Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Voorwaarts!? Wervel

Share

De Nederlandse priester-politicus Herman Verbeek begeleidde in november 1989 in de abdij van Averbode een groep bezorgde landbouwers, consumenten, en vertegenwoordigers van de vredes-, milieu- en derde wereldbeweging die er zijn boek ‘In boerenhanden’ kwamen bespreken. Daaruit ontstond een feitelijke vereniging, de Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde landbouw, kortweg Wervel. In tegenstelling tot de al bestaande organisaties die de belangen verdedigen van ofwel de landbouw, ofwel de consument, ofwel de natuur, ofwel de derde wereld, wilde de groep ijveren voor een landbouwmodel dat voor alle partijen een meerwaarde oplevert.

Vlak daarna kwam de varkenspest. Meteen kwam Wervel uitgebreid aan bod in de media met het thema ‘minder varkens, meer prijs’. Enkel de sojahandelaars varen immers wel bij zo veel mogelijk varkensteelt in ons land. De telers zelf zien de vleesprijs kelderen, er komt een mestoverschot dat het grondwater vervuilt, en in Zuid-Amerika moeten lokale gemeenschappen plaats ruimen voor gigantische soja-monoculturen.

In de beginjaren voerde Wervel vooral protest om op het beleid te wegen. Dat leverde geen bevredigend resultaat op, dus schakelden ze over naar het brengen van een positief verhaal, het belichten van goede voorbeelden. De voortrekkers in de agro-ecologie hebben zeker baat bij een organisatie die kan ijveren voor het elimineren van verouderde juridische obstakels. Want nieuwe technieken uitwerken is het probleem niet: er is vooral nood aan een aanpassing van de mentaliteit en het beleid.

De mantra van de schaalvergroting heeft helaas nog maar weinig kracht verloren. De bedoeling daarvan was ooit om Europa zichzelf te laten voeden, wat op deze manier dus duidelijk niét lukt. Toch is er volgens Wervel in b.v. België meer dan genoeg landbouwgrond om zelfvoorzienend te zijn, als er maar een geïntegreerde aanpak zou komen tussen landbouw, natuurbeheer en woonfuncties.

Wervel heeft veel banden met drukkingsgroepen en academische middens in Brazilië, één van de landen waar ‘onze’ soja vandaan komt. Je vindt er hetzelfde debat terug tussen de altijd-maar-méér-fractie en degenen die betogen dat dat een slecht lange-termijnplan is. Het land heeft intussen wel zowel een minister van agro-export als één voor de (vaak agro-ecologische) familiale landbouw. Braziliaanse schoolmaaltijden en overheidscatering moeten voor minstens 30% uit die familiale landbouw komen.

Bij het beluisteren van dit gesprek met communicatiemedewerker Jeroen Watté en campagnemedewerker Patrick De Ceuster (audiolink hieronder) kunt u verder nog allerlei te weten komen over gentechnologie, biobrandstoffen, boslandbouw, de stand van het bio-land en de eiwitten van de toekomst. Helemaal op het einde komt u er achter wat de link is tussen Linux en agro-ecologie.

Voorwaarts!? = uw tweewekelijkse dosis maatschappelijk engagement, zondag 17u
Alle Voorwaarts-uitzendingen op een rijtje
 

 

0 Comments on “Voorwaarts!? Wervel”

Leave a Comment