Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Woekerwinsten uit kerncentrales en groene stroom

Share

De federale energieregulator CREG herbevestigt in een persbericht (kopie HIER) dat de uitbaters van de afgeschreven kerncentrales woekerwinsten maken. Dat komt doordat de kost slechts € 20 per geproduceerde megaWattuur  (MWu) bedraagt, terwijl de stroom (in 2007) verkocht werd voor € 60/MWu. Dat leidt tot een jaarlijkse winst van 1,8 to 2 miljard euro. Nochtans maakte Electrabel, dat het grootste stuk van de nucleaire capaciteit in handen heeft, officieel ‘amper’ € 0.9 miljard winst in 2007.”CREG  misrekent zich dus”, stelt Electrabel.

Laurent Jacquet van CREG merkt echter op dat de boekhoudkundige winst van het bedrijf niet representatief is voor de winst die haar kerncentrales genereert. Electrabel slaagt erin door ‘goed fiscaal beleid’ en transfers naar andere GDF/Suez filialen haar rendement op papier te drukken.

Maar ook groene stroom doet de kassa rinkelen.  De groene stroomcertificaten leveren de producenten veel geld op, hetgeen leidt tot zeer hoge rendementen voor de investeringen in groene stroom. Vooral de bijstook van biomassa in kolencentrales (‘co-verbranding’), nog veel meer dan de zonnepanelen, levert absurde winsten op, ook voor Electrabel. (zie ook onze uitzending van 8 mei).

CREG pleit ervoor om, zoals in Duitsland, de steun aan een bepaald type groene stroom te laten afhangen van economische nood aan steun en dus te laten bepalen door de investeringskost enerzijds en de elektriciteitsprijs anderzijds. Dat zal oversubsidiëring voorkomen en de kost voor de gebruikers binnen de perken houden.

0 Comments on “Woekerwinsten uit kerncentrales en groene stroom”

Leave a Comment