Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Het Uur van de Strijd #2: Peter Gysbrechts (Open-VLD)

Share

Wie? Peter Gysbrechts
Van? Putte (van 2001 tot 2012 burgemeester)
Partij? Open VLD
Strijdplaats? Plaats 4 – Vlaams Parlement

Voor ons tweede gesprek hebben we Peter Gysbrechts in de studio. Hieronder: het gesprek in vogelvlucht.
(het wat en hoe vind je hier)

De inleider

Ghysbrecht wordt ingeleid door Dirk Sterckx. Na een carriere bij de BRT kwam Sterckx zit in ’99 in het Europees parlement waar vij zich vooral concentreerde op vervoer. Sterckx zat ook een tijd in het Vlaams parlement en werd daar opgevolgd door Peter Ghysbrechts.

Het gesprek

Gysbrechts koos als eigen thema kinderopvang. ‘Kinderen kunnen niet langer zomaar bij grootouders geparkeerd worden, het is dus belangrijk dat er kinderopvang is in de gemeentes. Ik heb die bevoegdheid 12 jaar als burgemeester in mijn gemeente beheerd. In het Vlaams parlement kreeg ik aangeboden om in de commissie Welzijn te zetelen. Dat heb ik toen aangenomen omdat kinderopvang daarbij zat.

Redacteur: Wat zou u antwoorden als iemand op straat u zou vragen wat u hem/haar te bieden hebt in verband met kinderopvang?
Gysbrechts: Ik zou vooral het belang ervan bevestigen. De overheid heeft een aantal taken. Als je 12 jaar burgemeester bent besef je dat je op een aantal zaken niet mag besparen. Die opvang is ook nodig voor de kinderen zélf. Kinderen in armoede, bijvoorbeeld, missen al een deel woordenschat als ze  niet naar de kinderopvang gaan of later naar school beginnen gaan. Er zijn dus zoveel redenen waarom de overheid ervoor moet zorgen dat kinderen opgevangen worden en daar loopt het nu heel erg verkeerd. Dat komt doordat de vraag groeit en men met de organisatie niet kan of wil volgen.

Redacteur: En als men het organiseert dan is het heel ingewikkeld, zodanig dat sommigen ermee stoppen
Gysbrechts: Dat gaat over de creches en de onthaalmoeders. Er zijn daar enorme wachtlijsten en het probleem zit bij de zelfstandige creches, soms smalend het ‘commercieel circuit’ genoemd. Eigenlijk is die term niet op zijn plaats want daar zit niet de grote winstmarge. Dat wordt bewezen door het feit dat er zoveel problemen zijn. De situatie toont aan dat naast wat de overheid doet met de gesubsidieerde sector er ook nood is aan een zelfstandig initiatief dat dus moet aangemoedigd en niet doodgeknepen worden, anders gaan de wachtlijsten nog langer worden.
We pleiten al lang voor een beter statuut voor de onthaalouders die meestal gesubsidieerd zijn. Ik vind subsidiëring ook niet slecht want als je gemeenten stimulansen geeft om die diensten te organiseren dan is dat goedbesteed geld.

Maar er zijn teveel regels voor de privé creches. 100% akkoord dat men streng moet zijn, en men is ook streng. Het probleem zit hem in bijvoorbeeld de infrastructuur, hoe en wat moet gebouwd worden. Minister Van Deurzen (CD&V) wil nú al  aan de privé creches de verplichtingen opleggen van het gesubsidieerd circuit, maar slechts tegen 2020 ook de steun gelijk trekken. Dáárom stoppen ze ermee.
Men moet zorgen voor een gelijkschakeling en meer luisteren naar de mensen die een creche willen opzetten.

Redacteur: Kijken de andere partijen op dezelfde manier naar de zaak?
Gysbrechts: CD&V niet want zij hebben het nieuw decreet opgesteld.  CD&V heeft zoveel zorgdecreten gemaakt zonder er middelen voor ter beschikking te stellen.
En N-VA keurde een decreet goed (Persoonsvolgende Financiering voor gehandikapten), maar zegt dan dat ze later wel opnieuw zal bekijken of ze het wel zal uitvoeren. De dag vóór het dossier in de commissie kwam gaf N-VA een persconferentie waar ze dingen zegden die het tegengesteld zijn van wat in het decreet staat. En zo gaat dat met veel welzijnsdecreten.
En als je het probleem met de creches oplost dan kom je bij de opvang vóór en na school. Daar is helemaal niets voorzien. Gisteren is er een Staten Generaal van de kinderopvang doorgegaan. Die had twee jaar vroeger moeten doorgaan. de volgende regering moet dus onmiddellijk met het volgend decreet beginnen (over vóor- en naschoolse opvang) en het vorig decreet herbekeken.

Redacteur: men heeft zich geëngageerd om tegen 2020 een plaats te geven aan de 40.000 mensen op de wachtlijst. Hoe realistisch is dat?
Gysbrechts: 2020 is blijkbaar een magisch jaar. Je kan een ganse namiddag praten over al de problemen die in 2020 opgelost zullen zijn. Je moet streefdoelen hebben, maar ze moeten realistisch blijven em je mag je niet achter een datum in de toekomst verschuilen.

Ik hoop dat Vlaanderen na de verkiezingen stopt met wachten en terug vooruit gaat. We staan stil! Open-VLD is vragende partij voor Verandering.

Over zijn kansen
Gysbrechts: Walter Grootaers (3de plaats op de Kamerlijst) en ik staan allebei op strijdplaatsen want we hebben nu 3  federale parlementsleden en 4 Vlaamse parlementsleden.  Het voordeel is dat we in 2009 en 2010 al de grote klappen gekregen hebben. Als open VLD  in de provincie Antwerpen 12% haalt dan geraken we verkozen.

Geef mij werk!

Redacteur: Walter Grootaers zong dertig jaar geleden ‘geef me werk werk werk!’. Hoe gaat u mij werk geven?
Gysbrechts: Voor Open-VLD is werk de motor van alles. De negatieve attitude tegenover werkgevers is onterecht. Onderwijs is echter de eerste stap en heel belangrijk. Als je een diploma haalt dan wordt het armoederisico heel klein. We moeten er dus echt op letten dat we geen mensen verlieren want voor hen moeten we anders later toch ook weer instaan.
We willen werkloosheidssteun in beperken in de tijd.  Werklozen moeten het eerste jaar een jobcoach krijgen indien nodig na 2 jaar gemeenschapswerk krijgen, maar terzelfdertijd verder begeleid worden. Perfide gevolgen, zoals de man die voor de gemeente werkte zijn job verliest en daarna gemeenschapswerk voor de gemeente moet doen, kunnen vermeden worden door goede begeleiding.
Sommige partijen vinden dat een werkloze in de eerste plaats zorg en een inkomen moet krijgen en het goed ,oet hebben. Dat is nodig, maar eigenlijk moet je ervoor zorgen dat die persoon weer kan werken en trots is, en zijn eigenwaarde terug krijgt.
Maar als men zegt dat na 4 jaar de uitkering moet gestopt worden, dan vind ik dat men toch moet opletten en bijvoorbeeld geen mensen in opleiding schrappen.

Redacteur: De bevoegdheid over werk is verdeeld tussen het nationaal en het gewestelijk niveau. Muyters (Edegem, N-VA) zegt Vlaanderen het goed gedaan heeft maar de nationale overheid niet.  Hoe komt het dat met de liberalen in de regering een minder resultaat is bereikt?
Gysbrechts: Het federaal departement Werk was niet in handen van Open-VLD maar ik herinner me wel de discussies tussen Muyters en De Coninck (sp.a) over wie wat moest doen. Dat is jammer, vooral als men bewust dingen niet gaat doen om daarna de andere regering te kunnen verwijten. Dan zijn de werkzoekenden de dupe. We moeten in de toekomst proberen te gaan naar een volledige scheiding van de beleidsdomeinen maar we moeten het voorlopig doen met de bestaande structuren en de zesde staatshervorming uitvoeren Al de bevoegdheden die overkomen moeten  uitgewerkt worden. Wat gaat men bijvoorbeeld doen met de kinderbijslag die nu overgeheveld is? Die invulling gaat niet gebeuren volgens één van de partijprogramma’s maar volgens een compromis tussen de partners.

Jobkorting
Redacteur:
Over de Jobkorting, de door de vorige coalitie op aandringen van de VLD ingevoerde belastingsteruggave die na de start van de volgende legislatuur door de volgende coalitie direct geschrapt werd, zei Muyters dat Open-VLD geen budget voorzien had.
Gysbrechts: Iedere regering stelt zijn budget op. Het is de huidige Vlaamse regering die de Jobkorting niet meer gebudgetteerd heeft. Als uittredende regering kan je geen budget voor de toekomst voorzien.

Persoonsvolgende Financiering (PVF)
Redacteur: Inclusie Vlaanderen
vraagt ons hoe men het engagement om de PVF wachtlijsten weg te werken tegen 2020 gaat financieren.
Gysbrechts:
Daar zijn we weer met 2020. De vraag is terecht en ik heb het al gezegd: er zijn zoveel decreten vastgelegd zonder budgetten te voorzien dus er zullen keuzes moeten gemaakt worden. Bovendien vinden veel gehandikapten dat het PVF decreet hen geen stap verder help. De mensen die wij gesproken hebben vinden dat er te weinig naar hen geluisterd is. En N-VA schept onzekerheid door niet te willen zeggen of ze het nu al dan niet willen uitvoeren in een volgende legislatuur.
De volgend (deel)regering  heeft de verpletterende verantwoordelijkheid om keuzes te maken.

 

Twee ja/neen vragen

Redacteur: Ligt de herinvoering van de jobkorting op de tafel bij de onderhandelingen na de verkiezingen?
Gysbrechts: ja

Redacteur: Minderjarige asielzoekers mogen hun opleiding hier afmaken?
Gysbrechts: ja, want meestal zijn kinderen van asielzoekers het slachtoffer van de lange procedure. Anderzijds mogen kinderen niet misbruikt of ingezet worden in zo’n geschiedenis. Ik heb verhalen meegemaakt waar de kinderen de enige reden waren waarom asielzoekers zouden moeten kunnen blijven, terwijl er goede redenen waren waarom dit niet kon.

De laatste vraag: Is uiteraard de vraag der vragen: waarom stemmen op Peter Ghysbrechts?
Gysbrechts:
Omdat ik denk dat ik nog wel wat kan bijdragen aan de zaken waarover we het vandaag gehad hebben. Ik wil me inzetten, ben zeer geangageerd, ben bereikbaar en ik wil dit doen.  Ik heb een no-nonsense aanpak,  ga ervoor en sta open voor alle ideeën. ik kan dus een frisse bijdrage leveren in het parlement.

Toch nog een állerlaatste vraag: welke vraag hebt u voor onze gast van volgende week, Jos D’Haese van PVDA?
Gysbrechts:
Woensdag zat ik in een debat met Jos. Toen zei hij dat de loonkost in Vlaanderen geen probleem is en hij verwees naar een studie van de Nationale Bank. Ik zou hem vragen dat toch nog eens goed uit te leggen.
En verder vond Jos  dat er helemaal niet langer moet gewerkt worden want het aantal gepensioneerden stemt overeen met het aantal werkzoekers. Nog een krasse uitspraak waarover ik graag wat meer uitleg zou horen.

0 Comments on “Het Uur van de Strijd #2: Peter Gysbrechts (Open-VLD)”

Leave a Comment