Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

falende elektriciteitsmarkt door ontbrekend beleid

Share

Twee weken geleden zond VRT  een Panorama-reportage uit over het dreigend tekort aan productiecapaciteit van elektriciteit. Eigenaardig genoeg blijven volgens de reportage  de investeerders weg terwijl marktprijzen voor elektriciteit in Belgie te hoog liggen.
Essent  besliste recentelijk om de geplande investering in een nieuwe gascentrale niet te laten doorgaan.  Carlos van Nunen van Essent legt uit waarom.
Enerzijds heeft Electrabel (en in mindere mate SPE) een zodanig groot deel van de productie in handen dat ze de aanbodcurve kan manipuleren (bijvoorbeeld door een deel van de productiecapaciteit niet aan te wenden) om de prijs op te drijven. Van de andere kant heeft Electrabel dan weer de mogelijkheid om dankzij haar goedkope kernenergie nieuwe spelers, eens ze op de markt komen, kapot te concurreren.
De onzekerheid rond de sluiting van de kerncentrales speelt natuurlijk ook een rol. Voor Essent moeten de oude centrales echter niet noodzakelijk sluiten. Essent zou er ook tevreden me zijn als ze een deel van de nucleaire capaciteit zelf in handen zou krijgen, of moest Electrabel verplicht worden een deel van haar stroom tegen (de lage) kostprijs door te spelen aan Essent. “Dan krijg je marktwerking en daar wordt de eindgebruiker beter van.”
Het zou de marktwerking inderdaad verbeteren aangezien de dominante positie van Electrabel zou afbrokkelen en prijsmanipulaties dus moeilijker zouden worden. Ook zouden eventuele verliezen door manipulaties van grotere spelers  opgevangen worden door de hoge inkomsten uit kernenergie van de nieuwelingen op de markt.
Of het verdelen van de woekerwinsten uit de kerncentrales onder de verschillende private spelers in plaats van de gebruikers of  de overheid ook de beste oplossing is voor de gebruikers, is echter een heel andere zaak.

Verder heeft Carlos van Nunen het over het ontbreken van een energiebeleid, dat zich bijvoorbeeld uit in  het regelmatig veranderen van regels.

0 Comments on “falende elektriciteitsmarkt door ontbrekend beleid”

Leave a Comment