Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Griekenland: de strijd om het water

Share

Op 18 mei organiseerde een coalitie van lokale organisaties onder de naam Soste to Nero (red het water) een referendum in de regio Thessaloniki. Daaruit bleek dat 98% van de bevolking geen trek heeft in de privatisering van de watervoorziening. Gevreesd wordt voor prijsstijgingen, terwijl nu al 30% van de Grieken hun waterrekening niet kunnen betalen; mindere kwaliteit, terwijl zo veel mensen kraanwater drinken; en bovendien ziet men dat privé-bedrijven hun beloftes op het gebied van onderhoud van en investeringen in de infrastructuur vaak gewoon niet nakomen. De geïnteresseerde bedrijven komen ook deels van buiten het land zelf, wat de vrees nog groter maak dat ze, uit gebrek aan voeling met de lokale bevolking, de boel zullen mismeesteren. We belden hierover met Maria Kanellopoulou van het Initiative for the non privatization of water in Greece, dat als koepel van lokale initiatieven fungeert en specifiek zelf de bijzondere situatie in en omheen Athene opvolgt. Zij herinnerde ons ook aan het eerste succesvolle Europese burgerinitiatief, dat Europa net opriep om een degelijke publieke watervoorziening te garanderen. Desondanks blijft het beleid toch steeds opnieuw op privatisering aansturen. Kanellopoulou spreekt over het post-democratisch tijdperk in een door bedrijfsbelangen geregeerd Europa, waarin Griekenland een proefkonijn lijkt voor mogelijk ook elders door te voeren maatregelen. Europese burgersolidariteit is dus noodzakelijk.

0 Comments on “Griekenland: de strijd om het water”

Leave a Comment