Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts Tagged ‘Park Spoor Oost’

Schijnpoortpasserelle (vervolg)

Share

We bellen Joke Laukens over de Schijnpoortpasserelle en het Oosterweelproject. Laukens  is buurtbewoner en ook medewerker van Groen-fractie van de Antwerpse gemeenteraad. De Schijnpoortpasserelle vebindt het Sportpaleis met Spoor Oost, het voormalig NMBS rangeerstation dat nu dienst doet als parking.  De passerelle wordt zo goed als niet gebruikt. Het monument heeft de stad bijna 8 […]

Verbeteringen voor Spoor Oost site voorgesteld maar bezorgdheden blijven

Share

AG Vespa tekende een aantal voorstellen uit ter verbetering van de site Spoor Oost. Een selectie van deze ontwerpen zou kunnen worden uitgevoerd in de loop van 2017 en 2018 en werd de afgelopen week voorgesteld. Michel Franssens van bewonersgroep Park Spoor Oost was erbij. “De opzet van de informatieavond was deze keer iets ernstiger […]

Foor, Park, Parking en Evenementenzone? Laat maar komen

Share

De periode is afgesloten om bezwaar aan te tekenen tegen de plannen van het stadsbestuur om van de Spoor Oost-site geen park maar een parking en evenementenzone te maken. Via buurtbewonersgroep Park Spoor Oost (PSO) werden 170 bezwaarschriften ingediend. We bellen Michel Franssens van PSO. Ondertussen blijkt dat het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid stelde […]

District Borgerhout: “Stadsbestuur denkt altijd in laatste instantie aan de bewoners”

Share

Het stadsbestuur kwam deze week tot een overeenkomst met de foorkramers over de verhuis van de Sinksenfoor naar de Spoor Oost site in Borgerhout. De verhuis komt er na een deal in 2013 met enkele  zuiderdokbewoners  met vastgoedconnecties. De vrees voor verdere akties door de foorkramers na de blokkade van de singel vorg jaar zorgde […]

Rob Van de Velde: “Ik ben de discussie over de kaaienparkings beu”

Share

We hebben schepen Rob Van de Velde in de studio om het over de heraanleg van de kaaien te hebben. Ná Oosterweel is dit het belangrijkste project voor Antwerpen. Het is nodig voor de bescherming tegen overstromingen maar zal ook bepalend zijn voor het zicht en als gezicht van de stad in de toekomst. Er […]

Joris Giebens(groen): “de Scheldekaaien zijn van de Antwerpenaars, niet van de auto’s”

Share

Het was de bedoeling om het met Antwerpens schepen  Rob Van de Velde over de heraanleg van de Antwerpse kaaien te hebben. Aangezien de schepen op het allerlaatste moment verstek liet gaan bellen we naar oppositielid Joris Giebens. Giebens is  niet tevreden met de aanpak van het stadsbestuur: “Het verschuiven van de zuidelijke kaaienparking naar […]

Spoor Oost: parking, of toch nog een beetje Park?

Share

De plannen om een  park van 11 hectare  aan te leggen op de Spoor-Oost NMBS site gaan voorlopig niet door.   Tijdens de aanleg van de Oosterweelverbinding zal het sportpaleis parkeerplaatsen verliezen en de stad is nu van plan om de terreinen  van  Park Spoor Oost te gebruiken om dit op te vangen. Er zal  parkeerruimte […]

Park Spoor Oost: “We weten niet wat de plannen zijn”

Share

Vorige week  kondigde het Antwerps stadsbestuur aan dat ze het oud NMBS rangeerstation in noord-oost Antwerpen 10 jaar lang als parkeerplaats wil gebruiken in plaats van er -zoals eerder beloofd- een parkzone van te maken. Vorige week had het stadsbestuur geen tijd om toelichting te geven bij de zaak. We probeerden nu opnieuw tevergeefs om […]

Joris Giebens: “Groen kleurtje van Oosterweelsaga is perverse volksverlakkerij”

Share

Het Antwerps stadsbestuur bevestigde gisteren dat ze een positief advies geeft aan de plannen van Brussel om de Antwerpse verkeersknoop te ontwarren via het BAM tracé. Terzelfdertijd formuleert de stad ook een aantal wensen… Zo wordt gevraagd dat flexibel met de stedebouwkundige bestemming van de bufferzones tussen de ring en de woonwijken kan worden omgegaan. […]