Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Wereldmelkdag

In 2001 verklaarde de Wereldvoedselorganisatie (ofte FAO) 1 juni tot internationale Wereldmelkdag. Dierenartsen zonder Grenzen voert al een paar jaar op deze datum campagne om de aandacht te trekken op het belang van de veeteelt voor de voedselveiligheid in veel ontwikkelingslanden. Herkent u links het ventje dat vrolijk bij deze actiedag betrokken wordt? Josti Gadeyne van DZG kwam het in onze studio nader toelichten.

1 juni – Brussel – Actiedag DZG

0 Comments on “Wereldmelkdag”

Leave a Comment