Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

De volksopstand in Irak

Share

Via de media vernemen wij dat plotsklaps jihadistische milities in Irak aan een wonderbaarlijk snelle opmars bezig zouden zijn. Jarenlang hoorden we in diezelfde media echter niets van de massale vreedzame protesten in het land (foto: Samarra, januari vorig jaar). Redenen tot protest: 1) van enige wederopbouw is na al die jaren nog steeds geen sprake – ter vergelijking: een jaar na de eerste golfoorlog functioneerde de boel weer; en 2) Irak is nog nooit zo corrupt geweest. Dat vreedzaam protest werd onvreedzaam aangepakt, wat resulteerde in de nodige klachten bij en veroordelingen door de VN-commissie voor de mensenrechten. Ook hierover hoorden we niets op het nieuws. In december kondigde  eerste minister Al-Maliki bovendien aan dat het met die betogingen maar eens uit moest zijn, zonder dat er aan de verzuchtingen des volks tegemoetgekomen was. Dirk Adriaensens van The BRussells Tribunal legt uit hoe het voormalige Irakese leger, dat in 2003 ontbonden werd, zich daarop sterk herorganiseerde, met als resultaat wat we nu zien: geen ISIL-interventie, maar een zorgvuldig voorbereide, door de bevolking gedragen, en daarom zeer snel vorderende militaire campagne.

0 Comments on “De volksopstand in Irak”

Leave a Comment