Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Europese wapenhandel

Share

Sinds 2003 ijveren beleidsmakers, wapenproducenten en hoge militairen samen in het Europees Defensieagentschap (EDA) voor het versterken van de Europese defensie-industrie.

De vredesbeweging is hier niet gelukkig mee. Volgens hen betekent meer wapens niet meer veiligheid, maar net meer geweld en conflicten. Bram Vranken van Vredesactie legde uit hoe de lakse Europese wetgeving op wapenexport maakt dat heel wat Europese wapens in conflictgebieden en bij dubieuze regimes terechtkomen.

Dat kwam een dertigtal vredesactivisten nog eens duidelijk maken bij het begin van de jaarlijkse EDA-conferentie in Brussel, op maandag 16 november. Terwijl de genodigden toekwamen, goten de actievoerders tegenover de ingang grote plassen nep-bloed uit en hielden een aantal borden omhoog. De actie kadert in campagne Ik Stop Wapenhandel.

Deze maandagavond 7 december vertoont de Antwerpse regiogroep van Vredesactie de documentaire The Lab in filmhuis Klappei. Daarna volgt een nabespreking over het Europees wapenexportbeleid.

0 Comments on “Europese wapenhandel”

Leave a Comment