Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Inspraak Oosterweel: suggesties voor uw suggesties

Share

Bij stRatenGeneraal en Ademloos maakte het opschrift ‘Heeft u nog suggesties?’ op de brochure over de inspraakronde project-MER Oosterweelverbinding uiteraard een hilarische indruk. Al tien jaar formuleren zij immers onderbouwde kritiek en alternatieven, waar dan vervolgens b.v. doodleuk een gevangenis bovenop komt te staan. Zijzelf krijgen vaak het label van hinderlijke dwarsliggers opgeplakt, die het krachtdadig beleid van de overheid blokkeren.

En uiteraard hébben ze suggesties. Die kunnen samengevat worden als de vraag om de in de vorige fasen begane fouten te herstellen.

Bent ook u zo’n hinderlijke dwarsligger? Bezorg de overheid dan voor het einde van deze maand uw eigen suggesties, desgewenst makkelijk gekopieerd dan wel gepersonaliseerd op basis van hun formulier (nog invullen: het gaat om dossier PR2236). U kunt uw bijdrage ook hier online ingeven.

We spraken over het vroeger en nu van deze saga met Wim Van Hees. Een quote: “BAM doet niet aan voorlichting, BAM doet aan manipulatie van de publieke opinie, en dat is zeer laakbaar.”

0 Comments on “Inspraak Oosterweel: suggesties voor uw suggesties”

Leave a Comment