Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Boodschap van algemeen belang: inspraak!

Share

Een VN-verdrag dat voor wakkere burgers handig van pas kan komen: de Aarhus-conventie, in 1998 ondertekend in de Deense stad Aarhus in het kader van de United Nations Economic Commission for Europe, en sinds 2003 door een kleine vijftig landen, ook België, geratificeerd. De conventie bepaalt dat in milieu-gerelateerde zaken de bevolking grondig op voorhand geïnformeerd moet worden en inspraak in het beleid moet krijgen, en voorziet een klachtenprocedure voor wanneer dat niet het geval is, ook over de grens heen (b.v. Belgische gemeenten die vlak bij het in Nederland voorziene fracking-gebied liggen). Zo’n klacht kan een veroordeling opleveren die het publieke debat behoorlijk kan beïnvloeden, en in een verder stadium mogelijk een geldelijke sanctie van het Europees Gerechtshof. Het opstellen van een klachtendossier is wel een hele klus: vandaar misschien dat er vanuit het uitgeputte Griekenland, waar de Troika niet bepaald democratisch bezig is, helaas niet met dit instrument gewerkt lijkt te worden.

Nick Meynen (Communication Officer bij het European Environmental Bureau) was een paar weken geleden bij de vijfde Aarhusbijeenkomst, en kwam zo enthousiast terug dat hij meteen klacht gaat indienen tegen de Belgische overheid over een dossier waarin heel wat inbreuken tegen deze conventie voorkomen, met name dat van de Oosterweelverbinding.

Een tip: gaat u nog bezwaar indienen tegen het GRUP  (kan nog tot 14 augustus), dan hoeft u zich daarbij dus helemaal niet te houden aan de door de BAM opgelegde beperking om niet naar alternatieve tracés te verwijzen, want dat gaat nu net helemaal tegen de Aarhus-principes in.

0 Comments on “Boodschap van algemeen belang: inspraak!”

Leave a Comment