Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

UPlace: het fijn stof, de files en de SP-a

Share

Afgelopen week gaf de Vlaamse deelregering groen licht aan het shoppingcomplex UPlace. De verantwoordelijke minister Schauwvliege  stelde dat het project geen extra files zal veroorzaken en ook de al problematische luchtkwaliteit niet zal verslechteren.

We bellen met Erik Grietens van UPlace-sceptici Bond Beter Leefmilieu voor een repsons.

Schauwvliege  haalt een studie aan die stelt dat de extra verkeersstroom van het shopping centre , dankzij bijkomende investeringen in openbaar vervoer, zal gecompenseerd worden door minder verkeer elders. En aangezien er globaal gezien geen extra verkeer is, zal er ook geen bijkomend fijn stof zijn.

Volgens BBL zal het in de praktijk echter anders uitdraaien en klopt de milieu-effecten studie niet. Om te beginnen is het twijfelachtig dat de beloofde tramlijn er komt. Die kost 300 miljoen en wordt niet betaald door UPlace, maar door de overheid die het geld niet heeft, aldus Erik Grietens.

Maar zelfs als de investeringen toch zouden uitgevoerd worden, dan zal het verkeer in zijn geheel toenemen volgens BBL, ook als rekening wordt gehouden met een gunstige impact van nieuwe tram-en buslijnen op het woon-werk verkeer.
De huidige klacht van BBL over het milieu-effecten rapport is niet nieuw, de milieuorganisatie heeft in het verleden al een aantal bezwaren ingediend.

UPlace zal 6000 parkeerplaatsen voor auto’s hebben, meer dan het dubbel van de bestaande grootste parking in Vlaanderen.

Wat betreft de politieke discussie van deze week  klopt het volgens  Grietens dat SP-a in het verleden nooit moeilijk gedaan heeft over UPlace.
Dat SP-a  minister Ingrid Lieten een grote pleitbezorger zou geweest zijn van een shoppingmall in Beringen (Limburg)  is volgens hem overdreven, want Lieten liet alternatieven voor het Limburgs project toe. Maar de projecten worden vooral beoordeeld op hun economisch rendement en shoppingcentra zijn de meest rendabele vastgoedprojecten. Het niet aantekenen van bezwaar komt bijgevolg dus toch neer op een goedkeuring.

0 Comments on “UPlace: het fijn stof, de files en de SP-a”

Leave a Comment