Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Plan heraanleg Moorkensplein afgevoerd, en wat nu?

Share

Twee weken geleden liet het Antwerps stadsbestruur via de pers weten dat ze de plannen voor de buurt rond het Borgerhouts districtshuis niet meer ziet zitten. Die plannen werden de afgelopen jaren door het vorig stadsbestuur in samenwerking met het district uitgewerkt.
Met de ruimte die vrij zou komen door de afbraak van het oud administratief centrum en de bijkomende sloop van 6 woningen zou een park(je) gecreeerd worden. Door het verkeersvrij maken van de zone was het verder de bedoeling om het sluikverkeer tussen de Turnhoutsebaan en de Plantin Moretuslei tegen te houden.

We hebben vooralsnog geen officiele communicatie over de zaak ontvangen van het stadsbestuur en de bevoegde schepen Rob Van de Velde was niet bereikbaar voor commentaar; maar blijkbaar wil het stadsbestuur de doorgang tussen de twee grote assen open laten, wil ze het oud administratief centrum behouden, de af te breken huizen behouden en ook parkeerplaats op het Moorkensplein zelf behouden.
Het project mag dan formeel niet afgevoerd zijn, de vraag blijft wat er nog van overschiet als het stadsbestuur het meent met de vliegers die het opgelaten heeft.

Redacteur/buurtbewoner Luis en de bevoegde Borgerhoutse Districtsschepen  Roger Koreman (sp.a)leggen eerst meer in detail uit wat de plannen waren.

Daarna bellen we Alain Herremans, fractievoorzitter van de Borgerhoutse N-VA oppositie. In een persbericht afgelopen week klaagde hij de hetse aan die door het dirstrictsbestuur gecreeerd werd nadat ze via de pers vernamen dat het project afgevoerd werd.   Hij stelt dat hij niet wist dat het (N-VA, CD&V en VLD ) stadsbestuur haar besluit liet lekken naar de pers en de collega’s van het disctrict niet informeerde.
Herremans heeft een probleem met het onmogelijk maken van het autoverkeer tussen de twee verkeersassen en relativeert  de betekenis van het project als “Park”project omdat het aantal bomen dat er zou staan zeer beperkt zou zijn. Ook betwist hij de stelling dat er tijdens de vorige legislatuur een  consensus was over het volledige project tussen alle beleidspartijen, inclusief N-VA.

Vorige week was er een eerste overleg tussen  Stad en District. Er werd afgesproken dat er tweemaandelijks zal samengezeten worden.
Roger Koreman zegt dat er voor het districtsbestuur ruimte is voor overleg en dat er bijvoorbeeld te spreken valt over het wijkcirculatieplan en het verkeersvrij maken van de zone.
Maar “als blijkt dat het alternatief dat de stad voorstelt niet haalbaar is, dan zal  een ander scenario moeten uitgevoerd worden.”

Maandag 25 februari  is  er er zowel een districtsraadszitting  in Borgerhout (en andere districten) als een gemeenteraadszitting in het Antwerps stadhuis.

Link: Moorkensplein Projectfiche door studiebureau Lubbers:  HIER

0 Comments on “Plan heraanleg Moorkensplein afgevoerd, en wat nu?”

Leave a Comment