Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Sluiting luchthaven Deurne voorlopig afgewend

Share

Met de aanvang van de intunneling van de Krijgsbaan/R11 ter hoogte van het vliegveld is de dreigende sluiting van de luchthaven afgewend.  Maar voor hoe lang? 

We hebben Ingrid Pira (Groen, Mortsel)   en Wendy Van Dorst (sp.a Deurne) in de studio.
Voor Ingrid Pira is het duidelijk dat dit een aflopend verhaal is aangezien het project nooit economisch rendabel zal zijn, aldus Pira.
Wendy Van Dorst is ook zeer skeptisch, maar wil de luchthaven -ook als gebaar naar de coalitiepartners in de Vlaamse regering toe- toch een kans geven.
Van Open-VLD en N-VA was niemand beschikbaar om aan het gesprek deel te nemen.


Maandag 6 mei werd de eerste spadesteek gezet voor het in de grond stoppen van de Krijgsbaan/R11 ter hoogte van het vliegveld van Deurne. Die ondertunneling is nodig om aan de zogenaamde RESA-norm te voldoen en een certificaat te krijgen van de ICAO.  De tunnel zal echter meer dan 50 miljoen euro kosten; bovenop de jaarlijkse subsidie van 5,5 miljoen €. De 50 miljoen houdt verder geen rekening met  het feit dat de krijgsbaantunnel de kost van het R11bis project van de Vlaamse regering nog duurder zal maken. Het  “R11 bis”  project dat de aanleg van een tunnel onder de volledige huidige Krijgsbaan R11 voorziet  is een project van een andere grootte-orde (kostprijs 0.5 a 2 miljard). Ter hoogte van de luchthaven zal de R11 bis tunnel dus onder de Krijgsbaantunnel moeten komen.
Maar dat is niet het enig probleem: er is momenteel slechts één  luchtvaartmaatschappij van betekenis actief in Antwerpen, CityJet. Verder probeert de Vlaamse regering de uitbating van de luchthaven te privatiseren via een “LEM” (luchthaven explotatie maatschappij) maar blijft er ook  hier slechts één kandidaat over, de Franse  multinational Egis Projects, wat de overheid in een zwakke onderhandelingsrol plaatst.

De voorstanders CD&V, Open-VLD, N-VA en Voka zijn desondanks tevreden. Het was juist de onzekerheid over het voortbestaan van de luchthaven die ervoor zorgde dat er weinig interesse was van de investeerders. Met het wegvallen van die onzekerheid is de onderhandelingspositie van de regering nu verbeterd. Minister Crevits verwijst verder  naar de studies van de Nationale Bank over de Belgische luchthavens die concluderen dat ook de Antwerpse lucthaven een economische bijdrage en veel werkgelegenheid oplevert.

Toen Groen deel uitmaakte van de Vlaamse regering was ook zij voor het behoud van de Antwerpse luchthaven. “Maar dat was op voorwaarde dat ze rendabel zou zijn, en dat is ze dus niet”, aldus Pira. “Er zijn momenteel 380 passagiers per dag en dat verantwoordt de investering niet. Groen is de enige partij met gezond verstand in deze zaak. We willen investeren in nieuwe bedrijven en technologieën, niet in een aflopend verhaal.”

Wendy Van Dorst van sp.a staat achter haar jonge partijgenoten van  “De beste Stad” die ervoor pleitten om het Antwerps vliegveldje te sluiten. “We willen dit compromis (binnen de Vlaamse regering over de luchthaven, nvdr)  niet ten alle prijze  steunen. Anderzijds willen we ook niet zomaar het euthanasiespuitje geven want er werken toch veel mensen op de Antwerpse luchhaven. Maar je moet je durven afvragen of het de investering waard is. De kostendekkingsgraad van de luchthaven is lager dan die van De Lijn. Met de groeiende bevolking van Antwerpen is er ook veel ruimte nodig voor andere bestemmingen.”
“We hebben ingestemd met de investering in de tunnel en  achteraf moet geëvalueerd worden of de luchthaven rendabel is. Voor iedere euro van de overheid moet de privé sector dan ook een euro investeren. Dat was het akkoord. Het is ook  niet uitgesloten dat een deel van de 50 miljoen die de overheid nu investeert later terugbetaald wordt door de private investeerder.”

Volgens de studie van de National Bank creëert de luchthaven echter een significante  meerwaarde en zorgt ze voor veel jobs. Ingrid Pira wijst erop dat een derde van de werkgelegenheid die volgens het rapport gechapen wordt overheidspersoneel is. “Dat is geen meerwaarde die de luchthaven creëert, want als het vliegveld gesloten wordt dan worden die mensen elders ingezet. Het rapport is verder niet echt duidelijk is over waar de andere tewerkstelling precies zit”, aldus Pira.  Het viel de redactie verder op dat het onderdeel van het rapport dat specifiek over de Antwerpse luchthaven gaat slechts enkele pagina’s beslaat.
“Binnen enkele jaren zullen een aantal van de mensen die nu achter de eerste spadesteek stonden bekennen dat dit een verkeerde beslissing was. In periode van crisis is dit een onverantwoorde uitgave. Deurne zal alleen rendabel worden als het een soort Eindhoven wordt, maar wat ze daar doen dat kan hier niet: daar heb je low cost carriers, Deurne is een zakenluchthaven.”
We leggen haar voor dat er wel degelijk mensen zijn die dromen van de komst van grotere vliegtuigen naar Antwerpen, type Boeing 737. “Maar het is niet alleen dat:  Eindhoven ligt ook ver van Charleroi en Amsterdam, en niet in een dichtbevolkte woonwijk.”, aldus Ingrid Pira. “Men heeft in Antwerpen van alles geprobeerd: vluchten naar Frankfurt, Innsbruck, Geneve… er was gewoon geen vraag.”
“De twee grote troeven die de Antwerpse luchthaven uitspeelt zijn de gratis parking en het feit dat je tot 20 minuten voor het vertrek kan inchecken. Wel, als de luchthaven zou groeien en het drukker zou worden, dan zal het afgelopen zijn met inchecken tot 20 minuten voor vertrek. En die gratis parking wordt nu betaald door de Vlaamse belastingbetaler. Als de zaak zal geprivatiseerd zijn, dan zal het met het gratis parkeren ook afgelopen zijn. Het zijn dus twee nepargumenten.”

Ook sp.a bedankt voor chartervluchten. “Je zit met een dichtbevolkt gebied dat je niet veel verder kan belasten.” aldus Wendy Van Dorst. We vragen haar hoe de luchthaven rendabel kan gemaakt worden als we nu al zeggen dat het passagiersaantal niet drastisch mag toenemen. Betekent een rendabele luchthaven niet onvermijdelijk dat er veel meer passagiers en vluchten zullen moeten komen naar Deurne? “Dat moeten de specialisten, samen met de privé investeerder uitzoeken. En als geen investeerders gevonden worden om het op die manier te doen, dan moet het gebied van de luchthaven maar een andere bestemming krijgen.”

Aan het begin van het gesprek vroegen we de dames, in vorige legislatuur respectievelijk burgemeester van Mortsel en districtschepen van Deurne, hoe ze het nu stellen in hun oppositierol.

Links: * Studies Nationale Bank 2009 en 2011– update
* Parlementaire infosessie over luchthavens– Februari 2012

0 Comments on “Sluiting luchthaven Deurne voorlopig afgewend”

Leave a Comment