Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Europees pleidooi voor aparte behandeling alternatieve media

Share

Onlangs aanvaardde het comité Cultuur  van het Europees parlement een rapport van Karin Resetarits over bescherming van Gemeenschaps- en Alternatieve Media (kopie HIER). Ivo Belet (CD&V) zit ook in dat comité  en hij legt uit waarover het gaat.

Het komt erop neer dat de Europarlementairen vinden dat de alternatieve media niet op dezelfde manier moeten behandeld worden als de commerciele  private media. Het rapport roept de lidstaten en de Europese commissie dan ook op  tot een meer aktieve steun. Het gaat enerzijds over het toewijzen van vergunningen en frekwenties en anderzijds over financiele steun.

Het rapport gaat nu naar de plenaire vergadering van het parlement (=het volledig parlement), wordt daar waarschijnlijk ook aanvaardt, maar is dan nog altijd niet bindend.  Het is wel een aanzet naar echte wettelijke stappen vooruit.
De door ons gesuggereerde lagere auteursrechtenlasten voor alternatieve media is volgens Belet wel zinvol.
Welk digitaal platform het in  de toekomst zal halen laat Ivo Belet in het midden. Wat het belangrijkst is, is dat  via een “must carry” verplichting dat digitaal platform  ook voor alternatieve media opengesteld wordt.

Het rapport werd doorgeschoven naar de plenaire vergadering van het EP  en op 25 september 2008 stemde het voltallig Europees parlement een resolutie goed over gemeenschapsmedia  (link Hier)

Tenslotte hebben we het over de stijgende energiekosten. Er is blijkbaar zware tegenstand op Europees niveau tegen een taks op vliegtiketten. Een belasting op woekerwinsten op kernenergie vindt hij wel nuttig.  Wat betreft de muslukte vrijmaking van de elektriciteitsmarkt merkt hij op dat de “ontvlechting” op Europees niveau goedgekeurd is. Die zou tot een dalende distributiekost moeten leiden.

0 Comments on “Europees pleidooi voor aparte behandeling alternatieve media”

Leave a Comment