Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Actiedag voor democratisch Europees bestuur

Share

De Alliantie D19-20, waarvan de naam verwijst naar de Euro-top deze week, roept op om deel te nemen aan de actiedag komende donderdag in Brussel. Die wil onze Europese beleidsmakers rekenschap vragen voor twee ondemocratisch tot stand komende verdragen, die bovendien de bevolking niet echt ten goede komen.

Het eerste is het ‘begrotingsbedrag’, dat de Europese Commissie controle geeft over de begrotingen van de lidstaten, en bovendien van hun deelstaten, provincies, gemeenten … Er worden ook hogere eisen gesteld aan deze begrotingen, met economische maatregelen die qua crisisbehandeling contraproductief zijn. Over dit verdrag werd helemaal geen publiek debat gevoerd, behalve in het duitstalig parlement, waar bij een hoorzitting zeven van de acht experts tegen ondertekening adviseerden. Dit advies werd dan ook nog genegeerd. Ook op federaal niveau stemde geen enkele politieke partij tegen: Groen en Vlaams Belang lasten een strategische plaspauze in en stemden dus gewoon helemaal niet.

En dan is er het Transatlantisch Vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VSA (TAFTA of TTIP). Ook hier geen publiek debat, en onderhandelingen achter gesloten deuren. Hoogst waarschijnlijk komen in dit akkoord bepalingen die maken dat een buitenlandse investeerder zich niet meer zal moeten plooien naar de lokale wetgeving, maar andersom: bedrijven kunnen landen aanklagen als de lokale wetgeving daar hun investering belemmert. Ja, u hebt het goed gelezen.

De actiedag (bestaande uit de blokkade van vijf kruispunten) wordt voorafgegaan door een avond met getuigenissen uit verschillende Europese landen.

0 Comments on “Actiedag voor democratisch Europees bestuur”

Leave a Comment