zijn en die laatste levensmomenten graag delen met hun trouwe viervoeter.

Interview Yassin en Ward De Blick van Betonnejeugd

Share

Ward De Blick & Yassin (Betonne Jeugd) over en met  jongeren en hun recht op wonen. “Iedereen verdient een thuisvoordeel.”

Interview met Niek Everts en Benny

Share

Niek Everts, straatpastor ‘t vlot over waardig afscheid nemen van dak- en thuislozen.  “Naar aanleiding van het overlijden van Mike & Wesley in de parkeergarage onder het Centraal station in Antwerpen had het nuttiger geweest moest de stad eens geluisterd hebben naar waarom straatslapers niet altijd voor de nachtopvang kiezen dan daar een verbod in […]

Interview met Elly Van Reusel

Share

Dr. Elly Van Reusel, huisartsenpraktijk schijnpoort over de -slechte- relatie tussen woonproblematiek en gezondheid.

Volksraadpleging voor betaalbaar wonen – 8 oktober Gent

Share

Op 8 oktober kunnen de Gentenaars zich uitspreken over het sociaal woonbeleid van de stad.  Een volksraadpleging met een mogelijke impact tot ver buiten Gent. We bellen mede-initiatiefnemer Johan De Troyer. “Na de afbraak van de  Sint-Bernadettewijk is vanuit de volksraad het initiatief ‘teduur.be‘ gestart. Daarna is het idee van een volksraadpleging verder uitgewerkt in […]

Ernest Mandel 100

Share

Ernest Mandel, één van de belangrijkste twintigste-eeuwse Belgische denkers, zou onlangs 100 geworden zijn. Peter Veltmans en Johan Seynaeve zijn in de studio voor woord en uitleg.   Peter Veltmans: “Ernest Mandel (1928-1995) was niet alleen een theoreticus, maar als leider van de vierde internationale ook een politiek militant die zeer invloedrijk was binnen het ABVV.” […]

Sanda Dia

Share

Redactietijd nam twee deelnemers mee van de protestactie op de Groenplaats naar de studio, naar aanleiding van het vonnis in de zaak Sanda Dia. Rupina en Jos over racisme en klassenjustitie en wat daar aan te doen.

Herdenking Brianna Ghey op Draakplaats

Share

Op 11 februari werd in een park in Cheshire (UK) Brianna Ghey vermoord, een 16-jarige transmeisje. Radio Centraal sprak met Jules Van Der Linden, mede-organisator van de herdenking die afgelopen vrijdag gehouden werd onder de Rainbow Bridge op de Draakplaats in Antwerpen. Met Jules hebben we het over de bedreiging die personen uit de LGBTQ+-gemeenschap […]

Opvangcrisis vluchtelingen: een trieste verjaardag

Share

Ruim een jaar geleden, op 19 januari 2022, werd de Belgische staat veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg voor het niet nakomen van zijn nationale en internationale verplichtingen tegenover mensen die asiel aanvragen. De opvangcrisis is sindsdien niet verbeterd, integendeel zelfs. In het beruchte kraakpand ‘le palais’ in Schaarbeek woonden maar liefst duizend mensen […]

Issam Benali: activeren en besparen

Share

Issam Benali, nationaal secretaris van het ABVV over de sociale impact van “activeren” en besparen. De sociale impact ervan. Mogelijke oplossingen en de weg voorwaarts.

Nationale betoging 16-12-2022

Share

Jan Vlegels, delegee bij BASF/Eurochem over de Nationale betoging van 16/12/22. Zijn motivatie, de economische context en de weg die voor ons ligt.

EEN DRUGSBELEID KAN JE NIET LOSKOPPELEN VAN EEN SOCIAAL-ECONOMISCH BELEID

Share

In september spraken we met Tino Ruyters, bestuurslid van SMART On Drugs en tevens directeur van Free Clinic. Onderwerp van gesprek waren recente nationale en internationale ontwikkelingen met betrekking rond drugswetgeving. Een boeiend interview, waar we graag een vervolg aan wilden breien met twee andere leden van SMART On Drugs (SOD), Herman Wolf en Steven […]

Monument van de Arbeid

Share

Het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium organiseert momenteel de Erfgoed Challenge. Het Monument van de Arbeid en meer bepaald de gipsen zijn in de running. Het is van de hand van Constantin Meunier, de meester die ons ook al de Buildrager schonk (het symbool van de dokwerkers en opgesteld aan het Antwerpse stadhuis). Meunier, als kameraad […]