Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Nieuw Plan ruimtelijke ordening, maar het probleem zit bij de uitvoering

Share

De Vlaamse deelregering presenteerde begin mei haar Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Een nieuwe poging om een einde te stellen aan de Vlaamse ruimtelijke wanorde en de opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen van 1997.
“Het Ruimtelijke Structuurplan had de juiste visie, maar bij de uitvoering liep het mis”, zegt Karlien Vandecasteele van Bond Beter Leefmilieu. “De open ruimte wordt nog altijd verder verkaveld en de lintbebouwing rukt verder op. Verder werden de geplande extra hectares bedrijventerreinen wel volledig gerealiseerd maar werd van de beloofde bijkomende hoeveelheid natuur en bos nog geen derde waargemaakt.”

De vraag kan dan ook gesteld worden of een nieuw plan wel nodig was en het hier niet vooral om een PR-oefening gaat.  “Het was misschien beter geweest om gewoon een actualisering van het bestaand plan te doen. Nu maakt men een nieuw plan, terwijl het probleem zat bij de uitvoering.” alsdus BBL.

De verantwoordelijke minister Muyters bewees alvast lippendienst aan een beter beleid tijdens een radio interview, maar het is in de uitwerking van de visie dat zal aangetoond worden of het deze keer menens is of niet. Een zekere scepsis is echter op zijn plaats:  De steun aan een mobiliteitsramp als  Uplace, bijvoorbeeld,  doet vragen rijzen. En de enorme oppervlakte aan open ruimte op linker oever die de deelregering zonder de beloofde kosten-baten analyse wil  omzetten tot industrieterrein, is evenmin een signaal van een nieuwe beleid.

U kunt uw mening over ruimtelijk beleid nog kwijt   op www.ruimtelijkeordening.be

0 Comments on “Nieuw Plan ruimtelijke ordening, maar het probleem zit bij de uitvoering”

Leave a Comment