Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Plannen Harmoniepark gedeeltelijk geschorst

Share

De plannen van het stadsbestuur en de provincie voor het Antwerps HARMONIEPARK gaan voorlopig niet door: op 20 december schorste de Raad van State het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het park gedeeltelijk.
In zijn arrest erkent de Raad v State dat de bouw van een appartementsblok voor enkele bewoners ” een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dreigt te veroorzaken” (zie p35/36 van het Arrest KOPIE HIER)

Dit is een afgang voor stadsbestuur en voor Schepen Rob Van de Velde in het bijzonder dat/die in april een voorstel tot aanpassing aan het plan over het nu geschorst onderdeel van tafel veegden (appartementsblok/ koetshuis ).
“We gaan die appartementsblok toch niet laten bouwen” werd gezegd  maar terzelfdertijd moest de bouw ervan wel in de plannen blijven. Met nu dus de schrapping als gevolg.

De logica van Van de Velde is gelijkaardig absurd als in het dossier van de Konijnenwei. Daar moest de aanleg van een park van 15 hectaren juist wél uit de plannen geschrapt worden terwijl we ons volgens schepen Van de Velde “niet ongerust moeten maken: het park zal er juist sneller komen.”


Konkreet stelt de Raad op pagina 37 van het Harmonieparkarrest  het volgende:
De Raad van State beveelt de schorsing van de tenuitvoerlegging van :
a. het besluit van de gemeenteraad van Antwerpen van 29 april 2013 houdende definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Provinciehuis-Harmonie”, en
b. het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 23 mei 2013 houdende goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Provinciehuis-Harmonie” van de stad Antwerpen, in zoverre ze het aan de Harmoniestraat palende perceel dat rechts grenst aan het perceel Harmoniestraat nr. 29 en dat links overlapt wordt door de “Zone voor groen – Harmoniegebouw en park” bestemmen tot “Zone voor wonen” (artikel 2).

De Raad van State verwerpt de vordering voor het overige.

0 Comments on “Plannen Harmoniepark gedeeltelijk geschorst”

Leave a Comment