Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Voorwaarts!? Netwerk voor Basisinkomen

Share

 

Aan de lijn: Christina Lambrecht, betrokken bij het Belgisch Netwerk voor het Onvoorwaardelijk Basisinkomen ofte OBI. Het idee van zo’n voor elke volwassen inwoner geldend maandelijks bedrag borrelt al sinds Utopia. We praatten over (on)wenselijkheid, praktijkstudies, financiële haalbaarheid, globale verspreiding.

Momenteel loopt het OBI-EBI, oftewel zo’n Europees Burgerinitiatief dat het OBI op de agenda van de Europese Commissie kan plaatsen. Besnuffel en onderteken eventueel.

Nog meer info op de internationale koepelsite, waar je de verhalen van proefprojecten in India, Nambia, Iran, Brazilië … terugvindt en ook op een (engelstalige) nieuwsbrief kunt inschrijven.

Voorwaarts!? = uw tweewekelijkse dosis maatschappelijk engagement, zondag 17u
Alle Voorwaarts-uitzendingen op een rijtje

 

3 Comments on “Voorwaarts!? Netwerk voor Basisinkomen”

 1. #1 Lambrecht Christina
  on Jun 17th, 2013 at 8:09 pm

  bedankt radiomakers: zo’n radiointerview zonder dat jeje gesprekspartner kent of ziet…niet gemakkelijk. maar het was aangenaam!

  Sta me toe om nog even m’n eigen gedachtengangetje over het OBi op jullie en je luisteraars los te laten.
  En ja, er zijn ook mensen die zich verzetten tegen dit initiatief voor een onvoorwaardelijk basisinkomen en oproepen om geen steunbetuiging te geven, want we zouden utopisten zijn, een stelletje geitenwollensokken dragers, en soms nog veel erger. Gelukkig zijn er meer en meer mensen die het initiatief steunen.
  Hoe vinden we een gulden middenweg en halen we met uitgestrekte hand de tegenstanders aan boord?
  Ik heb daar zo mijn eigen ideetje over en houd het graag éénvoudig. Het is voor mij gewoon een kwestie van het rechtvaardig herverdelen van de rijkdom door het innen van eerlijke belastingen!
  En rijkdom, beste mensen, is er in Europa! Maar 1000 miljard Euro gaan gewoon richting offshore, weet je wel: belastingsparadijzen. Het aantal nulletjes laat ik voor jullie, maar ik weet wel dat dit zowat de europese begroting is van de komende zeven jaar! Beurstransactietax, Tobintax, milieuheffingen, ik kan er nog wel meer opnoemen.

  Er is ook de materiële rijkdom, gegenereerd door de automatisering, door de spitstechnologie, door robotica, door wetenschappelijke vooruitgang, door informatisering….

  Er is ook de immateriële rijkdom, dankzij het enorme menselijke potentieel: creativiteit, vrijwilligerserk, kinderen opvoeden, zich inzetten voor de natuur, ondernemen, kunst, zorg dragen voor mijn naaste die ziek is of me nodig heeft om gelijk welke reden dan ook…radioprogramma’s maken…

  Al deze rijkdommen worden heel slecht herverdeeld, de immateriële rijdom zelfs afgeketst of geblokkeerd. En het is toch niet omdat we geen handelswaarden creëren dat we niet meetellen in de maatschappij?…

  Het wordt dus dringend tijd dat we onze maatschappij “heruitvinden” en een andere richting uitsturen, een richting die echte sociale, maatschappelijke, culturele en milieu duurzame waarden hoog in het vaandel draagt.
  Het wordt dus tijd dat we echte waarden loskoppelen van werken en geld…

  Dit is mogelijk met het onvoorwaardelijk basisinkomen.
  Natuurlijk zal het OBi niet alle crisis-problemen oplossen!

  Maar het debat op zichzelf moedigt een mentaliteitsverandering aan: nadenken over het principe van het OBi en zich realiseren dat dit idee niet zomaar meer kan weggeschoven worden in het hoekje van de utopieën en dat, of we nu deze of gene ideologie aanhangen of die of die strekking verdedigen, de tijd gekomen is om een andere richting in te slaan!

  Ik besef net als jullie allemaal, dat de weg nog lang is en we zullen nog meer dan eens struikelen…Europa maakt het ons niet gemakkelijk. Maar we mogen ons niet zomaar laten opslorpen door ideologische of tendenciële discussies, we mogen het doel niet uit het oog verliezen.

  We hebben een objectief!
  Op korte termijn vragen we aan de EU commissie om voorafgaande studies voor het OBi te coordineren en aan te moedigen om zo nieuwe emanciperende sociale voorwaarden in de unie te onderzoeken en te bereiken, op lange termijn moet dat dan het OBi zijn voor elke Europese burger!

  We kregen dit “instrument” dat het EBi heet, door Europa aangereikt, laat ons er dus zo optimaal mogelijk gebruik van maken in de beste zin van onze mogelijkheden! Wanneer meer dan 1.000.000 mensen duidelijk van zich laten horen en Europa oproepen om van deze unie een boegbeeld te maken voor een meer rechtvaardige wereld, waarin elke het recht heeft op een plaatsje in de zon en waarin vooral de komende generaties, onze jongeren, het recht hebben op goede toekomstperspectieven, dan kan en mag Europa ons niet langer ontkennen.
  Democratie betekent ook: de stem van het volk!

  16.500 stemmen voor België (en liefst veel meer), 1.000.000 voor Europa ‘en liefst nog veel meer) is de eerste inzet vandaag, voor een rechtvaardigere wereld morgen!

 2. #2 Joop Böhm
  on Sep 24th, 2013 at 7:38 pm

  Mooi verwoord. We zijn het volkomen eens. Mijn visie op het OBI volgt hierna:
  BASISINKOMEN, SIMPEL EN EERLIJK
  De Nederlandse overheid is democratisch gekozen om de collectieve verantwoordelijk te dragen voor een systeem dat er zorg voor draagt dat de baten van de welvaart eerlijk over de ingezetenen wordt verdeeld. Maar ieder mens heeft ook recht op een menswaardig bestaan (zie Universele verklaring van de rechten van de mens: art.25, lid 1).
  Om een menswaardig bestaan te kunnen leiden moet het netto inkomen ten minste gelijk zijn aan de armoedegrens. Volgens EU-normen bedraagt die 60% van het “gestandaardiseerd inkomen”, in casu € 1.150 per maand (2012). Omdat lang niet iedere volwassene een dergelijk netto inkomen geniet is het eerlijk om iedereen van 18 jaar en ouder € 1.150 uit te betalen, jongeren bijv. € 100 per maand. Noem het “basisuitkering” of “sociaal budget”(zoals 50plus), of “basis inkomen”( al wordt daaronder ook vaak iets anders, namelijk een gegarandeerd minimuminkomen, verstaan). Door invoering van zo’n basisinkomen kan het oude sociale stelsel vrijwel geheel vervallen.
  Van de overige inkomsten, die daar uiteraard bovenop komen, kan dan een vlaktaks Inkomstenbelasting, worden geheven (bijv. 40%) en een extra belasting voor hogere en topinkomens, bijv. vlaktaks 30% van het inkomen minus € 50.000.
  Om te zorgen voor voldoende geld voor de jongeren van nu kan de basisuitkering worden gekoppeld aan het bnp, dan blijft de basis voor een menswaardig bestaan gehandhaafd. Een aanvullende uitkering daarop kan gerealiseerd worden door de werknemer maandelijks een deel (bijv.2,5%) van de IB op een pensioenrekening te laten storten en te bepalen dat werkgever en overheid een gelijk bedrag hierop overmaken. Op de rekening staat dan dus (bij 40% IB) 3% van het verdiende loon.
  Het hier geschetste systeem bespaart vele miljarden, geeft een eerlijker inkomensverdeling, een eerlijker belastingaftrek (iedereen 40%), meer koopkracht, meer vrije tijd, minder criminaliteit, kostenbesparing op ambtelijk apparaat en tal van andere voordelen, teveel om op te noemen.
  Amersfoort, 02-08-2013
  Joop Böhm.

 3. #3 Martijn de Graaf
  on Dec 2nd, 2013 at 12:51 pm

  Een basisinkomen hoeft niet onvoorwaardelijk te zijn want wie een inkomen heeft die kan zichzelf al bedruipen. Mits de lonen op een fatsoenlijk niveau zitten. ik stel voor een basisinkomen voor alleen hen die geen andere bron van inkomsten hebben. Dat maakt de financiering een stuk lichter. Verder wil ik benadrukken dat een basisinkomen niet alleen de armen ten goede komt, de gehele economie krijgt een oppepper omdat er veel meer koopkracht is. De opbrengst uit oliewinning zoals in Alaska en uit alle grondstofwinning kan ten goede komen aan de samenleving. De aarde stelt haar opbrengst immers niet beschikbaar aan slechts een handje vol investeerders. Ook onmisbare diensten waar we gezamelijk het geld voor opbrengen zoals elektriciteitsbedrijven, telecommunicatiebedrijven, die opbrengsten zouden terug kunnen circuleren in de samenleving via het basisinkomen.

Leave a Comment