Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Vlaanderen loopt uit de maat en danst met monsanto en van montagu.

Share

Louis Debruyn over coexistentiedecreet(GGO’s) Hoorzitting Vlaams Parlement 27-01-2009 Het  ontwerpdecreet buigt zich over het naast elkaar laten bestaan van verschillende productietypes binnen de bestaande landbouw: conventionele, biologische en genetisch gemodificeerde gewassen. De hamvraag is natuurlijk of coexistentie uberhaupt mogelijk is. Een schadefonds zal opgericht worden ter vergoeding van de met GGO besmette producten die in de veevoederketen (lees: voedselketen) terecht komen. Dit helaas enkel wanneer de GGO-teler in regel was, met de opgelegde voorwaarden.De nadruk in het decreet ligt overduidelijk op de economische aspecten, niet op de ethische, ecologische of sociale gevolgen. De mogelijkheid wordt voorzien om GGO-vrije zone’s in te stellen, de vraag is nog maar of deze ook benut zal worden. Uiteindelijk zullen GGO’s zich opdringen aan ons gehele landbouwsysteem en kan er geen sprake meer zijn van keuzevrijheid voor de consument.

0 Comments on “Vlaanderen loopt uit de maat en danst met monsanto en van montagu.”

Leave a Comment